Tử vi 12 cung tự hóa

Bản dịch:

Tử vi mười hai cung tự hóa

Tứ Hóa biểu:

Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái âm, hữu bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, thiên tướng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái âm, tham lang,

Mười hai cung tự hóa giai và bản thân hữu quan. Mệnh bàn mười hai cung đều không tự hóa người, so sánh vô xã hội tính, tự lập môn hộ. Có tự Hóa kị nhị tam đã ngoài người thái độ làm người hùng hồn hảo thi tế. Tụ

Bất luận cái gì lục thân cung có tự Hóa kị, giai biểu không cảm kích, có ý kiến của mình, đây là một cái cộng đồng đặc tính. Để ý quan

1, cung mệnh tự hóa tị

Phàm là cung mệnh tự hóa người đó, hơn phân nửa không qua nổi khảo nghiệm, làm việc cũng chỉ có năm phút đồng hồ nhiệt độ. Người như thế tương đối giỏi về tha thứ chính, gặp phải ngăn trở hội vì mình kiếm cớ, tìm xuống đài giai. Đấu chủ tài

Phàm cung mệnh có tự hóa người, hơn phân nửa tương đối ngay thẳng, không cảm kích, hay thay đổi tính, làm việc bất năng duy trì liên tục kiên nhẫn, giỏi về mình đánh trống lảng, kiếm cớ, tìm xuống đài. Để ý vi kị

Cung mệnh tự hóa lộc, thái độ làm người [đất thẳng], thiện diễn trung lập phái, nói có chút khéo. Cung mệnh tự hóa lộc người đó (hoặc ngồi có năm sinh lộc Tinh), đối đãi tương đối thiện diễn phái trung gian, nói so sánh có kỹ xảo, có thể nói có lý mà không đắc tội người khác. Khiến người cảm thấy hắn nhã nhặn lễ độ mà không thô tục, nói chuyện cũng hiểu được đúng mực. Cung mệnh tọa hóa khoa năm sinh vừa tự hóa lộc người đó, cảm giác thượng lời hắn nói hữu điều để ý, vừa phong độ chỉ có, có thể nói là cực kỳ có sửa người nuôi. Nhưng khán biến thành ngôi sao tính chất sao làm sao lại vừa phán đoán suy luận. Tuất

Tự hóa quyền, hảo tranh đoạt, duy tranh đáo cuối cùng vẫn là công dã tràng, hảo nắm quyền mà không cụ thực quyền, dễ có tranh cãi, trong tường ngoài tường giới tuyến phân minh. Cung mệnh tự hóa quyền người đó (hoặc ngồi có năm sinh quyền Tinh), tương đối hội vì mình hoặc người một nhà biện hộ, nội ngoại phân rất rõ ràng. Hơn nữa thích chuyên quyền, bất cứ chuyện gì đều không tín nhiệm người khác, không nên tự mình hỏi đến hoặc nhúng tay bất khả. Chỉ e quyền to rơi vào người khác trong tay, cũng dễ sinh tranh cãi. Quan vị

Tự hóa khoa, ăn nói văn nhã, rất có nho người phong phạm. Hướng nội, tao nhã, danh tiếng hảo, ngoại tại đánh giá bỉ thực chất là cao. Tự Hóa kị, tính tình không ổn định, mềm cứng rắn không ăn, tự cho là đúng, duy hơn phân nửa hùng hồn chuyên gia. Cung mệnh tự hóa khoa người đó (hoặc ngồi có năm sinh khoa Tinh), ăn nói văn nhã, cử chỉ có phong độ, không có bật thốt lên [Tam Tự kinh] đức tình hình. Người như thế hơn phân nửa cũng tương đối hướng nội, bề ngoài hào hoa phong nhã, kẻ khác thích cùng hắn tiếp cận. Đấu cảm

Tự Hóa kị, cung mệnh tự Hóa kị người đó (hoặc ngồi có năm sinh sao Hóa kỵ), tính tình của hắn không ổn định, có thể nói là [tình thì nhiều mây ngẫu trận mưa], tâm tình dễ thụ ngoại lai nhân tố ảnh hưởng hoặc kích thích. Hơn nữa tiềm trong ý tứ không tin lắm mặc hắn nhân, có nghi kỵ tâm quá nặng khuynh hướng. Mà ngồi hóa kỵ năm sinh Tinh cũng có lao lực hoặc nhân sinh vận đồ đa tai trở hiện tượng. Cung mệnh tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị người đó, chính là thái độ làm người tâm tính trung hậu, nhưng cũng không tin lắm mặc hắn nhân, đối với người khác nói luôn luôn ôm thái độ hoài nghi. Cung mệnh tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị người đó, suốt đời mình làm phức tạp, dễ gây chuyện mầm tai vạ. Mệnh

