Những Cách Cục Thường Gặp Trong Tử Vi Đẩu Số (Hết)

 1. Văn Quế, Văn Hoa.

  Cung mệnh đóng tại Sửu Mùi, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, lại có cát tinh gia hội, là cách cục này. Mệnh đóng tại Sửu, Xương, Khúc tại Mùi, mệnh đóng tại Mùi, Xương, Khúc tại Sửu chiếu mệnh cũng là cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tác phong lịch thiệp, tính cách ôn hòa, thông minh hiếu học, đa tài, đa nghệ. Cung mệnh và cung tam phương tứ chính gặp cát tinh, ắt sẽ có thành tựu lớn trong lĩnh vực văn nghệ, học thuật, cũng có thể phát triển về chính trị, chủ về giàu sang. Nếu như nằm cùng cung hoặc gia hội hung, sát tinh là phá cách, chủ về sinh sống bằng tài nghệ phát triển theo các nghành nghề đặc thù.

  Ca Quyết:
  Đan thư nhất đạo tự thiên lai
  Hoán khởi nhân gian kinh tế tài
  Mệnh nội vinh hoa chân khả tiễn
  Đẳng nhàn bình bộ thượng bồng lai

  Nghĩa là:
  Một bức thư son giáng tại trời
  Thức dậy tài năng ở trên đời
  Mệnh gặp vinh hoa thật ngưỡng mộ
  Thênh thang rộng bước chốn bồng lai

  Trong kinh văn có viết: ” Văn quế, văn hoa, phò tá đế vương nơi điện ngọc, ” Văn Xương, Văn Khúc là người bác học, đa tài”, ” Văn Khúc tại Sửu, Mùi giờ sinh gặp Mão, Dậu được gần đế vương”, ” Mệnh nữ gặp Xương Khúc, thông minh phú quý nhưng đa tình”.

 2. Tham, Vũ đồng hành

  Tức Tham Lang, Vũ Khúc nằm tại bốn cung Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), trấn giữ hoặc hội chiếu cung thân mệnh. Cách cục này có hai loại: Cung mệnh, cung thân tại Sửu, Mùi, có hai sao Vũ Khúc, Tham Lang trấn thủ. Sao Tham Lang, Vũ Khúc tại cung Thìn, Tuất, một sao trấn mệnh, một sao trấn cung thân. Cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần phải có cát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này. Ưa gặp được Lộc Tồn, Phụ, Bật, Xương, Khúc, Khôi, Việt cùng các sao hóa cát, cũng cưa gặp Tham Lang cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung. Lá số được cách cục này nếu theo nghiệp văn sẽ làm quan to, theo nghiệp võ sẽ nắm được bnh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ trở thành cự phú. Phần nhiều vận trình lúc trẻ không thuận lợi, đi từ nghèo hèn đến sang giàu, sau năm 30 tuổi mới phát đạt.

  Ưu điểm: Theo nghiệp văn sẽ làm quan lớn, theo nghiệp võ nắm giữ binh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ thành cự phú.

  Khuyết điểm: Phần nhiều vận trình tuổi trẻ bất lợi, nên trước nghèo hèn sau giàu sang, sau 30 tuổi mới phát đạt.

  Ca Quyết như sau:
  Vũ Tham nhập miếu quý kham ngôn
  Tất chủ vi quan chưởng đại quyền
  Văn tác giám ti thân hiển đạt
  Võ thần dũng mãnh trấn biên cương

  Nghĩa là:
  Vũ Tham nhập miếu là rất tốt
  Ắt được làm quan nắm quyền hành
  Văn nhân hoạn lội được hiển đạt
  Võ tướng anh hùng trấn biên cương.

  Kinh văn có câu: ” Tham Vũ đồng cung, uy danh lừng lẫy biên cương”, ” Tham Vũ nằm tại Mộ cung, ba mươi mới được phát phúc”, ‘”Tham Vũ không phát người trẻ tuổi, vận quá ba mươi có phúc lành”, ” Tiền bần hậu phú (Nghèo trước giàu sau), vũ tham nằm cùng cung thân, mệnh”.

