Thạch trung ẩn ngọc (Cự cơ tý ngọ cách) (minhgiac)

cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm ( nghĩa là nguồn nước nhiều tạp chất )

– khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy

– khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy

Nên cự môn ở tý ngọ gọi là “thạch trung ẩn ngọc” với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.

song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ

có ngừoi sẽ trự hỏi tại sao các sao thủy khác không thế, không thành cách thạch trung ẩn ngọc?. 

xin trả lời thủy cũng có nhiều loại thủy

– có loại ầm ầm ,giữ dằn mênh mông

– có thứ nứoc không nguồn mà có tinh khiết

– có loại âm ỉ ngấm ngầm nằm sâu trong lòng đất

– có loại thứ nước ban phước lành, lương thiện,thần tiên

còn sao thủy nào là lọai nào thì xin hãy tự phân giải. tử vi không chỉ đơn giản đặt cho sao cái tên, ngũ hành mà trong nó còn ẩn chứa nhiều nhân sinh, triết lý và nhân tình thế thái lắm. đâu có khô khan chỉ vài gạch đầu dòng mà nói hết. đâu có chỉ đọc vài quyến sách mà thông suốt.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.