Học quán Sơn Chu

Rate this post

An sao bằng Tay

Kinh nghiệm an 14 chính tinh mất 5″

Đầu tiên phải nhớ vị trí của Tử Vi và các sao cùng cung

Cụ thể:

Tại Tý Ngọ, Tử Vi đứng 1 mình

Tại Sửu, Mùi: Tử Vi đi với Phá Quân

Tại Dần, Thân: Tử Vi- Thiên Phủ

Tại Mão, Dậu: Tử Vi-Tham Lang

Tại Thìn, Tuất: Tử Vi-Thiên Tướng

Tại Tỵ, Hợi: Tử Vi- Thất Sát

Sau đó,

– lục hội Tử Vi là Cự Môn

Thái Âm- Tham Lang- Cự Môn liên tiếp nhau chiều thuận đồng hồ, do đó xác định được vị trí của Thái ÂmTham Lang

(Thái Âm nhị hợp Vũ Khúc)

– Tham Lang nhị hợp Thiên Đồng

– Tham Lang thì theo vòng tam hợp thuận đồng hồ: Phá Quân- Tham Lang- Thất Sát nên xác định được Phá Quân- Thất Sát

+ Phá Quân thì xung có Thiên Tướng

(Thiên Tướng- Thiên Lương thuận đồng hồ)

(Thiên Lương nhị hợp Liêm Trinh)

(Thiên Tương- Thiên Cơ lục hội)

+ Thất Sát thì xung có Thiên Phủ

(Thiên Phủ nhị hợp Thái Dương)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời