Sao Thiên Đồng nhập cung Quan Lộc

Thiên Đồng là phúc tinh, nhập cung sự nghiệp không hoàn mỹ, tính chất cơ bản hợp với sự tự do, không làm việc trong môi trường chịu hạn chế, khó có thể quản lý chỉ huy các thuộc bộ, như làm chức vụ quản lí thì khó có thể phát huy năng lực. Thiên Đồng nhập miếu, văn võ đều được, nếu hội chiếu có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì chủ đại phú đại quý, thiên hạ biết danh tiếng. Nếu Tả, Hữu, Xương, Khúc Khôi, Việt đồng cung hoặc gia hội thì sự nghiệp hưng vượng, hay được giúp đỡ, vận khí cực đẹp, chủ thành công và phú quý. Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp đồng cung hoặc gia hội thì đường sự nghiệp tương đối kém, lắm trì trệ, không thông, địa vị không cao, là người bình thường. Nếu như Hãm địa lại thêm Tứ sát Không, Kiếp, thì làm việc gì cũng thất bại, không gì là thành công.

Thiên Đồng ở cung Quan Lộc, không ít người làm ở giới truyền thông, giải trí, văn hóa nghệ thuật. Mệnh thành cách, chủ có đại phú quý. Mệnh không thành cách mà không có cát tinh thủ chiếu thì cuối cùng vẫn là người bình thường.

Thiên Đồng, Thái Âm cư Tý, Ngọ, Mệnh vô chính diệu, đối cung có Cự Môn, Thái Dương. Hai sao này miếu vượng địa ở Tý, kinh doanh buôn bán hay làm công chức đều tốt, có thể có danh tiếng địa vị, gặp Lộc Tồn thì chủ phú quý. Ở cung Ngọ thì hai sao này hãm địa, nếu không có các sao tốt thì khó có phú quý, một đời lao khổ.

Thiên Đồng, Cự Môn cư Sửu Mùi, cung mệnh vô chính diệu, đối cung có Thái Dương, Thiên Lương. Hai sao cùng hãm, lúc trẻ sự nghiệp không ổn định, thường hỏng giữa chừng hoặc hay gặp chuyện điều động chuyển việc, trung niên trở ra có thể tự tay lập nghiệp trong gian khổ. Không thêm cát tinh, cát hóa thì cả đời địa vị thấp kém, thành tích có hạn. Bất luận có gặp cát tinh hay không, lòng nhiệt tình tận tâm trong công việc cũng không nhiều.

Thiên Đồng, Thiên Lương cư Dần Thân, cung mệnh tất có Thái Âm. Hợp làm công chức, đảm nhiệm công việc quản lý. Hội Khoa, Quyền, Lộc thì trong sự nghiệp là người có vận khí đẹp lạ lùng, anh hùng cái thế, đại phú đại quý, nắm quyền lớn trong quân đội chính quyền nhà nước. Tả, Hữu, Xương, Khúc gia hội thì có thể đạt được thành tựu trên chính trị. Nếu gặp Tứ sát Không, Kiếp, là nhân viên kĩ thuật hoặc hợp kinh doanh.