Sao Liêm Trinh ở cung Quan Lộc

Liêm Trinh là sao chủ quan lộc, nhập cung Quan Lộc đều có cơ hội nắm quyền. Nếu không gặp Sát tinh, thì là người coi trọng hiệu quả công việc, có thể phát huy năng lực trác việt, hợp với công việc quản lý. Nếu gặp Kình, Đà, Không, Kiếp thì sự nghiệp không thuận lợi, thị phi không ngớt, làm chuyện gì cũng khó thành. Nếu hãm địa lại thêm Sát tinh thì không có công danh, phải đề phòng chuyện thị phi trong quan trường. Liêm Trinh Hóa Kỵ và Thất Sát, Tứ sát, Thiên Hình đồng cung cư cung Quan Lộc thì có họa ngục tù, bức hại chính trị.

Liêm Trinh ở Dần, Thân nhập Miếu, cung mệnh là Tử Vi, Thiên Tướng. Chủ quyền quý võ chức, kinh doanh đại quý, hội chiếu cùng cát tinh thì phú quý song toàn. Liêm Trinh, Hóa Lộc hoặc đồng cung với Lộc Tồn thì chủ đại phú đại quý. Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung thì tuổi trẻ khó thành công lớn, tuổi già vượng phát.

Liêm Trinh, Thiên Phủ ở Thìn Tuất, cung mệnh tất là Tử Vi. Có năng lực quản lí ưu tú, tuổi trẻ sự nghiệp không ổn đinh, trung niên đến nơi khác thì phát triển tốt, có thể thu được thành công ngoài mong đợi. Được nhiều cát tinh tụ chiếu thì văn võ phú quý. Liêm Trinh Hóa Lộc, võ chức quý hiển, kinh doanh đại phát. Phù, Bật, Xương, Khúc xung chiếu, thì làm chính trị, có thể thành quan lớn. Liêm Trinh Hóa Kỵ, phú quý đều ít.

Liêm Trinh, Tham Lang ở Tỵ, Hợi cung mệnh tất là Tử Vi, Phá Quân. Là người có kĩ năng giao tiếp, có thể là nhân viên công vụ, nhân viên ngoại giao, tiêu thụ, tầng lớp cán bộ, cảnh sát, chủ doanh nghiệp tư nhân, không ít người là quân nhân. Nếu gặp nhiều cát tinh thì kinh doanh hay làm công chức đều được, có thể phát triển được trong môi trường cạnh tranh hoặc thị phi. Nếu thêm Sát tinh thì chức vị nhỏ, hoặc vì vấn đề với người khác phái mà xảy ra tranh chấp, hoặc hành vi bất chính nên bị phạt. Hóa Kỵ thêm Sát tinh thì chắc chắn ngồi tù.

Liêm Trinh, Thiên Tướng ở Tý, Ngọ cung mệnh tất là Tử Vi, Thiên Phủ. Hội hợp cát tinh, gia hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì cự phú đại quý. Gặp Tả, Hữu, Xương, Khúc thì văn võ đều tốt, quyền quý một thời. Kình Dương đồng cung chỉ hợp buôn bán. Hỏa, Linh đồng cung tất là tham quan ô lại. Không, Kiếp Đồng cung, sự nghiệp ngoài đẹp trong hư rỗng.

Liêm Trinh, Thất Sát ở Sửu Mùi, cung mệnh tất là Tử Vi, Tham Lang. Trong quân đội có thể lập công, nếu có thêm cát tinh thì chủ công danh hiển đạt. Khoa, Lộc, Quyền hội hợp thì cự phú đại quý. Tả, Hữu, Xương, Khúc đồng cung hoặc gia hội thì văn võ đều tốt, sự nghiệp hưng thịnh.

Liêm Trinh, Phá Quân ở Mão Dậu, cung mệnh tất là Tử Vi, Thất Sát. Sự nghiệp có nhiều khó khăn, nếu gia hội cát tinh thì trong gian khổ có thể lập được đại công. Nếu Tả, Hữu, Xương, Khúc, Lộc, Tồn, Hóa Lộc hội hợp thì văn võ đều tốt, sớm nắm uy quyền, chủ phú quý. Kinh doanh cũng phát hoạnh tài, đại quý. Nếu không có cát tinh thì phúc không được lâu dài, thêm sát tinh thì chỉ là người bình thường.