2, huynh đệ cung tự hóa ưa dậu kị

Huynh đệ cung có tự hóa Tinh thì, đều và mệnh tạo bản thân hữu quan liên, thật xấu ngoại trừ Tứ Hóa ngoại, nhưng muốn xem biến thành vì sao Tinh, tựu kỳ tính chất sao phối hợp giải thích, tất nhiên chính xác. Vị đất

Huynh đệ cung tự hóa lộc, nhân vì huynh đệ Vị là ta cung tài bạch của điền trạch, tự hóa lộc người chỉ tiên thiên câu tới khai ta tài khố cùng người cùng chung, chủ háo khách, đối huynh đệ hoặc thân cận bằng hữu tốt. Chỉ cần ta có tiền, bằng hữu mở miệng tá, tuyệt đối một tiếngok, không thành vấn đề. Giả như không có mượn nợ hoặc biên lai mượn đồ cũng không có vấn đề gì. Kim ưa

Huynh đệ cung tự hóa quyền, bởi vì cung tật ách chủ ta thân thể, tật ách khí sổ ở huynh đệ, tôi ngày xưa yếu nắm quyền là và huynh đệ, bằng hữu sẽ có tranh chấp, vừa nô bộc của thiên di Vị ở huynh đệ, bởi vậy xuất ngoại thì, hay nhất nhượng bằng hữu ra làm náo động; nếu là ở nhà của ta trung tâm, thì ta đại khả việc nhân đức không nhường ai. Ngàn vạn lần không nên tại ngoại can thiệp vào, bằng không không khỏi sẽ có tiền tài thượng tranh chấp. Vừa huynh đệ tự hóa quyền, cũng chủ kết giao bằng hữu hơn phân nửa cũng có địa vị xã hội người đó sĩ. Kị

Huynh đệ cung tự hóa khoa thì, bởi vì là thân thể ta khí số Vị, tôi ngày xưa bề ngoài ăn mặc làm cho cảm thấy tao nhã nho nhã, mà bằng hữu của ta cũng nhiều là có học thức, có sửa người nuôi, ta và giữa bọn họ vãng lai coi trọng tín nghĩa, hàm dưỡng, cũng liền so sánh vô lợi hại quan hệ hoặc xung đột. Để ý dần quan

Tự Hóa kị, huynh đệ là điền trạch tài bạch, có tự Hóa kị, biểu bình thường khiếm ít sinh hoạt phí. Huynh đệ là ta của [tài khố] Vị, chính là sở tiền kiếm được không giữ được, hội tốn ra ý tứ, mà tình hình như thế hơn phân nửa cũng cùng bằng hữu hữu quan. Trên cơ bản đã có [thiếu nợ kị] đức vị đạo, là ta cùng với giữa bằng hữu hay nhất tránh cho tiền tài giao lưu, để tránh khỏi sản sinh tranh cãi, thậm chí bằng hữu giao tình cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là huynh đệ cung tọa Hóa lộc năm sinh Tinh vừa phùng tự Hóa kị, chính là ta đối với bằng hữu tốt, có rượu thịt và bằng hữu cùng chung, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ; nhưng bằng hữu cũng không cảm tạ ta, tương phản địa vừa hy vọng từ ta chỗ này [oạt] nhiều tiền hơn đi ra ngoài. Có đến đây mệnh cách người đó phải chú ý, rất khả năng đây là ngươi trong cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng, thậm chí cho nên táng gia bại sản. Hỏa

3, cung phu thê tự hóa tình hợi tuất

Cung phu thê tự hóa, ngoại trừ và một nửa kia hữu quan ngoại, bởi vì đối cung là của ta cung Quan lộc, cho nên đối sự nghiệp của ta có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy người Trung Quốc rất trọng thị quan hệ vợ chồng, cho rằng hiền thê là nam nhân ở trong xã hội thành công nhất đại yếu làm. Dễ tuất

