Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất (phần 2)

Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất (phần 2)

Đa số các lá số Vũ Phá dù đắc cách tốt hay xấu người viết gặp đều đi lên từ khó khăn, mâu thuẫn mà tìm ra được cơ hội. Vì vậy, Thiên Cơ tại cung độ nhị hợp là rất quan trọng tác động với Vũ Phá, góp phần lớn tới sự thành công của cách này. Do theo nghiệp văn nên Vũ Phá thay đổi để thích nghi theo con đường này là chủ yếu. Trưởng thành ở Hà Nội với những sự phát triển mạnh và kinh tế và giáo dục dễ được gốc ban đầu của Vũ Phá là lớn do tư tưởng kết hợp bên ngoài hoàn cảnh thực tế ban đầu khiến gốc cây tốt thì dễ vươn lên cao hơn những lá số này nhưng mệnh có vị trí sinh sống điều kiện kém hơn sẽ đi với mỗi quan hệ xã hội thấp dẫn tới thành công không lớn. Trong khoa học thường khiến Sát Tinh nặng như Không Kiếp hay cách cục Sát Phá Tham trở nên đắc cách vì thực chất là sự khó khăn và giải đáp. Như một bài toán ban đầu làm khiến ta gặp khó khăn tức ứng với Sát Kỵ và ta có hướng giải cuối cùng tới được kết quả. Ở đây Sát Tinh tạo mâu thuẫn nhưng là động lực để phát triển. Đây là các trường hợp Mệnh chứa Sát Kỵ trùng trùng theo con đường khoa học, thực chất lá số này hay hơn nên không nhất thiết phải chọn con đường này và sức hoạch phát tận dụng từ Vũ Phá tại đây không lớn mạnh như đường kinh thương hay võ nghiệp cách. Vũ Phá ở đây có điều không hay ở cung nhị hợp, với Cơ Kiếp ngộ Triệt Tuần có Thiên Không ở đối cung. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương ngộ Không Kiếp thêm Thanh Phi Phục và Tang Hư Khách. Ngay bản cung của Cơ Âm gặp bộ Phi Kiếp Khốc Mã Tuyệt nói lên nguy cơ âm thầm, không phải cơ hội hay thời cơ để Phá Quân phá bỏ cái tai họa. Ở đây cung độ tam hợp là Liêm Sát cư Sửu có Xương Khúc Khôi Lộc Đà tại bản cung. Liêm Sát là sự tranh đoạt, kết hợp giữa một sao chủ đạo đức và một sao có tính sát phạt, hình khắc. Cung độ Tử Tham ngộ Triệt Tuần Hình Hà tại bản cung. Do hình thành bộ Khoa Quyền Xương Khúc nên cũng thíc hợp với công việc học thuật. Tuy nhiên nếu muốn sự hoạch phát về tiền của cần thiết cách cục chuyển về tài cách tức theo con đường kinh thương. Hiện tại đương số đang học tập tại nước ngoài. Vũ Phá rất mạnh nhưng gặp cũng nhiều khó khăn trắc trở phải vượt qua. Ỏ đây may có Khôi Khoa cứu vãn cho cách Đà Tiểu mang ý nghĩa nhỏ bé trở nên to lớn khiến mệnh tạo có giá trị cao hơn. Vũ Phá cầm đầu cần thiết có các sao tăng tính quan trọng, ở đây ta gặp Khôi Khoa Hồng làm to lên Đà Tiểu để khi ra bên ngòi trở thành Tướng Đại tức hình tướng, hình tượng to lớn do tương trợ bên ngoài.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.