Luận tuế hạn niên cung – nghi kị

Hỏa hành Dần Ngọ cộng Xà hương

Kim phùng Song Nữ Thân Dậu phương

Mộc đắc Hợi cung Dần Mão vị

Thủy Thổ Thân Hợi Tý vi hương

Hỏa hành Tuất Hợi tiện vi tai

Thủy Thổ Long Xà kị hữu ai

Kim ngộ Sửu Dần ta hữu hại

Mộc hành Thân Dậu dã vô nhai.

Hỏa đến Tị Ngọ với Dần cung

Kim gặp Thân Dậu đến Tị cùng

Mộc được Hợi cung Dần Mão vị

Thủy Thổ Thân Hợi Tý ung dung

Hỏa đến Tuất Hợi có họa tai

Thủy Thổ Thìn Tị lắm bi ai

Kim gặp Sửu Dần e có hại

Mộc vào Thân Dậu cũng bi hoài.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.