Ý nghĩa của Thất Sát ở các cung

Có bốn vị trí rất đẹp cho Thất Sát. Đó là bốn cung Dần Thân Tý Ngọ. Ở Dần Thân, gọi là Thất Sát triều đẩu, ở Tý Ngọ gọi là Thất Sát ngưỡng đầu.

Bốn vị trí này bảo đảm phú quí tột bực cho người đó.

a) Ở THÊ PHU

Vợ, chồng thường là con trưởng.

Chỉ trừ ở Dần Thân thì vợ chồng tài cán, đảm đang, danh giá, vợ hay ghen, chồng nóng nảy, kỳ dư ở các cung khác thì hình khắc chia ly, phải sát phu, lập gia đình nhiều lần, cho dù đi với chính tinh tốt.

– Ở Tý Ngọ: tuy có danh giá nhưng hình khắc.

– Sát Tử – Vi đồng cung: phải trắc trở buổi đầu, về sau mới tốt, phải muộn lập gia đình mới phú quí. Bằng không phu thê gián đoạn, hình khắc.

– Sát Liêm hay Vũ đồng cung: bắt buộc phải hình khắc nhất là với Vũ khúc, sao chủ về cô độc, góa bụa.

– Sát, Quyền: rất sợ vợ.

b) Ở TỬ

Thất Sát cũng bất lợi vì hiếm con, vì con chết, con khó nuôi, muộn con, con bệnh tật, xa con.

Trừ phi ở Dần Thân thì được ba con, khá giả, quí tử.

Gặp thêm sao xấu hay hiếm muộn có thể bị tuyệt tự.

c) Ở TÀI

– Sát ở Dần Thân: kiếm tiền dễ dàng nhất là từ trung niên trở đi.

– Sát ở Tý Ngọ: tiền bạc thất thường, hoạnh tài.

– Sát, Tử ở Tỵ: dễ kiếm tiền, dễ làm giàu.

– Sát Liêm đồng cung: thất thường, khi hết nhưng không thiếu, chậm giàu.

– Sát Vũ đồng cung: vì Vũ là sao tài nên lập nghiệp được, nhưng tự lực, vất vả buổi đầu.

– Ở Thìn Tuất: thiếu thốn

d) Ở DI

– Ở Dần Thân hoặc Tử – Vi đồng cung: có người lớn giúp đỡ ngoài đời, được nhiều người tôn phục, ở gần các nhân vật quyền thế.

– Ở Tý Ngọ: có ý nghĩa trên, nhưng may rủi đi liền nhau, dễ bị tai nạn, chết xa nhà.

– Vũ Sát: được người tin phục, nhưng hay bị nạn, bị nạn chết ở xa nhà.

Liêm Trinh đồng cung: bị tai nạn vì ám sát ở xa nhà.

– Ở Thìn Tuất: ra ngoài bất lợi chết xa nhà.

e) Ở QUAN

Giống như Thất Sát ở Mệnh. Đóng ở Quan, Thất Sát thường là quân nhân. Nếu đồng cung với đế tinh Tử – Vi hay ở vị trí triều đẩu, ngưỡng đầu thì rất đẹp, văn võ đều giỏi, uy quyền lớn, trấn áp được muôn người. Nhưng ở Tý Ngọ thì may rủi liền nhau.

– Sát Liêm đồng cung: quân nhân, nhưng sự nghiệp thăng trầm, may rủi liền nhau. Nếu bỏ được võ nghiệp làm doanh thương thì tốt.

– Vũ Sát: hiển đạt võ nghiệp, nhưng thất thường và thăng trầm, thường trấn nhậm ở xa (ảnh hưởng của Vũ Khúc).

– Ở Thìn Tuất: quân nhân, nhưng sớm được giải nghiệp vị họa hại, tai nạn, tàn phế.

f) Ở ĐIỀN

Thường gặp bất lợi về điền sản, hoặc chậm có của, hoặc không có di sản, không hưởng di sản, hoặc phải bán điền sản, hoặc phải bị mất điền sản (truất hữ), hoặc phải tự lập mới khá.

– Ở Dần Thân: ít di sản. Nếu tự lập mới dồi dào.

– Ở Tý Ngọ: mua vô bán ra thất thường. Phá di sản. Tự lập thì mới bền vững.

– Sát Tử: di sản nhiều nhưng phá sản.

– Sát Liêm: chậm điền sản, vất vả buổi đầu. Sau về già mới có nhà cửa.

– Sát Vũ, hay Sát ở Thìn Tuất: không điền sản, rất ít điền sản, nhà nhỏ lúc về già.

g) Ở PHÚC

– Ở Triều đẩu và Ngưỡng đẩu: đắc phúc nhưng phải ly hương lập nghiệp. Họ hàng khá giả về võ nghiệp, nhưng ly tán (ở Tý Ngọ).

– Sát Tử đồng cung: phải ly hương lập nghiệp mới thọ. Họ hàng danh giá, hiển đạt về võ nhưng tha phương.

– Sát Liêm hay Sát Vũ hay Sát ở Thìn Tuất: giảm thọ, vì bạc phúc, xa gia đình, xa họ hàng, lao tâm khổ trí, họ hàng yểu, ly tán, nghèo.

h) Ở PHU

Bất luận Thất Sát ở đâu, cha mẹ cũng xung khắc hoặc không hợp tính với con. Tuy nhiên, cha mẹ quí hiển, thọ nếu Sát ở Dần Thân, kém thọ nếu Sát ở Tý Ngọ, vất vả, bị bệnh tật, yểu, xung khắc với con nếu ở Thìn Tuất hoặc đồng cung với Liêm, Vũ. Trừ phi đồng cung với Tử – Vi thì cha mẹ phú quí mà bất hòa, gia đình ly tán, khắc tinh với con cái.

i) Ở HẠN

Nhập hạn ở vị trí Triều đẩu, Thất Sát rất hưng vượng về nhiều mặt tài, quan, gia đạo.

Gặp sát hay hung tinh hoặc khi hãm địa thì hay bị tai nạn, hình tù, súng đạn.

– Sát Liêm Hỏa: cháy nhà (nếu Hạn ở Điền càng chắc chắn).

– Sát Kình Hình ở Ngọ: ở tù, chết.

– Sát Hình, Phù, Hổ: tù, âu sầu.

– Sát Phá Liêm Tham, Không Kiếp Tuế Đà: kiện, tùm chết (nếu đại hạn xấu).

– Sát Hao: đau nặng.

– Sát Kỵ: bịnh, hay mang tiếng xấu.

Hiện TuviGLOBAL có chuyên gia chấm trực tiếp lá số tử vi của từng đương số, xin vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

Nguồn TuviGLOBAL lược trích từ “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc.

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.