Chương 26: Chiêm Cầu Mưu

VIII.- CHIÊM CẦU MƯU

Cầu mưu lấy Thể làm chủ. Dụng làm mưu sự.

Thể khắc Dụng, mưu tất thành nhưng chậm.

Dụng khắc Thể, mưu bất thành nếu thành cũng có hại.

Dụng sinh Thể, mưu sự thành đạt mà có lợi.

Thể sinh Dụng, mưu sự khó thành chẳng được vừa ý.

Thể Dụng tỵ hòa, mưu sự xứng tâm.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.