Một phương pháp hướng nghiệp của người xưa

Đây là dùng phép kết hợp xem Thiên Can và Tháng sinh âm lịch mà tìm xem mình có khả năng về nghề gì để chuyên học và làm về nghề đó thì mới giỏi và phát đạt được.

  • Để xem mình sinh tháng can chi là gì, cần xem lịch
  • Biết can tháng sinh rồi thì mơi xem bảng ở hình minh họa

1. QUAN NHÂN: Số quan nhân có mạng làm giàu, lưu trú nhiều chỗ, học tập về văn chương, , học hành thi dễ đỗ. Nên chuyên về nghề văn, học vấn
2. TRỦNG TỂ: số này có tính cương cường, có phần làm con nuôi người khác, học được nhiều nghề mà nghề nào cũng khá. Nên chuyên về kỹ nghệ
3. SAO TÀI: số này giỏi về văn chương, học hành và cũng sống nhờ về nghề này, có thể là một công chức và cũng phát đạt. Năm nữ như nhau
4. ĐÃ THIẾT: Số này làm nghề thợ rèn, hoặc thợ làm về kim khí, như thợ tiện, thợ đúc chẳng hạn…hoặc nghề cầm gương, giáo. Nếu không anh em phải ở khác xứ
5. SƯ THUẬT: số này được làm thầy , nếu có phúc thì được làm quan, đủ ăn đủ mặc. Người có tài được ở gần người quyền kẻ quý.
6. SINH QUAN: số này làm nghệ thợ mộc sáng ý, khéo tay lại nhiều mưu kế, đủ mặc đủ ăn
7. ÂM NHẠC: số âm nhạc có trí thông minh, giỏi nghề đàn, tính vui vẻ, đến xứ nào cũng được người trọng vọng, tiếp đón có danh tiếng. Nên chuyên về âm nhạc
8. TIỆM DƯỢC: số làm thầy thuốc, như dược sĩ, bác sĩ y khoa hoặc Đông y sĩ, mở tiệm thuốc cũng khá (làm thầy bói toán cũng hay). Nên chuyên về ngành dược.
9. TĂNG ĐẠO: số đi tu rất tốt, có lập gia đình rồi sau cũng bỏ, làm nghề gì cũng chỉ đủ ăn mà thôi
10. TÀI PHÙNG: số làm thợ may . nên chuyên về ngề này sẽ giỏi được. Neeus không làm ngeef này sợ tay phải có tật
11. HOÀNG QUÝ: số làm việc ở công môn chớ không làm ăn theo làng xóm. Chuyên về văn chương, học hành thì tốt.
12. THỦ TÁC: số làm nha sĩ hoặc nha công, có tài trồng răng và nhổ răng rất giỏi. Nếu làm về nghề này thì được phát tài, lại được người trên mến chuộng