Ghi chép linh tinh- Tử Vi- cung Tử tức

Cung tử sợ nhất ám tinh (cự riêu đà kỵ) rồi đến hao bại tinh (tang hổ khốc hư song hao), rồi đến sát tinh

Do tiền kiếp

Tuổi nhỏ có chút ăn chơi

Gen di truyền (hình riêu tang hỏa)

Do cung Điền có đà kỵ thiên ko: do phong thủy

Cơ địa: mệnh mộc dục, tật ở cơ hỏa

Cung an Thân: vũ khúc, tang tuế điếu, cô quả: sự cô độc

Phải làm như nào:

+ hiếm muộn: phát tâm phát phúc: sám hối, đọc kinh, phóng sinh, đi cầu

+ chuyển phong thủy —— Đẩu Quân Khả năng ăn nói, khéo mồm, nhẹ nhàng, gặp Phượng Các- Giải Thần thì không nói ẩu, thường nói nhã nhặn Điếu khách Mộc dục: đào hoa, chỉnh chu vẻ bên ngoài, có mụn cũng để ý, ưa tắm rửa, sạch sẽ, ăn ngon mặc đẹp, chi tiêu tiền thoáng, có chút khoe khoang, tính chân chất đơn giản Thiên Phủ: uống được

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.