 3. Tam hợp Hỏa Linh (Tham Hỏa tương phùng).

  Sao Tham Lang trấn mệnh gặp Hỏa Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính hội chiếu là cách cục này. Hỏa tinh và Tham Lang cùng trấn thủ tại cung mệnh là tốt nhất, tiếp đó là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gia hội với Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Người này theo nghiệp võ sẽ lập công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia. Theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thông. Ưa gặp linh tinh gia hội.

  Ca Quyết:
  Tham Lang ngộ Hỏa tất anh hùng
  Chỉ nhật biên đình lập đại công
  Cánh đắc phúc nguyên lâm miếu vượng
  Trướng hô thiên vạn hổ bôn môn
  Tứ mộ cung trung phúc khí nùng
  Đề binh chỉ nhật lập biên công
  Hỏa tinh củng hội thành vi quý
  Danh chấn chư di định hữu phong

  Nghĩa là:
  Tham Lang gặp Hỏa ấy anh hùng
  Biên cương nhanh chóng lập đại công
  Có được sao lành lâm miếu vượng
  Thống lĩnh muôn ngàn quân anh hùng
  Tại bốn cung Mộ nhiều phúc khí
  Cầm quân nhánh chóng lập công đầu
  Được sao Hỏa chiếu càng thêm quý
  Lừng lẫy biên cương được phong hầu

 4. Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ).

  Sao Tham Lang trấn tại cung mệnh, gặp Linh Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính củng chiếu, là thuộc cách cục này. Sao Linh Tinh và Tham Lang cũng nằm tại cung mệnh là tốt nhất, thứ đến là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại bốn cung Mộ là Thìn , Tuất, Sửu, Mùi lại có Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Khôi, Việt gia hội là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Sở hữu cách cục này theo nghiệp võ sẽ lập đại công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia, theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thôn, ưa gặp Hỏa Tinh gia hội.

  Ca Quyết:
  Tham Lang cánh đắc dữ Linh phùng
  Nhập miếu cung trung phúc khí long
  Lập địa anh hùng dữ thượng tướng
  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Nghĩa là:
  Tham Lang cùng Linh Tinh gặp gỡ
  Đóng tại cung miếu phúc vô cùng
  Anh hùng cái thế hoặc danh tướng
  Cầm quân nhanh chóng lập quân công.

  Trong kinh văn có câu: ” Hỏa Tinh và Tham Lang nằm tại cung mệnh, hoặc tại cung tam phương tứ chính củng chiếu cung mệnh là thuộc cách cục này, nếu miếu vượng lại gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không gặp hung tinh, chủ về lập chiến công tại biên cương, làm tới đại tướng”.

  Ưu điểm cách cục Tham Hỏa và Tham Linh:
  Nắm giữ quyền lực quân sự của đất nước, hoặc theo nghiệp kinh doanh cũng phát đại phú, tài vận hanh thông.
  Khuyết điểm: Gặp Kình dương, Đà La sẽ bất lợi.

 5. Liêm Trinh Văn Vũ.

  Sao Liêm Trinh nhập miếu tại Dần, Thân, có Văn Xương, Vũ Khúc hội chiếu là thuộc cách cục này.

  Ưu điểm: Văn võ song toàn, nếu Liêm Trinh nhập miếu trấn mệnh tại Dần Thân, gặp Văn Xương, Vũ Khúc sẽ có nhiều phúc. Nếu gặp Lộc Tồn một đời giàu có.
  Khuyết điểm: Tình duyên trắc trở.

  Ca Quyết: 
  Mệnh trung Văn Vũ hỷ triều viên
  Nhập miếu bình sinh phúc khí toàn
  Thuần túy văn năng cao chiết quế
  Chinh chiến võ định trấn tam biên

  Nghĩa là: 
  Văn Xương Vũ Khúc ưa chầu mệnh
  Nhập miếu một đời phúc dồi dào
  Văn chương tốt đẹp thường đỗ đạt
  Võ công chinh phạt định trong ngoài

  Kinh văn có câu: ” Liêm Trinh gặp Văn Xương ưa thích lễ nhạc”.

