Sao Vũ Khúc ở cung Tài Bạch

Vũ Khúc là tài tinh, miếu vượng nhập cung Tài Bạch, cả đời tài vận phong túc, đồng cung hoặc hội chiếu với Hóa Lộc, Lộc Tồn, Hóa Quyền, Thiên Mã có thể thành cự phú. Vũ Khúc Hóa Lộc, đại phú, nếu lại gặp Lộc Tồn thì càng giàu có. Vũ Khúc Hóa Quyền, đại phú, thêm cát tinh thì càng có nhiều tiền bạc, tài sản. Vũ Khúc Hóa Khoa chủ phú, hội cát tinh cũng có thể giàu có lớn.

Vũ Khúc độc thủ cung Tài Bạch, sợ nhất Không Vong. Đồng cung với tứ sát Không Kiếp, tiền tài ắt có lần phá sản lớn, nếu nhanh chóng kiếm được tiền thì ắt vì tiền mà sinh họa, hay vì tiền mà phân tranh, mà tiền đó cũng không thể lưu giữ lâu được. Đồng cung với Hỏa Linh, bị cướp tiền. Nếu hãm địa hội nhiều sát tinh thì khánh kiệt, tiền bạc đủ sống qua ngày. Vũ Khúc hãm địa không có cát tinh, cát hóa thì tài vận lúc tốt lúc xấu, phải vất vả ngược xuôi. Vũ Khúc độc thủ cung tài bạch, hay làm ở các cơ quan tài chính,hoặc làm về tài vụ, hoặc là thương nhân.

Vũ Khúc ở Thìn, Tuất, gặp Khoa, Quyền, Lộc hoặc Xương, Khúc, Tả, Hữu thì đại phú; nếu không có cát tinh tương trợ thì kiếm tiền trong lúc loạn, hay phải tranh chấp mới kiếm được tiền tài, cũng có thể tay trắng mà lập nghiệp; hội sát tinh thì có tiền rồi hết; hội chiếu với Hỏa, Linh, Văn Xương, Đà La ở Thìn, Tuất thì chủ khuynh gia bại sản, vì tiền mà mất mạng.

Vũ Khúc, Thiên Phủ ở Tý, Ngọ, nếu không có cát tinh cũng chủ giàu có. Đồng cung với Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc thì thành cự phú. Hội Tả, Hữu, Xương, Khúc hoặc Hóa Khoa, Hóa, Quyền, cũng chủ đại phú. Hội sát tinh thì có trở ngại khó khăn.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, đồng cung với Hỏa Linh chủ hoạnh phát, lại gặp Kình, Đà, Hóa Kỵ thì chủ hoạnh phát hoạnh phá. gặp Quyền, Lộc, Tả, Hữu cũng phát tài. Có tiền trước khó sau dễ, trước 30 tuổi tài vận bình thường hoặc nghèo khó, sau 30 tuổi có cơ hội hoạnh phát.

Vũ Khúc, Thiên Tướng ở Dần, Thân, chủ phú, tài vận phong mãn, gặp Khoa, Quyền, Lộc, Mã thì đại phú. Nếu hội sát tinh thì nhờ kĩ nghệ mà phát tài.

Vũ Khúc, Thất Sát ở Mão, Dậu, là người hoang phí, nhưng có thể tay trắng lập nghiệp. Đồng cung với Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, có thể hoạnh phát, đại phú. Không có cát tinh thì có tiền rồi lại hết. Hội sát tinh Hóa Kỵ, tiêu pha vô độ, vì tiền mà dẫn tới tai họa hình tù, bạo phát ắt cũng bạo phá.

Vũ Khúc, Phá Quân ở Tỵ, Hợi, là người hoang phí tiền bạc, hay phải xuất tiền nhiều. Đà La, Hóa Kỵ, Không, Kiếp, Hỏa, Linh đồng cung hay hội chiếu thì có kiếm được nhưng lại tiêu hết vào việc khác, đến được tay thì chẳng còn gì. Nếu gặp cát tinh thì trước không sau có, cũng có thể phát tài, nhưng vẫn chủ tiền bạc lên xuống thay đổi thất thường.