Cự Môn ở cung tử nữ

Cự Môn bay đến cung tử nữ, chẳng phải là sao thiện. Cự Môn có thể che lấp ánh sáng của các sao khác, chỉ có Thái Dương nhập miếu, ánh sáng chiếu vạn trượng, mới không bị Cự Môn gây ảnh hưởng. Cho nên trong các tình hình thông thường đều chủ về mất đứa con đầu. Thái Dương nhập miếu đồng độ hoặc vây chiếu Cự Môn, gặp sát tinh, vẫn chủ về mất con trai đầu; không có sát tinh, gặp cát tinh, con đầu mới bình an.
Cự Môn gặp Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu, trường hợp Thái Dương ở cung Dần là tốt, hội cát sẽ chủ về con cái đa tài, có thể phát triển thành nhân tài chuyên nghiệp, nhưng sẽ có tính chất “dùng lời nói để kiếm tiền”.
Cự Môn gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về hai đời đều có chủ kiến riêng, có cơ tâm. Xem mức độ sát tinh hội hợp mà định nặng nhẹ. Hai đời cần phải xa cách mới có thể hóa giải.
Cự Môn gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, hội sát tinh, chủ về con cái cô độc, ý chí bạc nhược. Nếu có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, chủ về con ruột không đắc lực, con dòng thứ hay con nuôi đắc lực. Ở thời hiện đại có thể luận đoán là con rể đắc lực.
Cự Môn Hóa Kị, chủ về điều tiếng, gặp sát tinh, thì điều tiếng này thường thường còn có tính chất đau buồn, rơi lệ. Vì vậy cần phải xem xét tỉ mỉ hậu vận, để biết sự cố phát triển thế nào và luận đoán chi tiết của nó, để bổ cứu trước khi hành động.
Cự Môn rất kị Kình Dương, Đà La, chủ về muộn có con trai, hoặc chủ về có con trai thì bị hình khắc. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì chỉ chủ về cơ thể hư nhược nhiều bệnh.
Cự Môn có Thái Dương nhập miếu đồng độ hoặc tương hội, gặp các sao phụ, tá cát, hoặc được cát hóa, thì con cái nhiều mà còn có thể phú quỷ. Ở thời hiện đại, thường thường nhân tài chuyên nghiệp.
Cự Môn ở cung tử nữ, có sao lộc, có thể giảm bớt tính chất “cô độc và hình khắc”.
Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thành cách “Thạch trung ẩn ngọc”, thường thường muộn có con trai, hoặc có con muộn thì tốt hon. Rất nên Hóa Lộc; gặp sao lộc thì không hình khắc nhưng lại chủ về con cái ích kỉ. Nếu đối cung là Thiên Cơ Hóa Lộc, phần nhiều con cái rời xa quê hương để phát triển; nếu Thiên Cơ Hóa Kị thì sinh thiếu tháng, sinh khó, bị hình khắc. Mối quan hệ với hậu bối cũng có thể luận đoán tương tự.
Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu đồng độ với Kình Dương, con trai đầu khó nuôi, cũng chủ về có ba con.
Cự Môn ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có ba con nhưng bị hình khắc. Thành cách cục “phàn bối” thì con cái nhiều, nhưng tình cảm vẫn chủ về ngăn cách. Có các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao hội hợp, thì bị hình khắc rất nặng, mà hai đời còn bất hòa. Mối quan hệ với hậu bối càng dễ ân biến thành thù. Gặp sát tinh nặng, chủ về con đầu nên cho làm con thừa tự của người khác. Rất kị đồng cung với Đà La, chủ về con cái lo lắng, hoặc chủ về con còn bé gặp nhiều nạn tai, bệnh tật, hoặc con cái sau khi thành nhân gặp nạn tai bất trắc, thường đến cung hạn tử nữ do Cự Môn hoặc “Liêm Trinh, Thất Sát” thủ cung thì ứng nghiệm.
Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Hợi là tốt. Ở cung Tị thường chủ về bị hình khắc, sát tinh nhẹ cũng chủ về tình cảm ngăn cách. Rất ưa Thái Dương được cát hóa đến hội. Người sinh vào ban ngày càng tốt. Nếu cung độ có các sao tốt lành, không những không bị hình khắc, mà còn chủ về tình cảm giữa hai đời hòa hợp. Nếu Thái Dương Hóa Kị, hoặc các sao sát, kị trùng trùng, thì hình khắc sinh li, hoặc có sự ngăn cách giữa hai đời, thường thường vì con cái mà hao tổn tinh thần, tốn tiền tốn bạc mà kết quả vẫn không tốt. Mối quan hệ với hậu bối cũng luận đoán tương tự. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về con cái cô độc, hoặc đến trung niên thì sinh li.
Hễ Cự Môn ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Liêm Trinh, Tham Lang, Thiên Đồng tọa thủ là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.