Cự Môn ở cung tài bạch

Cự Môn thủ cung tài bạch, tính chất cơ bản là lao tâm tổn thần để kiếm tiền, hoặc chủ về dùng tài ăn nói để kiếm tiền; nhưng cần phải đề phòng có thể vì tâm cao khí ngạo mà sinh phá tán, thất bại.
Cự Môn Hóa Lộc, cũng lợi về dùng tài ăn nói để kiếm tiền, những nghề nghiệp như luật sư, giáo sư, bán hàng, chào hàng, quảng bá, biểu diễn. Cự Môn Hóa Kị thì càng đúng, nếu không ắt sẽ nhiều thị phi kiện tụng.
Cự Môn tọa cung tài bạch, có Lộc, Quyền, Khoa hội hợp, lại gặp các sao phụ, tá cát, ắt sẽ trở thành giàu có. Nhưng nếu quá lộ tài năng, cậy thế hiếp đáp người khác, ắt sẽ bị bài xích, chèn ép, dẫn đến thất bại.
“Tài khí” của Cự Môn bất quá chỉ tịnh một đời, cho nên hễ Cự Môn tọa cung tài bạch, nên xem kèm cung tử nữ. Cung tử nữ không cát tường sẽ chủ về con cái tán tài; nếu còn gặp các sao sát, hình, hao và các sao Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Phá Toái, Phi Liêm, thì vì con cái phạm pháp mà phá tán, thất bại, hoặc vì sa hoa mà thất bại.
Cự Môn Hóa Kị đã dễ chuốc thị phi, Thái Dương Hóa Kị cũng chủ về xảy ra điều tiếng thị phi cực lớn; nếu gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về vì tiền mà dẫn đến kiện tụng. Nhưng nêu làm những nghề nghiệp liên quan đến “hình pháp, kỉ luật”, thì lại cát tường.
Cự Môn có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, sẽ chủ về vì hỏa tai, chiến họa mà hao tài, phá tán.
Cự Môn có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ, chủ về kiện tụng hay tranh chấp tiền bạc. Nếu làm những nghề nghiệp có ý vị tranh chấp như nhân viên thi hành án, nhân viên phát mãi, chuyên viên môi giới, v.v… sẽ chủ về cát tường.
Cự Môn đồng độ hoặc đối chiếu với Thái Dương, có cát hóa, hoặc cung mệnh gặp “Lộc Mã giao hì”, chủ về cuộc đời được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) tín nhiệm mà thành “phú cục”, mệnh tạo có năng khiếu về ngôn ngữ, kĩ năng này cũng có thể trợ giúp cho việc kiếm tiền.
Ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Cự Môn đổi nhau với Thiên Cơ, gặp sao lộc, là cách “Thạch trung ẩn ngọc”, chủ về sau trung niên mới bộc lộ hết tài năng, đột nhiên thành cự phú. Có điều, lúc trẻ ắt phải gian khổ; sau khi phát đạt, nếu quá lộ tài năng lại dễ thành mục tiêu cho người ta công kích. Nếu sa hoa dâm dật, cũng dễ dẫn đến thất bại, một khi đã ngã xuống thì khó mà đứng lên được.
Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, cũng thích hợp làm việc cho công ti kinh doanh của người ngoại quốc (hay người ở phương xa), chủ về có uy tín rồi sự nghiệp sẽ phát triển mà thành giàu có. Nếu gặp các sao khoa văn, thì thích hợp với sự nghiệp quảng bá, cũng chủ về có danh rồi mới có lợi. Đồng cung với các sao đào hoa đồng độ, thì thích hợp làm nhũng nghề nghiệp cần đến tài ăn nói, như biểu diễn nghệ thuật. Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Kị đều như vậy.
Cự Môn ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sát tinh đồng độ, sự nghiệp thường gặp bất hòa, tranh chấp. Có các sao đào hoa đồng độ, lại gặp thêm Âm Sát, Thiên Diêu, thì vì tiền mà chuốc họa sắc tình. Làm công việc biểu diễn nghệ thuật càng cần phải thận trọng đề phòng. Trường hợp không được cát hóa, nhưng có Lộc Tồn đồng độ, lại gặp Hỏa Tinh và Linh Tinh, còn có Thiên Hình và Đại Hao đồng cung, chủ về tranh chấp tiền bạc, kiện tụng. Có Thiên Vu, chủ về tranh đoạt di sản, hoặc xảy ra tranh chấp trong sự nghiệp.
Ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Cự Môn đối nhau với Thiên Đồng, chủ về tay trắng sáng lập sự nghiệp, thích hợp với công việc mang tính chuyên nghiệp, có thể thành giàu có.
Hai cung Thìn và Tuất là “Thiên La, Địa Võng”, đối với Cự Môn là hãm địa, nên cũng chủ về khổ lụy, bôn ba vất vả. Làm công việc có tính chuyên nghiệp cũng nên có tính chất bôn ba, bận rộn, như kĩ sư công trình kiến trúc, kĩ sư công trình đóng tàu, chuyên viên công trình vận tải. Trường hợp đồng cung với sát tinh đồng độ, tính chất bôn ba càng nặng. Nếu không có “Lộc Quyền Khoa hội”, lại không gặp sao cát phụ, tá, cũng không có Thiên Khôi, Thiên Việt đến giáp cung, thì chỉ thích hợp lao lực để kiếm tiền.
Cự Môn Hóa Kị ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là “phản cách”, có thể đảm nhiệm chức vụ cao một cách bất ngờ (như chưa có đủ kinh nghiệm mà được bổ nhiệm chức vị cần có kinh nghiệm), nhờ vậy mà thu nhập dồi dào.
Cự Môn độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là Thái Dưomg, nên lợi về dùng tài ăn nói để kiếm tiền.
Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Thái Dương Hóa Lộc, cũng được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) xem trọng, có uy tín với người ngoại quốc (hay người ở phương xa).
Nếu Cự Môn Hóa Lộc, cũng thích hợp với nghề phát mãi, đại lí bán lẻ; nên lấy người ngoại quốc (hay người ở phương xa), du khách, làm đối tượng khách hàng chủ yếu.
Cự Môn Hóa Kị thủ cung tài bạch đến đại vận hoặc lưu niên hội Thiên Cơ Hóa Kị, thì nên làm việc hưởng lương, không nên tự kinh doanh.
Cự Môn Hóa Quyền ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, nên làm những nghề nghiệp dùng tài ăn nói để kiếm tiền.
Cự Môn ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp cục “Lộc Mã giao trì”, cũng lợi về buôn bán ở nơi xa. Ở thời hiện đại, rất nên buôn bán tạp hóa.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.