Vòng Trường Sinh Bản Mệnh

Thời Gian do Thiên Địa biến hóa mà thành, Âm Dương kết hợp mà sinh ra Tứ tượng, tùy khí Âm Dương giao hòa mà có 4 mùa, , Càn Khôn giao biến sinh ra Khảm Ly, tạo thành 4 phương, tiếp tục giao biến mà sinh ra 8 hướng…cho nên mà nói Thiên Địa giao biến sinh ra thời gian, vì vậy Lục Thập Hoa Giáp vốn do Thiên Can và Địa chi kết hợp, khi nói về năm trong Đông Phương Cổ Học thì là sự kết hợp Can Chi như năm Giáp Tý, Ất Sửu…chứ không có năm Giáp, năm Ất hay năm Tý năm Sửu như nhiều người vẫn gọi. 

Thiên đã biến thì Địa hóa thành Nhân, Thiên Can có ngũ hành của Thiên Can, Địa chi có ngũ hành của Địa chi, khi Thiên Địa giao biến sẽ sinh ra Con, vậy Nạp Âm chính là Con của Thiên Địa, Theo lý Cách Tám Sinh Con thì Ngũ Hành Nạp Âm là Con được sinh từ Ngũ hành mẹ, và mẹ sinh con khi mẹ đã trưởng thành, theo vòng trường sinh thì vị trí trưởng thành là Lâm Quan, do vậy Hợi Thủy vốn là Lâm quan của Thủy, là mẹ trưởng thành sinh con Nạp Âm Mộc, Dần là Lâm Quan của Mộc nên sinh con Hỏa, Thân là Lâm Quan của Kim nên Thân sinh Nạp Âm Thủy.

theo lý mà nói thì Mộc vượng nhờ Thổ Dưỡng, Thủy tụ nhờ thổ sinh, Thủy không có Thổ vun đắp thì khó Thành, cho nên Thủy cần nhờ Thổ mà được sinh, do vậy Thổ nạp Âm trường sinh ở Thân cùng Thủy, Mộc cần Thổ vun đắp đê tươi tốt, cho nên Thổ lâm Quan ở Hợi mà sinh Mộc. Thìn là mộ Thủy, Thấp Thổ mà sinh Kim, Kim cần có Hỏa Lâm Quan là mẹ Hỏa để luyện mà thành Hình, cho nên Kim xuất tại Tỵ, hay trường sinh ở Tỵ. cũng là mẹ hỏa sinh con Kim theo lý Kim nhờ Hỏa mà thành hình.

từ trên ta thấy Kim trường sinh tại Tỵ, Thủy Thổ trường sinh tại Thân, Mộc trường sinh tại Hợi, Hỏa trường sinh tại Dần. Bản mệnh vốn là Nạp Âm năm sinh, là Khí ngũ hành do Thiên Địa giao biến mà được sinh, do vậy nó phần khí tiên thiên mà con người sinh ra năm đó được hấp thụ, cho nên được gọi là Bản Mệnh, mà Năm sinh bao gồm Tuế Can và Tuế Chi vốn nắm quyền sinh sát trong năm đó, do vậy khí ngũ hành mà nó sinh ra sẽ tác động mạnh đến con người, nên Bản Mệnh được hiểu như là Lý Khí của con người.

vốn dĩ Bản Mệnh là khí ngũ hành mới được sinh, nó không hề phụ thuộc vào Con người, mà con người chỉ hấp thụ Khí đó mạnh nhất, Mà Bản Mệnh là Lục thập hoa giáp năm sinh quyết định, khí ngũ hành Thiên Địa năm sinh sinh ra không nằm ngoài quy luật của Ngũ hành về Vòng trường sinh, Bản mệnh như là phần con của Thiên Địa thì nó có Sinh, Có tử, do vậy Bản mệnh tuân theo quy luật tự nhiên của Ngũ hành về vòng trường sinh.

từ trên ta thấy vòng trường sinh bản mệnh như sau :

Kim trường sinh ở Tỵ, Bại ở Ngọ, Đế vượng ở Dậu, Mộ ở Sửu

Mộc trường sinh ở Hợi, Bại ở Tý, Đế Vượng ở Mão, Mộ ở Mùi

Thủy Thổ trường sinh ở Thân, Bại ở Dậu, Đế Vượng ở Tý, Mộ ở Thìn

Hỏa trường sinh ở Dần, Bại ở Mão, Đế vượng ở Ngọ, Mộ ở Tuất

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.