 6. Phụ củng Văn tinh

  Văn Xương tại cung mệnh được Tả Phụ củng chiếu.
  Ưu điểm: Mẫn tiệp, tài hoa, giữ chức vụ cao, được tôn quý, trọng vọng
  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca Quyết: 
  Phụ tinh củng mệnh tối kham ngôn
  Mẫn tiệp tài hoa chúng mạc tiên
  Khinh thời soái thần kiêm ngũ mã
  Trọng tu nhập tướng chuẩn uy quyền

  Nghĩa là:
  Tả Phụ chiếu mệnh là rất tốt
  Mẫn tiệp tài hoa chẳng ai bì
  Ít cũng tướng tài cùng cự phú
  Nhiều ắt trọng thần đủ quyền uy

 7. Hùng Tú Kiền Nguyên (Hay Quyền tinh triều viên).

  Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân, Mùi, không gặp sát tinh. Gặp cách cục này, chủ về tuổi trẻ làm nên cơ nghiệp lừng lẫy, phát tài nhanh chóng, được nổi danh. Liêm Trinh hóa Lộc tại cung Mùi, hoặc tại Dần, Thân có Lộc Tồn đồng cung là cách cục Liêm Trinh thanh bạch.

  Ưu điểm: Tuổi trẻ có thành tựu vang dội, phát tài nhanh chóng, nổi tiếng.
  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca quyết:
  Thân Mùi Liêm Trinh đắc địa phương
  Túng gia Thất Sát bất vi hung
  Thanh danh hiển đạt phong vân viễn
  Nhị hạn ưu du phú quý trung

  Nghĩa là:
  Liêm Trinh đắc địa tại Mùi Thân
  Dù gặp Thất Sát cũng không hung
  Thanh danh hiển đạt nhanh thăng tiến
  Hai hạn thong dong cảnh giàu sang

  Kinh văn có viết: ” Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân Mùi, không gặp tứ sát sẽ giàu sang, danh tiếng lừng lấy bốn phương” (Nếu có sát tinh là mệnh bình thường).

 8. Quyền Sát hóa Lộc

  Sao Kình dương, Đà La, Hỏa, Linh trấn mệnh nhập miếu được ba sao Thất Sát, Hóa Lộc , Hóa Quyền miếu vượng hội chiếu, ngoài ra cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần có cát tinh mới phù hợp với cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tính cách cương cường quyết liệt, anh hùng khẳng khái, phải trải qua trùng trùng gian nan nguy hiểm, chết đi sống lại, nên theo nghiệp võ hoặc các nghề mang tính mạo hiểm, đầu cơ sẽ có thành tựu lớn. Người có cách cục này sẽ gặp phải tai họa tù ngục, nếu không gặp cát tinh đồng cung hoặc gia hội, ắt sẽ thành kẻ côn đồ hung dữ, thân thể tàn tật hoặc bị tai nạn bất ngờ, yểu mệnh.

  Ca quyết:
  Tam sát gia lâm miếu vượng cung
  Tính tình cương mãnh chấn anh hùng
  Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá
  Lẫm lẫm uy quyền chúng hãm đồng

  Nghĩa là:

  Tam sát đóng tại cung miếu vượng
  Tính tình cương liệt xứng anh hùng
  Nhiều phen nguy hiểm từng nếm trải
  Quyền uy lẫm liệt chẳng tầm thường

  Kinh văn có viết: ” Kình dương gặp miếu gặp cát tinh, phú quý, nổi tiếng (cách cục kình dương nhập miếu), ” Kình dương, Hỏa Tinh, cùng trấn mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, uy quyền vượt bậc”, ” Hỏa tinh (Linh tinh) trấn mệnh miếu vượng gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không có hung tinh, nghiệp võ lập công”, ” Hỏa Linh gặp gỡ nhập miếu, danh tiếng lừng lẫy trong ngoài “, ” Linh Tinh trấn mệnh, miếu vượng gặp Tử Vi, không sang thì giàu”, ” Linh tinh, Hỏa tinh nhập miếu, cũng là có phúc”, ” Dương, Đà, Hỏa , Linh gặp cát phát tài, gặp hung là kỵ”.

