Tham Lang ở cung sự nghiệp

Tham Lang thủ cung sự nghiệp, chủ về nghề nghiệp có khuynh hướng tiêu dùng, giao tế, hoặc nhờ xã giao mà thành sự nghiệp. Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, tính chất này càng nặng, cho nên rất thích hợp về ngoại vụ.
Tham Lang có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, nghề nghiệp rất thích hợp lãnh vực giải trí, vui chơi, quảng bá.
Nếu có các sao đào hoa đồng độ, thì nghề nghiệp phấn nhiều tiếp xúc với người khác giới; nếu không, thích hợp làm những nghề nghiệp có liên quan đến tiêu dùng, trang điểm hoặc giải trí, vui chơi.
Nếu Tham Lang có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cần phải xem có Văn Xương, Văn Khúc hay không; nếu có thì nghề nghiệp có liên quan đến nghệ thuật, không có, thì thích hợp lãnh vực công thương nghiệp.
Tham Lang cũng có tính chất nghệ thuật, nhưng Liêm Trinh là “tĩnh”, còn Tham Lang là “động”, hai tính chất cơ bản khác nhau. Ở thời hiện đại, Tham Lang cũng chủ về vận động, hoặc vận động có tính nhịp điệu (như múa ba lê). Cho nên nếu Tham Lang Hóa Quyền, gặp sát tinh nhưng không nhiều, thường chủ về vận động viên (có tính cạnh tranh ở sân vận động).
Tham Lang có cát hóa và sao cát hội hợp, lại gặp thêm các sao cát như Tam Thai, Bát Tọa, Đài Phụ, Phong Cáo, Thiên Quan, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Quý, cũng có thể làm việc trong chính giới, còn là nhân vật điều hòa các phe phái (hay làm việc trong các công ti lớn, tập đoàn lớn cũng vậy).
Thành cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, là chủ về nắm giữ binh quyền, hoặc làm việc trong các cơ cấu “hình pháp, kỉ luật”.
Tham Lang có Kình Dương, Đà La đồng độ, thì thích hợp kinh doanh buôn bán; cũng cần phải có liên quan đến tính chất tiêu dùng, trang điểm, hang trí, giải trí, vui chơi.
Tham Lang có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, sẽ chủ về có nhiều người dưới quyền, cho nên sự nghiệp kinh doanh ắt có khí quý phái.
Tham Lang cũng là sao ẩm thực (Liêm Trinh chủ về máu, còn Tham Lang chủ về thịt), không Hóa Kị, càng chủ về ẩm thực có phẩm vị; gặp Hỏa Tinh, Thiên Phủ, có thể làm việc trong ngành ẩm thực.
Tham Lang Hóa Kị ở cung sự nghiệp, chủ về hễ nhúng tay vào sự nghiệp ắt sẽ gây ra hanh chấp; có sát tinh đồng độ thì càng nặng; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung sẽ chủ về vì tranh chấp mà sự nghiệp gặp trắc trở.
Nếu Tham Lang Hóa Kị, có sao cát hội hợp, thì lí tưởng sự nghiệp tuy không thể đạt tới mục đích, nhưng lại có khoảng không gian riêng để sáng tạo.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Tử Vi vây chiếu, chủ về một mình đảm trách công việc, hoặc làm nghề tự do, thích hợp với nghệ thuật, mĩ quan, sắc thái hưởng thụ. Nếu gặp các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, thì nên kinh doanh ở lãnh vực cỏ liên quan đến người khác giới.
Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và sao phụ, tá cát, thì thích hợp làm việc trong chính giới. Có điểu, nếu có Kình Dưong, Đà La hội chiếu; hoặc Kình Dưong đồng độ, thì dễ tham ô.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có Thiên Hình đồng độ, cũng chủ về “hình pháp”, hoặc làm đạo diễn, biên đạo trong nghệ thuật biểu diễn (người biểu diễn phải hoàn toàn tuân theo kịch bản, cho nên cũng có ý vị kỉ luật, nguyên tắc).
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với Liêm Trinh, rất kị Đà La đồng độ, gặp sát tinh (Hỏa Tinh, Linh Tinh cũng vậy), chủ về là tham ô, do đó gặp họa. Có điều, nếu là thương nhân hám lợi, tuy có nguy cơ thất bại, nhưng lại không bị tai họa “hình pháp”.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, thích hợp những nghề nghiệp có tính khai sáng; hoặc làm một nghề nghiệp nào, lại có thể mờ ra một hướng khác, có tác phong kinh doanh rất đặc biệt, do đó dễ đi đến thành công.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung sự nghiệp, có khuynh hướng hợp tác với người khác, nhưng phần nhiều giữa chừng lại thay đổi.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Vũ Khúc, cần phải Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, ở tam phương tứ chính không có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp (có Thiên Hình thì không sao), hoặc có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, mới chủ về làm nhân vật cao cấp trong quân đội hay cảnh sát; có thể một mình đảm trách công việc, chấp chưởng đại quyền. Nếu không có cát hóa, nhưng có sao cát, cũng có thể làm việc trong chính giới, là quan thuế (nhất là khuynh hướng thuế vụ).
Nếu có sát tinh đồng độ, thì thích hợp tự kinh doanh buôn bán, sự nghiệp sẽ phát triển theo nhiều phương hướng, không chỉ một mối. Nếu đối cung là Vũ Khúc Hóa Kị, kinh doanh buôn bán sẽ xoay chuyển tiền bạc khó khăn; cũng không thích hợp gia nhập quân đội hay cảnh sát.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.