Cung phu thê tự hóa lộc, chủ phu phụ có rất sâu duyên phận, cái gọi là [năm trăm năm đã tu luyện phúc], phu phụ cho nhau ân ái hỗ trợ. Hay bởi vì phu thê chiếu quan lộc, chủ sự nghiệp may mắn mà lại xuất ngoại kiếm tiền đa. Mà đến đây lộc nhân ở cung phu thê trong, vị trước khi kết hôn rất khó sai ai ra trình diện kỳ công hiệu,… ít nhất … Có bao nhiêu năm tình cảm bằng hữu khác phái mới có so sánh rõ ràng trợ lực. Bát tứ

Cung phu thê tự hóa tạm thời, chủ phu phụ không ai nhường ai, có tranh chấp. Khán kỳ can cung Hóa kị hóa vãng ở đâu cung vị, nhược ở cung tử nữ chủ bên thứ ba làm phức tạp, nếu là ở đối cung quan lộc chủ là công tác vấn đề khởi tranh cãi. Nói chung, cung phu thê khán phối ngẫu, cho nên hóa quyền là đối tượng thích để ý tới ta, như ta nhượng hắn (người) sẽ không sự, nếu ta không đồng ý đối phương nhận định hoặc ý kiến thì, sẽ gặp thường có không vui hiện tượng phát sinh ở phu phụ trong lúc đó. Tụ đấu

Cung phu thê tự hóa khoa thì, chủ phối ngẫu có hàm dưỡng, phong độ tốt, gia thế thanh bạch mà lại đa số thư hương môn đệ nhà đình. Bởi vì khoa Tinh chủ quý, ngoại trừ biểu thị đối phương xuất thân ngoại, cũng nói rõ đối phương bản thân là nhất nhã nhặn hoặc thanh tú người. Đồng thời chủ phu phụ năng lực [trăm năm hảo hợp], là làm cho khâm tiện một đôi, cũng là khiến cho người ta gọi là một đôi. Hoàng

Cung phu thê tự Hóa kị là, là biểu thị một loại [tướng thiếu nợ], nhưng nhân điều không phải cung mệnh hóa nhập, cho nên kỳ ý nghĩa bất đồng, cũng không phải hội ly dị, mà là phu phụ trong lúc đó thường nhân việc nhỏ cãi nhau, có thể nói là một đôi [oan gia], nhược lại thêm sát thì kỳ cãi nhau nghiêm trọng hơn, thậm chí đối với bác công đường trên. Tử diệu ngọ

1, nhược là cung phu thê tọa có bản năm sinh hóa lộc Tinh, mà vừa tự hóa thì: Đất dần

Tái tự hóa lộc thì, chủ ta đối phối ngẫu hảo, nhưng phối ngẫu cho rằng đây là [thiên kinh địa nghĩa] chuyện, không được cảm tạ ta, cũng sẽ không quý trọng ta. Đất

Tái tự hóa tạm thời, chủ ta đối phối ngẫu hảo, mà phối ngẫu cũng có thể thông cảm ta, mà lại cũng rất có khả năng, đối với ta có bang trợ, có thể hiệp trợ sự nghiệp của ta. Huyền

Tái tự hóa khoa thì, chủ ta đối phối ngẫu hảo, mà phối ngẫu gia thế tu dưỡng cũng không thác, tài cán vì ta phân ưu giải trừ lao, đối với ta quan tâm tỉ mỉ. Ngọ

Tái tự Hóa kị thì, chủ ta đối phối ngẫu như trước tốt, nhưng phối ngẫu nhưng không thấy được rất tốt với ta, hơn nữa nhân lộc kị tương trùng, đối với ta bằng hữu khác phái gặp gỡ đại gia hạn chế, hội ghen. Dậu địa ái

2, nhược là cung phu thê tọa có bản năm sinh hóa quyền Tinh, mà vừa tự hóa thì: Thủy đường

Tự hóa lộc, là ta bản thân năng lực cú, mà phối ngẫu vừa hiệp trợ ta, khiến cho ta lên chức hoặc cơ hội thành công lớn hơn nữa, tuy rằng đây đó nhưng có tranh luận chấp, nhưng sẽ không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Tam sổ

Tự hóa quyền, là ta nghĩ quản phối ngẫu, còn đối với phương cũng muốn quản ta; năng lực ta cường, phối ngẫu cũng có thể can; ta cá tính cường, đối phương cá tính cũng cường. Đây đó có thể nói là tám lạng nửa cân. Để ý

