Xem cá tính của người phối ngẫu từ cung Phu Thê

Dùng các sao ở cung phu thê để xem cá tính của người phối ngẫu (không bao gồm tứ hóa), như sau:

– Tử Vi: người phối ngẫu có giáo dục, có khí chất.

Thiên Cơ: người phối ngẫu nhiều ảo tưởng, thông minh,

Thái Dương: người phối ngẫu không ưa bị người khác quản thúc, khá vất vả (vì Thái Dương là sao dịch mã).

– Vũ Khúc: người phối ngẫu rất ham làm ăn, tính toán tinh tế khá sáng suốt, khá nặng tinh thần sự nghiệp.

Thiên Đồng: người phối ngẫu lười biếng, thích hưởng thụ,

Liêm Trinh: người phối ngẫu hay ghen, làm việc dễ xung động, tính tự tôn khá mạnh, tính dịu dàng biết quan tâm chăm sóc.

Thiên Phủ: người phối ngẫu có năng lực lãnh đạo, cũng chủ về không giữ được tiền, tức bên ngoài mạnh mà bên trong trống rỗng.

Thái Âm: người phối ngẫu có tài hoa về nghệ thuật.

Tham Lang: người phối ngẫu khá nũng nịu, chú trọng vật chất, chỉ tin vào những gì sờ mó được, thấy được.

Cự Môn: người phối ngẫu chủ quan, khó tiếp nhận ý kiến người khác, hơn nữa, dễ xảy ra tranh cãi với người khác, do Cự Môn chủ về khẩu tài, thị phi.

Thiên Tướng: tuổi tác của người phối ngẫu chênh lệch khá lớn (nam lớn hơn nữ, hoặc nữ lớn hơn nam), gọi là “nghịch phối”; người phối ngẫu có phúc khí về ăn uống, xinh đẹp.

Thiên Lương: tuổi tác của người phối ngẫu chênh lệch khá lớn, có hiện tượng “nghịch phối”, ưa được người ta tâng bốc, không thích bị phê bình.

Thất Sát: người phối ngẫu không ưa bị người ta câu thúc, do Thất Sát là sao tướng quân ngoài biên cương; chủ về người phối ngẫu khá vất vả, giỏi giang, không ỷ lại.

– Phá Quân: người phối ngẫu không ưa bị người ta câu thúc, dám tiêu xài tiền.

– Văn Xương, Văn Khúc: người phối ngẫu có sức hấp dẫn.

– Tả Phụ, Hữu Bật: người phối ngẫu khá vất vả.

Sao ở cung phu thê chỉ luận về cá tính của người phối ngẫu, không luận cát hung. Nếu muốn luận đoán cách cục vợ chồng, chỉ cẩn dùng cung phu thê làm thể, dùng tứ hóa ở tam phương quy về cung phu thê thì biết được cách cục của người phối ngẫu, nói chung, phép luận đoán mệnh cách như thế nào, thì phép luận đoán cách cục cung phu thê cũng như vậy. Còn cát hung của cung phu thê thì dùng tứ hóa của cung phu thê để luận đoán.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.