Học quán Sơn Chu

3/5 - (1 bình chọn)

Can Nhâm khiến Tả Phụ Hóa Khoa, do Nhâm Thủy là dương Thủy, Thủy thế cuồn cuộn, vạn vật có hiện tượng bị xung phá, nhưng Tả Phụ là Mậu Thổ, là Dương Thổ, là Thổ của núi cao, có thể khắc chế Nhâm Thủy, cho nên Tả Phụ Hóa Khoa là cứu tinh của vạn vật, cũng tức là sao quý nhân. Chủ về có thể được quý nhân đến giúp đỡ, đề bạt; bản thân vận dụng trí tuệ và năng lực, trải qua phân tích, vạch kế hoạch, và ứng dụng một cách có hệ thống, do đó được quý nhân trợ giúp, phàm việc gì cũng thập toàn thập mỹ. Nếu ở cung lạc hãm thì mọi kế hoạch đều không được lý tưởng cho lắm, phân tích thiếu hoàn chỉnh, dù được quý nhân trợ lực vẫn không thể phối hợp với năng lực tạo dựng của bản thân, mà giảm đi một nửa, gặp thêm sát tinh thì càng tệ.Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời