Thẻ: hướng nhà

LỚP LỤC HÀO CƠ BẢN - K3

  • Biết được lịch sử hình thành Chu dịch và bộ môn Dự đoán Lục Hào
  • Hiểu được cách thức lập quẻ để dự đoán từng sự việc cụ thể.
  • Nắm vững các kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu để thực hành luận đoán.
  • Hiểu rõ nguyên tắc và phương pháp luận đoán để đưa ra quyết định trong các vấn đề như: sự nghiệp, tiền tài, tình duyên, gia đạo…
Close this popup

CHI TIẾT KHOÁ HỌC  • ⏰ Thời gian học: 19h00 – 20h30 tối Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần

  • 🗓 Khai giảng: 19h00, Thứ Hai, ngày 05/06/2023

  • 📖Đề cương môn học: Tại đây

  • 📝Đăng ký học: Tại đây