Thẻ: môn khoa học

Luận giải cung Tật Ách

Sao Kình Dương và Đà La

Kình dương Đà la hợp luận 擎羊 - Kình Dương 擎羊又名"夭寿煞",属金,北斗浮星,化气为刑。擎羊为四煞之一,乃一凶星,在子午卯酉落陷,辰戌丑未入庙。守身命,性粗行暴,机谋狡诈,好勇斗狠,视亲 为疏,翻恩为怨。入庙,性刚果决,主权贵。居子午卯酉陷地,则作祸兴殃,刑克极甚。擎羊入命,身高形壮,破相,头面四肢带伤,入庙肥胖,落陷破相甚重,或 眼瞎,或面部有疤痕. 斑痘。擎羊入命者,主横成横破,大多欠缺诚,其性贪鄙虚偽,机关算尽,恩将仇报,性急躁,胆大包天,好惹事非,易与亲朋好友起冲突, 鋌而走险,反抗心强,并有犯罪倾向。女命入庙加吉权贵,仍是美中不足,陷地伤夫克子,孤刑,破相下淫。 Kình Dương còn có tên ...

Page 1 of 2 1 2

LỚP LỤC HÀO CƠ BẢN - K3

  • Biết được lịch sử hình thành Chu dịch và bộ môn Dự đoán Lục Hào
  • Hiểu được cách thức lập quẻ để dự đoán từng sự việc cụ thể.
  • Nắm vững các kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu để thực hành luận đoán.
  • Hiểu rõ nguyên tắc và phương pháp luận đoán để đưa ra quyết định trong các vấn đề như: sự nghiệp, tiền tài, tình duyên, gia đạo…
Close this popup

CHI TIẾT KHOÁ HỌC  • ⏰ Thời gian học: 19h00 – 20h30 tối Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần

  • 🗓 Khai giảng: 19h00, Thứ Hai, ngày 05/06/2023

  • 📖Đề cương môn học: Tại đây

  • 📝Đăng ký học: Tại đây