Tự hóa khoa, là ta phát giận thì, phối ngẫu nhường nhịn ta, không để ý tới ta, không cùng ta tính toán. Bởi vì có khoa Tinh tự hóa, là phối ngẫu tu dưỡng hảo. Tọa tài

Tự Hóa kị, là ta nghĩ quản phối ngẫu, còn đối với phương là phát giận,, cùng ta khởi khắc khẩu, không để cho bộ dư địa, tình hình như thế hoặc duy trì liên tục suốt đời, liền tạo thành [oan gia]. Xấu

3, nhược là cung phu thê tọa có bản năm sinh hóa khoa Tinh, mà vừa tự hóa thì: Mão quan

Tự hóa lộc, chủ phu thê năng lực người già giai lão, ân ái đối đãi quá suốt đời. Dậu hợi mão

Tự hóa quyền, chủ ta đối phối ngẫu ôn nhu săn sóc, đối phương lại nếu không chẳng yêu quý, trái lại đối với ta ước thúc, mọi chuyện không để ý tới ta. Tứ mộc

Tự hóa khoa, chủ phối ngẫu chẳng quý trọng tình cảm, không đến nơi đến chốn, thật xấu chẳng phân biệt được, đối với ta không được rất trọng thị, ta đối phối ngẫu hảo, hắn (người) lại cho rằng là phải. Tam tình nhâm

Tự Hóa kị, chủ phối ngẫu thường đối với ta phát giận, ta đối phối ngẫu hảo, hắn (người) cũng không gió nổi lên lãng, cùng ta khắc khẩu không ngớt. Xấu dễ

4, nhược là cung phu thê tọa có bản năm sinh Hóa kị Tinh, mà vừa tự hóa thì: Lộc nhật

Tự hóa lộc, loại này tình hình là ta đối phối ngẫu bất hảo, thường xuyên mượn cớ khắc khẩu, mà hắn (người) nếu không không tức giận, trái lại rất tốt với ta, khiến cho ta tự giác xin lỗi phối ngẫu. Ưa hôn

Tự hóa quyền, chủ ta đối phối ngẫu không có sắc mặt tốt, còn đối với phương lại muốn ước thúc ta, quản ta, bởi vậy không ai nhường ai, khắc khẩu không ngớt, thậm chí vung tay. Hỏa tử

Tự hóa khoa, nhân khoa lực lượng thua kị lực lượng, mà vẫn như cũ sẽ có khắc khẩu đích tình hình, hoặc phối ngẫu có ý định hiệp trợ ta, hảo nói khuyên bảo, mà ta lại không tín nhiệm, không thèm nhìn. Cảm dần

Tự Hóa kị, là hình thành song kị hiện tượng, đây đó cũng không tốt; ta đối phối ngẫu hung, phối ngẫu cũng không cam tỏ ra yếu kém, thường thường sẽ không người già giai lão. Ngọ hào

4, cung tử nữ tự hóa vi

Cung tử nữ tự hóa lộc, là tử nữ thái vượng, nhiều lắm, không muốn sống lại, nếu là có dựng nói, hội trụy thai lấy xuống. Nhưng cung tử nữ cũng chủ đào hoa khác giới, đến đây cung tự hóa lộc tất nhiên sẽ có đào hoa nhiều tình hình, mà tình hình như thế vừa chủ không nên tiêu tiền. Hợi

Cung tử nữ tự hóa quyền, là chủ không muốn sinh nhiều lắm con cái, mà có ý định ít sinh, nhưng nếu là một ngày có thai tưởng lấy xuống, có thể so với so sánh phiền phức, sẽ không rất thuận lợi. Mà tự hóa quyền một … khác tằng ý nghĩa, chính là cân khác giới gặp gỡ phải cẩn thận, để tránh khỏi phát sinh không hợp biệt ly thì, sản sinh rất nhiều tranh cãi, thậm chí tạo thành gia đình tranh cãi, náo tiến pháp viện. Tuất vận đường

Cung tử nữ tự hóa khoa, chủ tử nữ thanh tú thông minh, nếu không phải tưởng sinh nhiều lắm con cái, muốn bắt rơi nói tương đối thuận lợi, đối khỏe mạnh cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác cũng chủ khác giới đào hoa sẽ không ảnh hưởng về đến nhà đình, trước khi cưới gặp gỡ năng lực mình ước thúc, sẽ không vượt lên trước hữu nghị. Thìn ái

