Học quán Sơn Chu

Rate this post

Hào Thần – Can Chi

1. Can Giáp: phối quẻ Càn

– Giáp Tý hào 1

– Giáp Tuất hào 6

– Giáp Thân hào 5

– Giáp Ngọ hào 4

– Giáp Thìn hào 3

– Giáp Dần hào 2

2. Can Ất: phối quẻ Khôn

– Ất Sửu hào 4

– Ất Hợi hào 5

– Ất Dậu hào 6

– Ất Mùi hào 1

– Ất Tị hào 2

– Ất Mão hào 3

3. Can Bính: phối quẻ Cấn

– Bính Dần hào 6

– Bính Tý hào 5

– Bính Tuất hào 4

– Bính Thân hào 3

– Bính Ngọ hào 2

– Bính Thìn hào 1

4. Can Đinh: phối quẻ Đoài

– Đinh Mão hào 2

– Đinh Sửu hào 3

– Đinh Hợi hào 4

– Đinh Dậu hào 5

– Đinh Mùi hào 6

– Đinh Tị hào 1

5. Can Mậu: phối quẻ Khảm

– Mậu Thìn hào 2

– Mậu Dần hào 1

– Mậu Tý hào 6

– Mậu Tuất hào 5

– Mậu Thân hào 4

– Mậu Ngọ hào 3

6. Can Kỷ: phối quẻ Ly

– Kỷ Tị hào 6

– Kỷ Mão hào 1

– Kỷ Sửu hào 2

– Kỷ Hợi hào 3

– Kỷ Dậu hào 4

– Kỷ Mùi hào 5

7. Can Canh: phối quẻ Chấn

– Canh Ngọ hào 4

– Canh Thìn hào 3

– Canh Dần hào 2

– Canh Tý hào 1

– Canh Tuất hào 6

– Canh Thân hào 5

8. Can Tân: phối quẻ Tốn

– Tân Mùi hào 4

– Tân Tị hào 5

– Tân Mão hào 6

– Tân Sửu hào 1

– Tân Hợi hào 2

– Tân Dậu hào 3

9. Can Nhâm: phối quẻ Càn

– Nhâm Thân hào 5

– Nhâm Ngọ hào 4

– Nhâm Thìn hào 3

– Nhâm Dần hào 2

– Nhâm Tý hào 1

– Nhâm Tuất hào 6

10. Can Quý: phối quẻ Khôn

– Quý Dậu hào 6

– Quý Mùi hào 1

– Quý Tị hào 2

– Quý Mão hào 3

– Quý Sửu hào 4

– Quý Hợi hào 5

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời