Luận Đoán Chủ Khách, luận Tam Hợp đối Cung

Lấy cung Mệnh làm chủ, tam phương tứ chính làm khách, Tử vi đẩu số toàn thư viết : Cung thiên di cho biết hung hiểm hay cát lợi, cung Tam hợp cho biết tiện hay vinh”, điều đó cho thấy trong Tử vi đẩu số rất xem trọng cung tam hợp và cung đối chiếu. do đó khi xem cung Thiên di rất quan trọng xem cát hung thế nào, thông thường một lá số tốt khi Cung Thiên di cát lợi, nhất là các lá số làm công việc liên quan đến kinh doanh, ngoại giao, xã hội…cần dùng Thiên di cung. có câu “Hỏa Linh đóng cung Thiên di thì đường đời cô đơn vắng vẻ phía trước”, ý nói là cô độc ít người giúp và không có bạn đồng hành. chiếm phần lớn các vụ tai nạn, cướp giật…đều có 1 cung Thiên di ở mệnh hoặc ở Vận hạn (lưu cung Di vận) hung hiểm, có Sát tinh hạng nặng đóng vào mà không có cứu giải.

Thế còn tam hợp chính Tài Quan. Cung Quan cho biết nghề nghiệp, học vấn, cách thức làm việc, khả năng làm việc… của đương số. cung Tài cho biết cách thức kiếm tiền, cách giữ tiền, cách tiêu tiền…cho nên Tài Quan phải đối ứng với nhau thì mới thật sự giàu có và bền vững trong sự nghiệp. ví dụ nghề nghiệp là kinh doanh (cung Quan), thì cách thức kiếm tiền (cung Tài) có thể là kiếm tiền bẩn như buôn lậu, buôn không giấy phép, hoặc móc nối với quan chức… làm ăn chân chính, đầu cơ, ưa rủi ro…thì đó là Tài quan đối ứng. cho nên “cung tam hợp cho biết tiện hay vinh”, mà tam hợp toàn cách xấu thì không những nghề nghiệp không ra gì, tiền bạc khó kiếm, khó giữ mà còn có nguy hiểm do Tài Quan mang đến, cho nên cách xấu ở Tài quan chủ về tiện, ý nói là nghèo và hèn. ngược lại Tài Quan cách tốt thì tiền bạc dễ kiếm và công việc bền vững nên Vinh.

nhưng dù sao thì Tiền bạc và Công việc cũng là những thứ “nằm ngoài bản thân mình” nên gọi là Khách, còn mình làm Chủ, ví dụ mệnh VCD thì yếu lắm, nhưng Tài Quan sáng rực, thì cũng khó lòng mà đạt được sự nghiệp lớn hay giàu lớn, bởi bản thân mình “yếu” thì sao có thể gánh vác được việc lớn (Quan đẹp) và nhiều tiền (Tài đẹp). nó cũng giống như một người bình thường nhưng lại được trao cho trọng trách lớn thì thật là rủi ro, gọi như là “yếu còn ra gió”. ngược lại mệnh có cách tốt, vững chãi thì như một người vừa bản lĩnh vừa khỏe mạnh có thể gánh vác Tài Quan, giống làm việc lớn. cho nên cung hợp chiếu cần phải đối ứng nhau và chầu về mệnh. do vậy mới gọi là “Tam Hợp Phái”, đó là xem trong cung Tam hợp.

lại có câu “kẻ ở bên ngoài còn có thể phòng bị, người cùng nhà thật khó lòng đề phòng được”. người ngoài ở đây chính là 2 cung giáp bên, đó là Cung huynh đệ và Cung phụ mẫu, còn người nhà chính là cung Tam hợp. ở đây được hiểu là các Sao giáp Cung chủ bên ngoài, các Sao tam hợp Tài Quan chủ về “cùng nhà với mình”. ví dụ như Không kiếp giáp mệnh thì bên ngoài toàn là tiểu nhân bỉ ổi chèn ép mình nhưng mình còn chống cự được. còn Tài quan cung thể tam hợp với mệnh thì Không kiếp đóng tài quan lại khó mà phòng được tai họa do không kiếp gây ra. đây là lý “Tam hợp nhất thể”, hay đơn giản là 3 cung là một.

mở rộng ra các cung khác, cùng vận hạn cũng xem tương tự như vây, xem phu thê cung thì Phúc Di là cùng thể với Phu thê, còn Quan lộc như là Thiên di của Phu thê vậy. cho nên xem hạnh phúc thì xem trọng Di và Phúc, ví dụ Hóa kỵ tam hợp Phu thê ở Di chẳng hạn, thì có thể thấy là vợ chồng hay có bất hòa, xích mích do môi trường ngoài xã hội mang lại, đây là ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, xem Cát hung cho vợ chồng thì xem Quan lộc. như Quan lộc có nhiều sao xấu thì vợ chồng hay gặp tai họa, ví dụ như vợ chồng làm ăn (Quan lộc) gặp nạn chung với nhau vậy.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.