📣📢CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT, MỞ HÀNG ĐẦU NĂM 2024
🔔Phong tục người Việt thường chọn người mở hàng, người xông đất đầu năm mới. Người mở hàng có thể là chủ nhà đối với tư gia, giám đốc công ty, hoặc thành viên ban lãnh đạo đối với văn phòng , công ty, kho xưởng…. Trường hợp giám đốc hay ban lãnh đạo đều không có người hợp tuổi, nên chọn người thân trong nhà, hay đối tác để mở hàng, xông đất.
Không nên thuê người đến mở hàng, xông đất chỉ để hợp tuổi khi không biết tính cách, năng lực…của người ta.
Về học thuật, thì dùng 2 bộ lọc sau để chọn:
💡🍀Bộ lọc dựa vào Thái tuế năm nay:
Năm 2023 có can chi là Quý Mão, tức Thái Tuế ở Mão, cần chọn tuổi người xông đất sao cho:
– Nên là Tam hợp với Thái Tuế: Các tuổi Hợi, Mão, Mùi
– Nên là Lục hợp với Thái Tuế: Tuất
– Tránh Phạm Thái Tuế: Tuổi Mão
– Tránh Hình Thái Tuế: tuổi Tý
– Tránh Xung Thái Tuế: tuổi Dậu
– Tránh Hại Thái Tuế: Tuổi Thìn
– Tránh Phá Thái Tuế: Tuổi Ngọ
🌻👀Năm nay nên chọn tuổi Hợi, Tuất, Mùi mà nên tránh tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn.
👀.Bộ lọc dựa vào tuổi chủ nhà
– Tuổi (địa chi) của người xông nhà không được Hình, Xung, Khắc, Hại, Tuyệt tuổi của chủ nhà, mà nên Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của chủ nhà. (Xem Bảng tra quan hệ Địa chi ở trang sau)
– Can ở trang bên) Can tuổi của người xông đất cũng được xem xét sao cho lợi về Tài, Quan, Ấn, Phúc cho chủ nhà.
– Nếu tuổi của người xông nhà lại là Quý Nhân, Thiên Lộc, Thiên Mã của tuổi của chủ nhà thì càng tốt.
(Xem chi tiết ở các trang ảnh đi kèm bài viết)
🎁🎁🎁Bạn nào muốn tính cụ thể chi tiết cho 1 tuổi nào đó thì cmt gửi thông tin NĂM SINH CHỦ NHÀ & NGƯỜI DỰ ĐỊNH , tôi sẽ tính hộ cho

Bảng xông đất

Bảng xông đất

Bảng xông đất

Bảng xông đất

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.