Hóa Khoa

Hóa Khoa ngũ hành thuộc Thủy, thuộc Giáp Mộc, là thần cai quản việc viết lách, thi cử; tượng ý là danh dự, bằng cấp, quý nhân, giáo dục, học lên, sinh trường, trưởng thành, vững bước phát triển, thuận lợi, trí lực, công danh, danh tiếng, thanh thế, học rộng, trợ lực, chính đáng, hiền hòa dễ chịu, thông tin, tin tức. Ý nghĩa chủ yếu là nâng cao danh tiếng và thanh thế.

Hóa Khoa chủ về tâm tình vui vẻ, làm tăng mức độ nổi tiếng, nhưng chính tinh phải cát mới thành hiện thực. Chủ về danh dự, thiện duyên, quý nhân, bằng cấp thi cử, cao thượng. Thích ở cung Sinh Vượng, không thích ở cung Tử Tuyệt; sao cát Hóa Khoa ở cung cát thì danh tiếng tốt, sao hung Hóa Khoa ở cung hung thì danh tiếng xấu. Sao Hóa Khoa rất thích gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, là người thông minh, thông tình đạt lý, diện mạo tuấn tú, thi cử đỗ đạt cao, tuổi trẻ đắc chí, thăng quan tiến chức, nổi tiếng, giàu sang phú quý.

Rất sợ Địa Không, Địa Kiếp, Triệt Không, Tuần Không, chủ về cô độc, thi cử bất lợi, có tài mà không gặp thời, chỉ có hư danh , nghèo khổ, nhưng theo con đường nghiên cứu thuật số lại cát. còn sợ  các sao Sát Phá Liêm Tham Kị Hao và ở đất Tử, Tuyệt, Mộc Dục, chủ về  thi cử bất lợi, ô danh, thậm chí không may bị kiện cáo. Gặp thêm các sao sát kị, học hành đến già vẫn không có công danh, còn phải phòng kiện cáo, tiếng xấu đồn xa.