Đại hạn hành vận – Toàn thư

Người xưa thường dùng Đại hạn để chỉ thọ số đã tận, tức đến kỳ hạn phải mất. Trong Tử Vi Đẩu Số, đại hạn chỉ kỳ hạn 10 năm, người khác nhau thì phương pháp phân chia đại hạn cũng không giống nhau, nên căn cứ vào phép định cục của mệnh bàn, đại hạn khác nhau cũng có vận trình khác nhau.

Đại hạn chủ về cát hung họa phúc 10 năm. Cầu đại hạn, là lấy ngũ hành cục số trong mệnh bàn làm chuẩn, bắt đầu từ cung Mệnh trong mệnh bàn. Cục Thủy nhị từ 2 tuổi bắt đầu đại hạn, cục Mộc tam từ 3 tuổi bắt đầu đại hạn, cục Kim tứ từ 4 tuổi bắt đầu đại hạn, cục Thổ ngũ từ 5 tuổi bắt đầu đại hạn, cục Hỏa lục từ 6 tuổi bắt đầu đại hạn. Nam dương nữ âm vận hành thuận. Nam âm nữ đương vận hành nghịch. Mười năm qua một cung vị.

Đại hạn là mấu chốt của vận thế thuận hay nghịch. Trong 12 cung thuộc mệnh bàn, thì cung tương đối cát lợi, đều tập trung ở trong phạm vi hành vận đại hạn, tuy bản Mệnh không tốt, cuộc sống không giầu sang, nhưng sự tiến triển rất ổn định, thuận lợi. Giống như lái chiếc xe cũ đi trên đường quốc lộ, tuy xe không được tốt, nhưng vẫn thuận lợi đến nơi cần phải đến. Ngược lại nếu Mệnh tốt, đại hạn có vận thế không tốt, thì giống như lái xe cao cấp lại đi trên đường núi gồ gề, lởm chởm, tuy cuộc sống rất tốt nhưng nhiều sóng gió, lúc lên lúc xuống không ổn định.

Xem cát – hung của 10 năm đại hạn, coi cung đại hạn trong mệnh bàn là cung Mệnh của 10 năm, sau đó lần lượt dựa theo chiều nghịchkim đồng hồ sắp xếp theo thứ tự thuận11 cung: Huynh đệ, Phu thê, Tử nữ, Tài bạch, Tai ách, Thiên di, Nô bộc, Quan lộc, Điền trạch, Phúc đức, Phụ mẫu, của đại hạn. Sau đó, lại dựa vào phương thức luận đoán mệnh bàn của Mệnh theo đại hạn 10 năm này, xem đặc tính và cát hung của các cung và các Sao ở tam phương tứ chính trong mệnh bàn đại hạn, để phán đoán cát hung họa phúc của 10 năm đại hạn.

Khi nghiên cứu cát hung của đại hạn, nhất định cần quay về điều kiện ban đầu của Mệnh cung và ảnh hưởng về sau của Thân cung, đây mới là phương pháp căn bản để luận đoán đại hạn.

Nói cách khác, thì cát hung của đại hạn chịu ảnh hưởng của Mệnh cung và Thân cung, đồng thời bị hạn chế trong phạm vi cát hung cố định, đợi hành vận về sau đến mỗi đại hạn, khi không gian và thời gian phối hợp thành thế”hợp Cục nhập Cách”, chỉ cần thời khắc đến, thì mức độ tốt xấu tự nhiên sẽ tái hiện.

Bốn hóa tinh: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị, không ngừng có vai trò quan trọng khi luận đoán bản mệnh, mà cũng rất quan trọng trong phương diện luận đoán cát hung của đại hạn. Bốn Hóa tinh tính cát hung của đại hạn có nghĩa, coi cung Can của cung vị đại hạn này trong mệnh bàn, là niên Can của 10 năm tương ứng, sau đó dựa vào niên Can xác định bốn hóa tinh.

Cung đến của đại hạn, tiểu hạn, hoặc lưu niên hành vận, nếu trong cung có nhiều sao Cát Lợi, thì tính chất của Cung là cát lợi, ngược lại, nhiều sao trong cung không cát lợi, thì tính chất của cung này có xu hướng xấu đi.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.