Vũ Khúc ở cung phúc đức

Vũ Khúc là sao tiền tài, nên lúc thủ cung phúc đức sự hưởng thụ tinh thần ắt cũng sẽ lấy vật chất làm cơ sở; Vũ Khúc Hóa Lộc thì càng nặng; Tham Lang đồng độ cũng càng nặng.
Nếu Vũ Khúc Hóa Kị ở cung phúc đức, thì kiếm tiến cũng là một sự hưởng thụ tinh thần; gặp sát tinh lại chủ về bủn xỉn, keo kiệt, tham lam. Nếu gặp các sao Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Thiên Hư, Âm Sát, Đại Hao, thì có thể thân mang bệnh tật, hoặc đặc biệt nghiện một thứ gì ảnh hưởng đến sự hưởng thụ tinh thần. Cần phải phối hợp cung tật ách và cung mệnh mà luận đoán.
Do theo đuổi vật chất, cho nên lúc Vũ Khúc ở cung phúc đức thướng chủ về lao tâm tổn thần, dù bề ngoài sinh hoạt vật chất rất sung túc, nhưng về tinh thần thì trống rỗng. Nhất là tổ hợp “Vũ Khúc, Phá Quân”, chủ về cuộc đời không có lí tưởng, không có mục tiêu; gặp sát tinh thì càng thiếu sự hưởng thụ tinh thần, còn không chịu yên tịnh, lấy bôn ba bận rộn làm niêm vui.
Vũ Khúc ưa gặp Liêm Trinh Hóa Lộc hay Tham Lang Hóa Lộc tương hội hoặc đồng độ. Trường hợp trước chủ về tinh thần vui vẻ, trường hợp sau chủ về lấy thù tạc làm niềm vui. Cho nên trường hợp trước thiên về tinh thần hơn; trường hợp sau thì thiên nặng về vật chất.
Vũ Khúc gặp Liêm Trinh Hóa Kị tương hội, chủ về thường cảm thấy tinh thần trống rỗng; gặp sát tinh thì có trục trặc về tâm trạng.
Vũ Khúc gặp Liêm Trinh Hóa Kị hội hợp, chủ về suốt ngày cập rập không yên, tuy giàu có mà vẫn sợ bị túng thiếu.
Vũ Khúc có các sao đào hoa đồng độ, nếu đồng thời gặp thêm các sao khoa văn thì ưa quyến luyến chuyện trăng gió, lấy đó làm sự hưởng thụ tinh thần; Vũ Khúc gặp Tham Lang đồng độ thì càng đúng.
Vũ Khúc đồng cung với Thiên Trù, Hỏa Tinh ở cung phúc đức, chủ về giỏi bình phẩm về ẩm thực. Có Kình Dương, Đà La đồng độ là người thích ăn uống; tinh hệ “Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở cung phúc đức thì càng đúng.
“Vũ Khúc, Thiên Phủ” gặp các sao sát, kị thì có tính chủ quan; gặp các sao phụ, tá cát thì hứng thú về thương nghiệp, giỏi quản lí.
Tính chất cơ bản của “Vũ Khúc, Thiên Phủ” là thân nhàn nhưng lao tàm. Nhưng nếu có Hóa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thì không những nội tâm hay lo lắng, buồn rầu, mà còn vất vả.
“Vũ Khúc, Phá Quân” chủ về nội tâm bối rối, mà còn bôn ba bất an; gặp sát tinh thì càng nặng, cuộc đời khốn khó.
Nhưng nếu “Vũ Khúc, Phá Quân” đồng cung với các sao khoa văn thì mệnh tạo là người có kiến giải đặc biệt, sở trường nhất là phá bỏ nguyên tắc khô cứng.
“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở cung phúc đức, chủ về bôn ba bận rộn; gặp sát tinh thì thân tâm đều vất vả; gặp Thiên Mã thì tông chỉ bất định, làm việc trồi sụt thất thường.
“Vũ Khúc, Thất Sát” có Thiên Trù đồng độ, nghiên cứu ẩm thực ắt có sở trường.
“Vũ Khúc, Thiên Tướng” ở cung phúc đức, chủ về dễ xuôi theo dòng nước; gặp cát tinh, mới có thể thừa thế, khéo lợi dụng cơ hội.
“Vũ Khúc, Thiên Tướng” rất ngại đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về quá không tưởng, có thể ngồi nói mà không chịu làm.
“Vũ Khúc, Tham Lang” chủ về chìm đắm trong vật dục; có các sao đào hoa đồng độ thì ưa quyến luyến chuyện trăng gió, có các sao khoa văn đồng độ cũng vậy. Nếu có các sao đào hoa và các sao khoa văn cùng bay đến, tuy trăng gió nhưng khá cao thượng.
“Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Hỏa Tinh đồng độ, chủ về theo đuổi khoái lạc, hôm nay có rượu thì hôm nay say!
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.