Thiên Phủ ở cung phúc đức

Thiên Phủ ở cung phúc đức, chủ về là người cẩn thận. Có điều, nếu đồng cung với Đà La, sẽ chủ về bụng dạ hẹp hòi; đồng cung với Hỏa Tinh thì thường lo toan nghĩ ngợi không cần thiết; đồng cung với Kình Dưong thì đa nghi; đồng cung với Linh Tinh thì trước khi ra quyết định hay lo lắng; đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp thì không chịu ngồi yên, lúc nào cũng tìm việc để làm.
Thiên Phủ Hóa Khoa, thì trọng lời hứa; gặp thêm sát tinh thì thân an mà tâm vất vả, lao tâm nhiều là do xem trọng vinh dự.
Thiên Phủ ưa hội hợp các sao phụ, tá, chủ về nội tâm yên tịnh, còn có năng lực quyết đoán; gặp sao lộc thì sở trường về vạch kế sách.
Thiên Phủ gặp các sao khoa văn, thì tâm tính nóng vội, nhưng thông minh mà đôn hậu.
Thiên Phủ có Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp, chủ về cao thượng, độ lượng.
Thiên Phủ có Thiên Diêu đồng độ, chủ về ưa giở thủ đoạn; có Thiên Hình đồng độ thì có tính ưa soi bói, bới móc; có Thiên Nguyệt đồng độ thì chủ về hướng nội.
Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu thì tính chất thân an nhàn mà lao tâm rất rõ rệt. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc giáp cung, càng chủ về thân tâm đều không yên tịnh.
Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, có các sao đào hoa đồng độ, chủ về hiếu sắc; ưa giấu tính hiếu sắc.
Thiên Phủ ở hai cung Sửu hoặc Mùi thì có tính xung động hcm hưởng hợp ở hai cung Mão hoặc Dậu. Nhưng nếu có Đà La đồng độ, thì dễ sinh lòng thay đổi, vì vậy mà tự chuốc buồn phiền.
Thiên Phủ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nếu là “kho lộ”, “kho trống” thì chủ về thích giở trò.
Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu là “kho lộ”, “kho trống”, thì tâm chí bạc nhược; có sao lộc, thì cao thượng độ lượng, còn có tài lãnh đạo cực mạnh. Các trường hợp thông thường thì chủ về có chí tiến thú khá mạnh.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.