Học quán Sơn Chu

Rate this post

Đế Vượng trong Tử Vi

Đế Vượng: Kim

Uy nghi, đường bệ, vui vẻ, nhân hậu, từ thiện. Gia tăng phúc thọ, giải trừ bệnh tật, tai họa, lợi ích cho

công danh, quyền thế, tài lộc. Chủ: sự sinh sản nhiều và mau mắn, sự thịnh đạt.

– Cơ Thể Trong Người: Đế Vượng = Lưng. Kình, Đà hội hợp = Lưng có tật.

– Cơ Thể: Đế Vượng là lưng hay lưng dài, vì Đế Vượng chủ sự phong phú, mập mạp, thừa thải.

Tính Tình:

– Uy nghi, đường bệ.

– Quảng đại, từ thiện, bác ái.

Đế Vượng gần như đồng nghĩa với Trường Sinh và hội chiếu với Trường Sinh. Cả hai sao được xem như hai hệ số làm tăng ý nghĩa những sao đồng cung.

– Danh, Tài, Phúc: – Gia tăng phúc thọ, chủ sự thịnh đạt, phong phú. – Giải trừ bệnh tật, tai họa. – Tăng tiến công danh, quyền thế, tiền bạc.

– Lợi ích cho sự sinh nở, nhiều con, sinh mau. Do đó, Vượng và Sinh cùng với Phúc tinh, Quý tinh, Tài tinh, Quyền tinh, Văn tinh sẽ làm tăng thêm phúc thọ, phú, quý, quyền, khoa của lá số rất nhiều. Vượng, Sinh có khả năng chế giải một số hung tinh hạng nhẹ.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời