Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 10)

Sao Cự môn:

Khuyết phạp ái tình chi kết hiệp, nhân hôn nhân sanh hoạt phụ đảm nhi lao lục, hoặc thụ phối ngẫu câu thúc lao thao chi hiện tượng, kiến Thái dương, Thiên cơ, Thiên đồng giả giai lão, hội lục cát, mạo hiệp thần ly, ngộ lục hung, tranh chấp sảo nháo, thậm chí phá liệt sanh ly.

Trị sửu vị thần tuất hữu quả túc, vi cách, trị dần thân tị hợi hữu cô thần, vi giác. Phàm cự môn chủ cách giác, sanh ly tử biệt, tông phu thê hữu đối, bất miễn ô danh thất tiết.

Cự môn vào cung Phu Thê:

Sự kết hợp ít ái tình, việc này có nguyên nhân từ việc sinh hoạt trong hôn nhân lục đục hoặc người phối ngẫu nói nhiều, gặp Thái dương, Thiên cơ, Thiên đồng có thể sống đến bạc đầu, hội lục cát, chỉ hòa hợp bề ngoài, ngộ lục hung, tranh chấp cãi cọ, thậm chí là chia lìa.

Ở Thìn Tuất Sửu Mùi có Quả Tú là xa cách, tại Dần Thân Tỵ Hơi có Cô Thần là chia ly. Phàm cự môn chủ chia cách, sinh ly tử biệt, chủ vợ chồng đối lập, khó tránh khỏi ô danh thất tiết.

Chú thích:

– khuyết phạp ái tình chi kết hiệp: Sự kết hợp thiếu vắng ái tình (ý nói rằng đây là một cái sự kết hợp hôn nhân mà không có ái tình).

nhân hôn nhân sanh hoạt phụ đảm nhi lao lục: Nguyên nhân là do sinh CUỘC SỐNG phải “gánh vác” “vất vả” (Phụ đảm = gánh vác, lao lục = vất vả). Ý nói về việc gánh vác việc gia đình, gánh vác cho người bạn đời một cách vất vả. Chữ Sinh Hoạt trong trường hợp này phải dịch là CUỘC SỐNG.

– hoặc thụ phối ngẫu câu thúc lao thao chi hiện tượng: Hoặc có hiện tượng bị người phối ngẫu chèn ép, lắm điều

– mạo hiệp thần ly : Bên ngoài hợp mà thần thái bên trong thì xa cách.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.