Tướng tùy tâm chuyển, mệnh do trời định

Suy nghĩ trong lòng đều có thể hiển thị qua tướng, sự biểu hiện bên ngoài đều phản ảnh nội tâm, tâm thiện thì ánh mắt hiền từ, tâm xấu thì ánh mắt hung ác, mặt nhiều nếp cơ nhăn dọc ngang không vất vả thì cũng là người có tâm không tốt.

“Thiên” là chỉ vũ trụ hoặc điều kiện của thế giới tự nhiên mà con người sinh sống. Điều kiện tự nhiên đó thường không giống nhau dẫn đến hoàn cảnh sống khác nhau, như người ở Đài Bắc và Cao Hùng không đồng nhất với nhau, vùng nông thôn và thành thị có hoàn cảnh khác nhau. Vì hoàn cảnh sống khác nhau nên hạnh phúc và mức độ hưởng thụ cuộc sống cũng không thể giống nhau được.

Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt chẳng bằng cơ hội tốt, cơ hội chính là “duyên”, sự tổ hợp giữa không gian và thời gian là cơ duyên. Cho nên con người cần phải biết nắm lấy và vận dụng như thế nào cho hợp lý. Người “tri thiên mệnh” chính là có thể hiểu và nắm bắt được cơ duyên. Vậy khi nào và vị trí nào thi cơ duyên diễn ra, đây chính là mục đích để chúng ta nghiên cứu mệnh lý.

Biết thiên mệnh chẳng bằng, việc hiểu rõ bản thân mình, đây chính là điểm quan trọng. Thân nặng hơn mệnh mà vận lại nặng hơn thân. Mệnh là Tiên thiên, thân thuộc vào Hậu thiên. Từ xa xưa con người sống trong hoàn cảnh tự nhiên và xã hội đều khó tránh khỏi quy luật: Trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng.

(Tử vi đẩu số giải mã đời người – Phan Tử Ngư)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.