Từ cách an Khốc Hư, Khôi Việt cho ta biết điều gì?

+ Thiên Khôi – Thiên Việt là bộ thiên ất quý nhân, chủ về có quý nhân giúp đỡ, học hành tốt và đỗ đạt, Thiên Khôi là sao Dương, Thiên việt là sao Âm. Khôi Việt là bộ sao chủ về học hành và đỗ đạt nhưng không phải là bộ sao có tính quyền hay mang lại giàu có, người có Thiên khôi thì hợp với công việc mang tính đứng đầu, hay có khả năng lãnh đạo tốt cũng bởi Thiên Khôi là Dương, nên người có Thiên hôi hay là con cả trong gia đình, trong công việc hay được đề bạt vị trí tốt, còn Thiên Việt là sao Âm chủ về con thứ. Khôi Việt hợp với Xương khúc phò trợ cho Tử Phủ Vũ Tướng và Nhật Nguyệt, với Sát Phá Tham thì khôi việt không mang nhiều ý nghĩa. do Khôi Việt thường mất hiệu lực khi đi cùng với Hoả Linh và hay gây ra trắc trở, mà Sát Phá Tham cần Hoả Linh, nhất là Tham lang. trong các tuổi thì thường Khôi việt ở thế tam hợp hay xung chiếu gọi là “toạ quý hướng quý”, còn lại ở thế giáp Cung cho nên Khôi việt thường có đủ bộ.

+ Thiên Khốc và Thiên hư được an từ cung Ngọ, Thiên Hư đi thuận là sao Dương, Thiên khốc đi Thuận là sao Âm, Khốc Hư bộ sao chủ về buồn phiền, sầu khổ, kém tươi nhuận, hay gặp cảnh tang tóc. Về cơ bản thì Khốc hư mang ít ý nghĩa tốt, cho nên Khốc Hư vào mệnh hay Tật thường có sự buồn phiền đau yếu, Thiên hư chủ yếu tác dụng mạnh lên vật chất, còn Thiên khốc tác dụng mạnh lên Tinh thần. Vì vậy Thiên hư kỵ đóng Tài cung và mệnh cung chủ về Tiền tài khó tụ, nếu ở cung đấy gặp Lộc, do ảnh hưởng của Thái tuế mà khiến cho Lộc được hoạt động thì lại tốt đẹp. ngoài ra Thiên hư thường chủ về hao tán. Thiên khốc tác dụng mạnh lên tinh thần nên kỵ đóng cung Phúc, cung Phúc chủ về tinh thần của con người, đóng Cung Phúc hay gặp buồn phiền, tinh thần không được vui vẻ, hay lo âu, sầu khổ.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.