Thiên Phủ ở cung điền trạch

Cung điền trạch ưa Thiên Phủ tọa thủ, chủ về có nhà cửa của cha ông để lại, hoặc được làm việc ở cơ sở có tiếng tăm.
Thiên Phủ chủ về phòng thủ, nhưng lúc có các sao phụ, tá cát hội hợp, còn có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn tương hội, thì có thể phát triển ở cơ sở có sẵn, có thểm nhà cửa.
Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì khó giữ tổ nghiệp.
Thiên Phủ rất ưa gặp các sao khoa văn. Tức có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, Hóa Khoa đồng độ hoặc hội họp, là cách “Văn tinh nhập trạch”, người xưa cho rằng phát về khoa cử công danh, nhà có con trai học hành cao; nếu gặp thêm sao lộc còn chủ về mua bất động sản thì đắc lợi.
Nếu Thiên Phủ bị Kình Dương và Đà La giáp cung, đồng thời gặp thêm Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về bị áp lực mà dời chuyển điền trạch, hoặc bị buộc phải bán bất động sản. Bị Địa Không và Địa Kiếp giáp cung cũng chủ về phá tán. Hội Thiên Tướng, thì cẩn chú ý các tính chất kể trên; vì vậy lúc Thiên Phú đống độ VÓI Lộc Tồn, cần phải xem có thêm sát tinh khác hay không.
Thiên Phủ thủ cung điền trạch, vốn chủ về công việc ổn định; nhưng nếu gặp tình hình thuật ở trên, sẽ chủ về bị buộc phải thay đổi. Gặp các sao sát, kị, hình, hao hội hợp, thì noi làm việc xảy ra bất hòa, tranh chấp.
Thiên Phủ rất ưa Tử Vi đồng độ, được “bách quan triều củng”, thì ruộng vườn bao la, tổ nghiệp và bất động sản tự mua đều tốt. Nhưng chủ về chỉ giữ sự nghiệp có sẵn, thiếu sức khai sáng, cần phải xem kĩ các sao ở cung mệnh mà định tiến thoái, vì ở xã hội hiện đại mà bảo thủ thì bất lợi.
Thiên Phú đồng cung vỡi Hóa Tinh, gặp các sao hư, hao, không, kiếp, mà bị lưu sát xung hội, thì chủ về năm đó có nguy cơ xảy ra hòa tai.
Trong các tình huống thông thường, Thiên Phủ không bị ảnh hưởng phong thủy; nhưng trường hợp có Thiên Diêu, Âm Sát đồng độ thì lại bị ảnh hưởng.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.