Cung tử nữ tự Hóa kị, chủ sinh sản không được thuận lợi, sẽ có sanh non hoặc mổ bụng sản xuất tình hình, quan khán kỳ hóa Tinh ngôi sao tính cập trong cung có hay không có sát tinh, có thì kỳ họa không chịu nổi. Vừa Hóa kị tại tí nữ xung điền trạch, ngoại trừ khác giới gặp gỡ không được thuận ngoại, rất có rủi ro của lự. Cung tử nữ tự Hóa kị thì, đương đại hạn đi cung Quan lộc (dương nam âm nữ), thì cung tử nữ là đại hạn của nô bộc cung, tự Hóa kị chủ phi cát cũng, có kiếp số. Lục

Cung tử nữ tự hóa xuất liễu và tử nữ hữu quan bên ngoài, đào hoa vấn đề cập tài vấn đề cũng rất trọng yếu. Cung tử nữ nếu có tự hóa đích tình hình, thì suốt đời ở trong vấn đề nam nữ phiền não, điều không phải đào hoa xả không rõ hay đào hoa giao không được, tìm không được lý tưởng đối tượng. Tứ lộc mão

5, cung tài bạch tự hóa thìn

Cung tài bạch tự hóa lộc, bởi vì tài bạch là bản mệnh của Tam hợp, ảnh hưởng bản tính rất lớn. Tự hóa lộc chủ tài, rất biết kiếm tiền mà lại tinh vu thành phẩm quan niệm; nhưng từ một … khác độ lớn của góc đến xem, thì cũng chủ khán tiền không nặng, cũng rất hội dùng tiền. Cung tài bạch vi phu thê của cung phu thê, cũng có thể khán mệnh tạo chính, nhược tài bạch tự hóa lộc, chủ dụng tiền không lo, bên người sẽ không thiếu tiền dụng. Mão

Cung tài bạch tự hóa quyền, khán ở đâu Tinh tự hóa, nếu là vũ khúc tự hóa quyền, Chủ nắm quản đại tài chính, có thể ở ngân hàng, hợp kho chờ bộ phận then chốt làm quản lý, chủ quản. Nếu là tham lang hóa lộc, thì phi thường thích hợp ăn uống nghiệp hoặc diễn nghệ sự nghiệp. Nếu là phá quân hóa lộc, thì thích hợp ô tô, máy xe nghiệp hoặc diễn nghệ sự nghiệp. Cung tài bạch tự hóa quyền cũng chủ kiếm tiền không thoải mái, phải trải qua một phen phấn đấu và cạnh tranh tài sẽ thành công. Cung tài bạch nếu là tự hóa lộc vừa tự hóa quyền, như vũ khúc tham lang ở xấu đồng cung, ất năm hoặc canh năm sinh ra kỷ can (kỷ xấu) vũ khúc hóa lộc, tham lãng hóa quyền, cung mệnh tân tị tọa thất sát tử vi, tất nhiên là một chính mình đa cái xí nghiệp đại ân nhân. Cảm

Cung tài bạch tự hóa khoa, đối tiền tài sẽ không tận lực theo đuổi, nhưng cũng sẽ không lãng phí. Nếu là vũ Tinh hóa khoa, thì là võ quan văn chức tiền (thu nhập), nếu là văn Tinh hóa khoa, thì lợi cho làm văn hóa sự nghiệp, như nhà xuất bản, tạp chí xã, sách báo công ty chờ. Tự hỏa ưa

Cung tài bạch tự Hóa kị, suốt đời là tài bôn ba, cũng là tương đối coi trọng tiền tài chủ nghĩa, nhưng cũng rất hội dùng tiền, trong túi không chứa được tiền. Bởi vì tài bạch tự Hóa kị xung cung phúc đức, hội bởi vì hưởng thụ đem tiền tốn hết. Vừa tài bạch làm nô bộc cung điền trạch, chủ kiếm người khác tiền cũng không dễ dàng, phải quá trình một phen tâm tư nỗ lực, tài năng kiếm được lợi nhuận. Đường

6, cung tật ách tự hóa chủ

Cung tật ách là và cung mệnh nhất lục đồng đạo, tật ách chủ bản thân, chủ tu nuôi tính tình. Bởi vậy cung tật ách tự hóa đích tình hình, cũng chủ tâm tính tu dưỡng. Cung tật ách hóa lộc hóa quyền Hóa kị đều không phải là hiện tượng tốt, phàm trong mệnh bàn cung tật ách có tự hóa đích tình hình, đều phải cẩn thận nghiệm phán đoán. Quan huyền tụ

