Tính chất biến đổi của bộ Phủ Tướng

Tính chất biến đổi của bộ Phủ Tướng

Thiên PhủThiên Tướng nhiều khi bị nhầm lẫn một số tính chất quan trọng khiến việc luận đoán trở nên khó khăn hơn và dễ mắc sai lầm khi phối hợp các cách cục giao hội với Phủ Tướng. Sao Thiên PhủThiên Tướng trong các câu phú thường luận ở dưới dạng Quyền Tinh với Thiên Phủ là đế tinh sau Tử Vi, thực chất cách viết của các câu phú đa phần khi Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng, đặc biệt đề cao quá việc tính chất tốt đẹp của cách Phủ Tướng. Thiên PhủThiên Tướng thủ mệnh phân ra hai trường hợp đơn thủ và giao hội với Tử Vũ Liêm. Trong trường hợp bộ Phủ Tướng đơn thủ tính chất bình thường không có gì nổi trội. Tính chất cơ bản của bộ Phủ Tướng là sự giúp đỡ, hiền lương.

“Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo, Sát Kiếp Không Tham tính bất thường”.

Bộ Phủ Tướng thủ mệnh tính tình tốt đẹp hay tương trợ, giúp đỡ người khác. Ý nghĩa sự hiền lương tương tự như cách cục Đồng Lương, nếu thành công do nhờ sự giúp đỡ đắc lực của người khác, tức giỏi về việc xây dựng mối quan hệ tình cảm xã hội. Phủ Tướng thường hay được luận là cách ổn định vì không hóa khí, cũng do không hóa nên khi đơn thủ dễ là cách cục bình thường, không nổi trội nhưng được hưởng sự an ổn mà không bị tai họa nếu không phá cách nặng nề. Bộ Phủ Tướng đơn thủ có thể dụng được Không Kiếp, đặc biệt là vị trí của Thiên Tướng. Sao Thiên Phủ kỵ gặp Thiên Không ( Một số nơi gọi là Địa Không ), nếu chỉ gặp Địa Kiếp không xấu, gia cát tinh luận tốt đẹp. Thiên Tướng gặp cả hai sao Thiên Không và Địa Kiếp vẫn có thể dụng được hình thành cách hoạch phát. Phủ Tướng trong trường hợp đơn thủ gặp Tả Hữu là hỉ, thành cách. Tả Phụ và Hữu Bật cần thiết nhất cho Phủ Tướng hàm ý việc bộ sao này luôn được sự trợ giúp đắc lực từ người khác về hành động và lời nói. Phủ Tướng trong trường hợp này tính chất cơ bản hóa thành đắc lực, Thiên Phủ cũng trở nên được ủng hộ và Thiên Tướng trở nên chính nghĩa.

“Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thặng”.

” Tả Phủ đồng cung nhất hô bách nặc”.

” Thiên Tướng phùng Bật phúc lai lâm”

Quan trọng nhất luận mệnh Phủ Tướng đắc cách là bộ Tả Hữu, đặc biệt khi Tả Phụ đi với Thiên Phủ và Hữu Bật đi với Thiên Tướng. Trong trường hợp có cả Tả Hữu Không Kiếp nếu mệnh có Thiên Tướng là thượng cách, chủ giỏi việc dụng được các loại người khác nhau, mang tính xây dựng, bao phủ. Vì vậy Phủ Tướng có Tả Hữu không kỵ Lục Sát, tuy nhiên gặp Kình Đà có thể khiến cách cục biến chuyển theo chiều hướng xấu vì Kình Đà chủ việc khắc xung với người xung quanh, cũng dễ biến Thiên Tướng do thích trợ giúp mà chuyển thành sử dụng bạo lực dẫn tới tai họa cho bản thân.

Bằng chứng nhiều người tốt ưa thích hành hiệp trượng nghĩa tuy nhiên lại vướng vào ẩu đả khi giúp đỡ dẫn tới hiểu nhầm, gây thương tích hoặc xấu hơn là thiệt mạng. Trong trường hợp có Kình Đà không nên có thêm Không Kiếp. Vì vậy nếu gặp Không Kiếp thì còn hai trường hợp là giao hội với Lộc Tướng Ấn hoặc Thanh Phi Phục. Trong trường hợp có Thiên Tướng gặp Không Kiếp với Lộc Tướng Ấn cát hung tương bán, trường hợp này do hình thành bộ Tướng Ấn Không Kiếp hay tuy nhiên cách Lộc Không Kiếp mang ý nghĩa xấu. Cách Thanh Phi Phục gặp Không Kiếp khá hay. Với Thiên Phủ trong hai trường hợp đều mang ý nghĩa xấu. Gặp bộ Thanh Phi Phục đặc biệt khi đồng độ với sao Thanh Long có thể dụng được Không Kiếp, cần tránh thêm Sát Kỵ giao hội vẫn là cách cục hay đặc biệt với sao Thanh Long cư tại cung Thìn. Gặp Kình Đà có Không Kiếp đỡ xấu hơn Thiên Tướng. Lưu ý là Thiên Phủ rất kỵ Không Vong gồm Tuần, Triệt, Thiên Không, nếu có thể giải chỉ có Thanh Long và một phần Hóa Khoa hay Tả Hữu giảm họa. Phủ Tướng trường hợp đơn thủ tương đối dễ luận đoán hơn trường hợp giao hội với Tử Vũ Liêm. Phủ Tướng cần thiết các sao mang tính tăng trợ giúp, gặp Khôi Việt Xương Khúc rất tốt. Phủ Tướng trong bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh có ý nghĩa khác với trường hợp đơn thủ, ở đây Phủ Tướng mang tính chất phục vụ cho một tổ chức, một hệ thống rất lớn gồm các lý tưởng của Tử Vi. Vì vậy, Thiên Tướng tại đây là Ấn tinh phục vụ, giúp đỡ cho bộ Tử Vũ Liêm. Phủ Tướng ở đây chứa cả tính bạo lực của Tử Vũ Liêm. Cách cục này dễ thành công hơn Phủ Tướng đơn thủ tuy nhiên biến hóa phức tạp khi giao hội vì do có nhiều Chính Tinh. Tuy nhiên hay nhất vẫn là khi có bộ Tả Hữu hay Thanh Long đồng cung.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.