Thiên Tướng ở cung phụ mẫu

Thiên Tướng thủ cung phụ mẫu, đặc biệt rất mẫn cảm đối với các sao phụ, tá. Nếu gặp Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, có thể có cha mẹ “lưỡng trùng”, hoặc không chỉ có một mẹ; nếu lại gặp “sao lẻ” đồng độ hoặc vây chiếu thì càng đúng.
Thiên Tướng bị Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về rời xa cha mẹ; gặp Thiên Mã thì càng đúng. Nếu Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung mà có “sao lé” phụ, tá đồng độ hoặc vây chiếu, cũng chủ về có hai mẹ.
Thiên Tướng có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa đồng độ và hội hợp, chủ về không chỉ có một mẹ (ở thòi hiện đại cũng có thể không chỉ có một cha).
Thiên Tướng rất kị gặp Vũ Khúc đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về lúc bé bất lợi về cha mẹ. Vũ Khúc Hóa Kị, cha mẹ gặp nhiều nạn tai, bệnh tật.
Thiên Tướng gặp Liêm Trinh đồng độ hoặc vây chiếu, có Kình Dương và Đà La giáp cung, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về “hình khắc” hoặc xa cách. Không có sát tinh giáp cung, nhưng gặp “sao lẻ” phụ, tá, lại có thêm các sao đào hoa, chủ về có hai mẹ. Dù không có các sao đào hoa, ở thời hiện đại thường chủ về có cấp trên “lưỡng trùng”.
Thiên Tướng rất ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật; cũng ưa gặp các sao Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiên Quý, Giải Thần, Thiên Đức, Long Đức, Thiên Vu, Trường Sinh, chủ về cha mẹ hạnh phúc, cũng chủ về dễ được cấp chủ quản đề bạt.
Thiên Tướng có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Thương hội hợp, chủ về cha mẹ bị “hình khắc”.
Nếu gặp các sao sát, kị, lại gặp thêm “sao lẻ” phụ, tá, thì cần phải xem xét kĩ Thái DươngThái Âm miếu vượng thế nào mà định tình huống của cha mẹ. Có thể là một người mất sớm, một người đi bước nữa.
Lưu niên đến cung hạn Thiên Tướng hội hợp với Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp Văn Xương, Văn Khúc và lưu sát trùng trùng xung hội, sẽ chủ về có tang sự.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.