Học quán Sơn Chu

Rate this post

Thiên Lương ở cung giao hữu

Thiên Lương là sao “cô độc và hình khắc”, trừ phi gặp các sao phụ, tá cát, nếu không sẽ không chủ về giao du rộng và có nhiều người dưới quyền. Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, hoặc có cát hóa hội hợp, mới chủ về được bạn bè và người dưới quyền trợ lực và họ cũng là người chính trực, có nghĩa khí.
Thiên Lương có Thiên Mã đồng độ, bạn tri giao dễ li tán, cũng chủ về thường thay đổi người dưới quyền. Cho nên bản thân cũng rất bôn ba, bận rộn; có Lộc Tồn và Thiên Mã đồng độ thì càng nặng, còn chủ về bạn bè hay người dưới quyền có tư tâm, muu lợi riêng.
Thiên Lương Hóa Lộc, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, sẽ chủ về bạn bè và người dưới quyền có lòng vì tư lợi; gặp thêm sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp thì bị gây lụy mà tổn thất; gặp Âm Sát, Thiên Diêu, thì bị bán đứng.
Thiên Lương có tứ sát tinh hội chiếu, vì bạn bè hay người dưới quyền mà xảy ra thị phi, bất hòa, tranh chấp; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp sẽ chủ về hao tài, tổn thất; gặp Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, thì nhiều thị phi, còn biến thành chuyện lớn, cũng chủ về bạn bè hay người dưới quyền bội tín.
Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, mà Thái Dương được cát hóa, chủ về kết giao với người không phú cũng quý; nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về có trợ lực, nếu không, bất quá chi giao du sơ sơ. Nếu Thái Dương Hóa Kị, sẽ chủ về nhận lỗi thay cho người khác, tự chuốc oán, tự chuốc thị phi.
Tổ hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở cung Dần là tốt nhất. Thông thường chủ về có bạn bè hữu ích và người dưới quyền có thể lo cho đại cục. Nếu gặp sát tinh, thì bạn tri giao hoặc người dưới quyền đắc lực dễ li tán.
Tổ hợp “Thiên Cơ, Thiên Lương”, có nhiều bạn bè và người dưới quyền nhưng dễ chia li. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp sẽ chủ về bị phản bội, gây nên tổn thất; sao hung nặng thì bị âm mưu hãm hại; gặp Âm Sát, Văn Khúc Hóa Kị thì bị xâm phạm lợi ích.
Thiên Lương thủ cung giao hữu, gặp cát tinh, thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, chủ về có nhiều người dưới quyền đắc lực, nhưng thiếu năng lực sáng tạo, chỉ có thể làm việc trong cục diện đã thành nếp.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch


Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời