Mối quan hệ giữa Tháng và Giờ

Trong tứ trụ, thường người học chỉ hay được học về lệnh tháng làm đề cương tứ trụ, nhưng ít người tiếp cận về giờ sinh. trong tử vi nếu sai lệch giờ sinh thì sẽ sai lệch cả lá số, dẫn đến giải số sai hết. Vậy trong Tứ trụ giờ sinh sai cũng cho những kết quả như vậy, nhưng ít người phân biệt tác dụng giờ sinh, như ngày Bính mà sinh giờ Tỵ và giờ Ngọ thì xem tứ trụ sẽ khác nhau ra sao? giờ Tỵ thì có Canh Kim là tài tinh, Kim trường sinh tại trụ giờ. chờ đến vận Kim thấu lộ đắc tài. còn giờ Ngọ không tàng Canh kim nên dù gặp vận tài cũng chẳng được bao nhiêu. Tác dụng của Canh kim ở trụ giờ mạnh hơn là trụ năm và ngày. Nếu Tỵ mà ở Năm và ngày thì lại rất bình thường.

Lệnh tháng trong Tứ trụ dựa trên tiết khí, chính là biểu đồ Âm Dương tiêu trưởng của Mặt trời lên trái đất vào từng thời điểm khác nhau trong năm, thực chất của 4 mùa chỉ là nhiệt độ. Mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực, mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh lẽo. Các giờ trong ngày cũng tạo nên một biểu đồ nhiệt độ trong ngày.

Vào mùa hạ, nhưng ban đêm thì vẫn mát mẻ. vào mùa thu, mùa xuân nhưng giữa trưa thì cũng khá nóng, vào mùa đông mà ban đêm thì lạnh lắm, mùa hạ mà gần trưa thì rất nóng… vì vậy mà nói Giờ có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ trong tháng khá mạnh mẽ. Đây chính là mối quan hệ thiết yếu giữa tháng và giờ.

Từ đây chúng ta thấy lực của trụ giờ là rất mạnh, nó chỉ ảnh hưởng sau lệnh tháng và có tác dụng điều hậu cực kỳ tốt hơn năm và ngày. Nguyệt lệnh kiến lộc hoặc tỷ kiếp làm chủ mà trụ giờ tài tinh thì trước nghèo sau giàu. Ngược lại nguyệt lệnh tài tinh mà trụ giờ Kiến lộc hoặc tỷ kiếp thì trước giàu sau nghèo. đây là dựa vào vận hạn, tháng kiến lộc, tỷ kiếp vào các đại vận hậu vận gặp vận tài thì tài trụ giờ được vượng tướng nhờ đó phát tài, ngược lại tháng tài tinh vào đại vận ấn tỷ kiếp thì tỷ kiếp ở giờ vượng, tài ở tháng suy nhược nên lụn bại.

Tác dụng điều chỉnh của giờ sinh cơ bản mạnh mẽ, chỉ 1 ngôi tài tinh trụ giờ cũng đủ để phát tài lớn, hôn nhân tốt đẹp nhưng tương đối muộn vì thời vận vào buổi xế chiều. vì thế Giờ sinh trong tứ trụ nó cũng như trong tử vi sai 1 ly là đi 1 dặm. Có thầy xem tứ trụ chuyên nghiệp nói giờ sinh quyết được 70% dụng thần. Tiểu vận được an theo Giờ sinh cũng đã nói lên tầm quan trọng của giờ sinh.

Đối với Tử vi quan hệ Tháng giờ là quan hệ tạo nên cung Mệnh, cung Thân. Còn là tác dụng của Hình riêu Không kiếp, Tả Hữu Xương khúc. Sai lệch giờ sinh xem như vứt bỏ hết !

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.