Chính sách bảo mật ứng dụng

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến Ứng dụng SC Vạn sự thông (“SC Vạn sự thông” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến thông tin người dùng được thu thập thông qua các ứng dụng di động của chúng tôi và việc sử dụng thông tin. Bạn đồng ý với Chính sách này khi bạn truy cập và sử dụng các ứng dụng SC Vạn sự thông (“Sản phẩm”) và các dịch vụ liên quan khác (“Dịch vụ”).

Thông tin cá nhân và phi cá nhân

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của thông tin cá nhân của người dùng và quan trọng hơn là thông tin liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân của họ khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em với Sản phẩm của chúng tôi.

Khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể đọc thông tin phi cá nhân (chẳng hạn như internet, tính khả dụng của Wi-Fi, kết nối mạng, khóa chế độ thức, trạng thái thiết bị, khả năng sử dụng và khả năng sử dụng của bộ nhớ trong và bên ngoài) để sử dụng cho việc phát triển Sản phẩm và cải tiến Dịch vụ. Việc thu thập thông tin sẽ được sử dụng để phát triển và cải tiến chức năng của Sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo trải nghiệm người dùng chất lượng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin như vậy trong phạm vi cho phép chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường của chúng tôi và nghiên cứu và phát triển Sản phẩm.

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được sẽ được sử dụng trong nội bộ cho mục đích phát triển sản phẩm và cho các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, những người tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn một cách công khai trừ khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn hoặc theo lệnh của chính phủ.

COPPA

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi. Khi người dùng tự nhận mình là trẻ em dưới 13 tuổi thông qua yêu cầu hỗ trợ hoặc thông qua bất kỳ phản hồi nào, chúng tôi sẽ không thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng và sẽ xóa một cách an toàn mọi thông tin cá nhân của người dùng đó.

Gửi thông tin cá nhân cho giải thưởng và hỗ trợ khách hàng

Đôi khi, chúng tôi có thể tổ chức các cuộc thi hoặc khảo sát trên trang web của chúng tôi tại https://sonchu.vn. Chúng tôi có thể gửi thư đến địa chỉ email của bạn sau khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi thông qua việc bạn tham gia và đồng ý nhận giải thưởng cho sự kiện bạn đã tham gia. Đối với các cuộc thi và khảo sát, chúng tôi thường chỉ yêu cầu thông tin cần thiết để trẻ có thể tham gia . Chúng tôi chỉ liên hệ với phụ huynh để biết thêm thông tin được cá nhân hóa cho mục đích nhận giải thưởng khi trẻ chiến thắng cuộc thi hoặc hoàn thành một cuộc khảo sát.
Khi bạn yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể gửi email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cho phép người dùng liên hệ với chúng tôi nếu họ có câu hỏi hỗ trợ về việc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi có thể nhận được địa chỉ email của bạn và các thông tin khác mà bạn cung cấp liên quan đến yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Cookies

Chúng tôi không sử dụng cookies

Các trang web và liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba. Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ không có ảnh hưởng đến chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập của họ. Chính sách Bảo mật của chúng tôi như được trình bày ở đây không áp dụng cho các bên khác, và chúng tôi không ra lệnh cho họ thu thập hoặc sử dụng thông tin. Chúng tôi không tham gia vào hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web của bên thứ ba.
Sử dụng dịch vụ YouTube hoặc Google: Một số ứng dụng của chúng tôi có thể sử dụng API YouTube hoặc các dịch vụ khác của Google. Chúng tôi tuân thủ tất cả các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của Google (https://policies.google.com/privacy?hl=vi-VN) và ĐKDV của YouTube (https://www.youtube.com/static?gl=VN&template=terms) .

Sửa đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trực tiếp cho người dùng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến khích người dùng xem lại chính sách này thường xuyên. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền và giải thích đối với Chính sách và các sửa đổi của Chính sách.

Cách cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn

Ứng dụng của chúng tôi lưu giữ nội dung của bạn trong thời gian cần thiết khi cung cấp dịch vụ của nó. Nếu bạn muốn chọn không tham gia các dịch vụ, hoặc xem lại hoặc xóa thông tin của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 401, Số 21 đường Trung Yên 11A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
  • Điện thoại: 0566.09.7777
  • Email: [email protected].