Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 8)

Sao Thái âm:

Năng đắc ưu mỹ cao nhã chi phối ngẫu, miếu vượng giả mỹ mãn hạnh phúc, hãm địa giả, thụ phối ngẫu câu thúc ngược đãi, hội lục cát giả cảm tình dung hiệp hòa hài, hội lục hung giả hữu bất mục thậm chí sinh ly.

Thái âm tại mão dậu trị phu thê cung, lục canh phùng chi hóa kị, nữ hỉ trang sức, đả ban, mỹ dung, hư vinh, nam tính diệc hư vinh.

Thái âm vào cung Phu Thê:

Dễ gặp người phối ngẫu có diện mạo đẹp tao nhã, miếu vượng thì hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa thì cẩn thận dễ gặp người phối ngẫu ngược đãi, hội lục cát thì cảm tình dung hợp hài hòa, hội lục hung thì không hòa hợp thậm chí sinh ly.

Thái âm đóng ở Mão Dậu nhập cung Phu thê, người tuổi Canh sẽ gặp Hóa Kỵ, nếu là nữ thì thích trang điểm, làm dáng, thích danh hão, con trai thích danh hão.

Chú thích:

– Thụ phối ngẫu câu thúc ngược đãi : bị người phối ngẫu chèn ép, ngược đãi

– Lục Canh: sáu tuổi Canh, Canh Thân, Canh Tý, canh Thìn, canh Dần, canh Tuất, canh Ngọ

– Hư Vinh: Hư là không thật, vinh là vinh hiển, ý nói thích cái hư danh, khoe khoang cái bề ngoài.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.