 9. Lộc Mã giao trì.

  Tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Gặp nhiều cát tinh sẽ trở thành cự phú.

  Kinh văn có viết: ” Lộc Mã thích được song hành”, ” Thiên Lộc, Thiên Mã, thi cử thành tích lẫy lừng”.

 10. Tướng tinh đắc địa

  Sao vũ Khúc trấn mệnh, lại có Lộc Tồn, Khoa, Khoa, Quyền, Lộc, Tả , Xương, Khúc gia hội là thuộc cách cục này.

  Ca quyết:
  Tướng tinh nhập miếu thực vi tường
  Vị chính quan cao đáo xứ cường
  Lược địa công thành đa diệu toán
  Uy phong lẫm lẫm trấn biên cương

  Nghĩa là:
  Vũ Khúc nhập miếu thực cát tường
  Chức trọng quyền cao thực vững vàng
  Cướp đất hạ thành nhiều mưu kế
  Uy phong lẫm liệt trấn biên cương

  Kinh văn có viết: ” Vũ Khúc miếu vượng, uy danh hiển hách”, ” Vũ Khúc nhập miếu nằm cùng cung với Văn Khúc, đại quan, đại tướng”, ” Vũ Khúc, Khôi, Việt cùng miếu vượng, làm quan giàu có”, ” Vũ Khúc, Lộc, Mã đồng cung phát tài tại quê người”.

 11. Hóa Tinh Phản Quý

  Sao Thiên Đồng trấn mệnh tại cung Tuất, can năm sinh là Đinh, sao Cự Môn trấn mệnh tại cung Thìn, can năm sinh là Tân, hai trường hợp này là cách cục Hóa tinh phản quý. Do sao Thiên Đồng tại cung Tuất là cùng bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Đinh, cung Dần có Thái Âm hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Khoa, cung mệnh có Thiên Đồng hóa Quyền, cung đối có Cự Môn hóa Lộc xung chiếu, nên lại là cách cục đại phú, đại quý. Cự Môn tại Thìn là cung bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Tân, sẽ có Cự Môn hóa Lộc, ám hợp với Lộc Tồn tại cung Dậu, cung tài bạch có Thái Âm hóa Quyền nên chủ về giàu sang. Nếu gặp Văn Xương hóa Kỵ tại cung Mệnh hoặc cung thiên di cũng không coi là hung, vẫn chủ về phú quý. Nếu như lại gặp Hỏa, Linh, Không, Kiếp là phá cách.

  Ca quyết: 
  Tam tinh biến hóa tối vô cùng
  Đồng Tuất tương phùng Cự biến long
  Sinh trị Đinh, Tân tu phú quý
  Thanh niên công chính miếu đường trung

  Nghĩa là:
  Ba sao biến hóa thật vô cùng
  Cùng nhập cung Tuất, Cự biến rồng
  Sinh năm Đinh, Tân được phú quý
  Tuổi trẻ làm quan trước thềm rồng

  Trong kinh văn có viết: ” Thiên Đồng tại cung Tuất là phản bội, sinh năm Đinh hóa cát chủ về hiển quý”, ” Cự Môn tại Thìn, Tuất là cung hãm, người sinh năm Tân hóa cát phúc lộc dồi dào”, ” Thìn, Tuất kỵ gặp Cự Môn hãm, người sinh năm Tân gặp được lại là cách cục tốt”, ” Cự Môn, Thái Dương hợp chiếu là cách cục tốt”.