Học quán Sơn Chu

Rate this post

Chương 36: Chiêm Phần Mộ

XVIII.- CHIÊM PHẦN MỘ

Lấy Thể làm chủ, lấy Dụng làm phần mộ.

Thể khắc Dụng, sự an táng rất tốt.

Dụng khắc Thể, chỗ chôn thấy xấu.

Thể sinh Dụng, chỗ chôn ấy chủ thối bại.

Dụng sinh Thể, chủ hưng vượng, có âm phước hậu tự.

Thể Dụng tỵ hòa, là chôn đất tốt, chôn chỗ ấy rất cát xương.

Trên đây nói về thuyết Thể Dụng, tất cả 18 chương, để làm thí dụ cho Hậu-học, ngoài ra còn biết bao nhiêu là vấn đề, vô số kể. Há chỉ có 18 chương đã đủ hay sao? Vậy nên noi theo lời đoán 18 chương trên đây để suy nghiệm, kẻ học đạo nên xét đoán cho tinh vi.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời