Vũ Khúc ở cung thiên di

Vũ Khúc thủ cung thiên di, chủ về sau khi thiên di đến đất khách ắt sẽ rất bận rộn, vất vả; có thu hoạch hay không, cần phải xem có hội sao cát hay không mà định. Ưa nhất là gặp sao lộc, sẽ chủ về buôn bán đắc lợi ở nơi xa. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về ở nơi xa gặp nhiều thị phi trắc trở, dẫn đến bi quan, thường thường phải bị kẹt luôn ở nước ngoài (hoặc nơi xa).
Vũ Khúc gặp Tham Lang đồng độ hoặc tương hội, rất nên kinh doanh làm ăn ở nơi xa; gặp cát hóa và sao cát, hoặc gặp “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, có thể chủ về hoạnh phát; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì hoạnh phát rồi hoạnh phá.
Hễ Vũ Khúc đồng độ hoặc đối nhau với “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, sau khi phát tài rất nên quay về cố thổ. Nếu cung mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, vô chính diệu, đối cung là “Vũ Khúc, Tham Lang”, cần phải xem xét kĩ Thiên Tướng ở cung tài bạch của nguyên cục mà định. Được “Tài ấm giáp ấn” thì nên hồi hương; bị “Hình kị giáp ấn” thì không nên.
Vũ Khúc Hóa Kị ở cung thiên di, thường chủ về lưu lạc ở quê người; gặp Thiên Nguyệt, sẽ chủ về bị nhiễm bệnh ở nước ngoài (hoặc nơi xa); bị Kình Dương, Đà La giáp cung thì chủ về chết ở nước ngoài (hoặc nơi xa).
Nếu không phải là cách cục “Vũ Tham”, thì không nên đồng cung với hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh; nếu lại không có sao cát hội hợp, thì chủ về phiêu lưu khắp nơi, không ở yên một chỗ; nếu đồng thời gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, sẽ chủ về vì nghề nghiệp cần phải thường thay đổi hoàn cảnh.
Cổ nhân có thuyết, “Vũ Khúc hội Thất Sát, Phá Quân, thì ở nơi xa thân tâm không được yên”, nhưng theo kinh nghiệm của Vương Đình Chi, hai tinh hệ “Vũ Khúc, Thất Sát”, “Vũ Khúc, Phá Quân”, bản thân Vũ Khúc cần phải được cát hóa, mới chủ về yên ổn. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì ở nơi xa ắt sẽ gặp ứắc trở, bị phá tán, thất bại, dẫn đến bị kẹt luôn ở tha hương.
“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở cung thiên di, tính chất của các sao khá ổn định, nếu Thất Sátcung mệnh hội sao cát và cát hóa, thì không nên rời quê hương. Nếu cung mệnh không cát tường, mà “Vũ Khúc, Thiên Phủ” có sao lộc, mới nên rời xa quê hương để phát triển.
“Vũ Khúc, Thiên Phủ” rất kị hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về xảy ra tình huống tình cảm bị tốn thương ở nơi xa. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về sự cố giao thông, sự nghiệp trắc trở, hay phá tài mà tình cảm bị tổn thương rất nặng.
“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung thiên di, gặp sao cát thì có thể được người ta đề bạt, giúp đỡ; gặp sao hung thì bị áp lực mà sinh phá tán, thất bại. Vũ Khúc cát hóa, được “Tài ấm giáp ấn” thì cát; Vũ Khúc Hóa Kị, bị “Hình kị giáp ấn” thì hung.
“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng cung với Đà La, nếu không có Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, cũng chủ về bị kẹt luôn ở tha hương.
“Vũ Khúc, Thất Sát” hội Liêm Trinh Hóa Kị, lại có sát tinh đểng độ, chủ về sự cố giao thông.
“Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung thiên di, đi xa gặp nhiều trở ngại, rối rắm; dù gặp cát tinh cũng không thanh nhàn.
“Vũ Khúc, Thất Sát” có sát tinh hội hợp, ở nơi xa gặp nhiều thị phi phiền phức, phá tán, thất bại. Kình Dương, Đà La chủ về thị phi; Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ về rối ren; Địa Không, Địa Kiếp chủ về phá tán, thất bại. Nếu gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, chủ về phạm pháp.
Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đại khái là căn cứ tính chất của Tham Lang ở đối cung mà định. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, thì bôn ba vất vả không nặng; có thành tựu hay thì cần phải xem tổ hợp sao thực tế mà định. Có điều, nếu Tham Lang ở đối cung bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, thì đại lợi về thiên di, chủ về phát đột ngột.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.