Cung tật ách tự hóa lộc, chủ thái độ làm người tâm tính có độ lượng, bất thiện cùng người tính toán, có thể được bằng hữu tôn sư kính. Cung tật ách tự hóa lộc, khán ở đâu Tinh tự hóa, có thể nhìn ra thử nhân thân thể người này có gì tâm bệnh, hơn phân nửa và dạ dày tràng hữu quan. Quan để ý

Cung tật ách tự hóa quyền, chủ bản thân sinh bệnh thì tương đối phiền phức, không dễ dàng chữa cho tốt, phải được thường thời gian trị liệu và tu dưỡng. Dần vị

Cung tật ách tự hóa khoa, chủ tâm tính trung hậu, ăn nói có phong độ, sẽ không tùy tiện phát giận, là ông ba phải, năng lực mình tu thân, sẽ không cùng người thông đồng làm bậy. Cung tật ách tự hóa khoa cũng chủ đối tật bệnh sức chống cự so sánh cường, gặp tật bệnh bỉ người bình thường khôi phục khoái, gặp tai nạn thì có quý nhân tương trợ. Tình

Cung tật ách tự Hóa kị, chủ tâm tính thiện nghi kỵ, mình mâu thuẫn, không tin người khác, lòng dạ chật hẹp, làm việc vì tư lợi, có lúc để bản thân lợi ích, không tiếc tổn thương đến người khác. Cung tật ách tự Hóa kị cũng chủ bản thân có mạn tính tật bệnh hoặc tối tật triền miên đích tình hình, khán ở đâu Tinh biến thành mà phán đoán, như phá quân tự Hóa kị, tất tận trời tướng, chủ tâm bẩn bất hảo hoặc máu có chuyện, như cao huyết áp thấp, huyết quản cứng đờ các loại. Kị

7, cung thiên di tự hóa sổ kim

Cung thiên di và cung mệnh là tương phụ quan hệ, tòng mệnh cung có thể nhìn ra một người ngoại cá tính, từ thiên di có thể nhìn ra một người nội cá tính, không thể thiếu khán bất luận cái gì nhất cung vị, tức bất khả chỉ từ một cung vị lai xử nghiệm. Bát

Tự hóa lộc, chủ xuất ngoại kiếm tiền, đáo tha hương xa địa so sánh có phát triển. Tử

Tự hóa quyền, xuất ngoại bất khả cùng người tranh cường háo thắng, bằng không phần nhiều là phi tranh cãi. Mão lộc

Tự hóa khoa, nên xuất ngoại học ở trường hoặc rời quê hương làm văn chức công tác so sánh có thăng thiên cơ hội. Tọa kim mệnh

Tự Hóa kị, xuất môn bất an ninh, nhất tâm quải niệm gia đình. Xung mệnh xuất ngoại phải cẩn thận. Thìn tứ

8, cung Nô bộc tự hóa thìn

Tự hóa lộc, chủ đối với bằng hữu rất đạt đến một trình độ nào đó, cho dù vay tiền không trả cũng sẽ không lưu ý. Tam

Tự hóa quyền, là bằng hữu sẽ cùng ta tranh quyền, theo ta tranh cãi, cản. Thủy mệnh

Tự hóa khoa, là là bằng hữu tu dưỡng hảo, cùng ta không lắm tính toán, cũng không quá mức lợi hại quan hệ. Tọa tam

Tự Hóa kị, là phòng ngủ chính và giữa bằng hữu tướng thiếu nợ đích tình hình, dây dưa không rõ. Hào xấu nhật

9, cung Quan lộc tự hóa dễ quan hoàng

Tự hóa lộc, thái độ làm người ổn trọng, nơi được hoan nghênh; làm việc tương đối sẽ không đắc tội với người. Hợi tài

Tự hóa quyền, thái độ làm người thích chuyên quyền, dễ cùng người sản sinh tranh cãi. Làm việc so sánh có bốc đồng, thích hợp tham chánh hoặc kinh thương. Tam quan

Tự hóa khoa, thái độ làm người làm việc so sánh có phong độ. Đất tử chủ

Tự Hóa kị, bất năng thành tựu đại sự nghiệp, ánh mắt hơi ngắn cạn. Thích hợp lĩnh cố định tiền lương đi làm công tác. Đấu

10, cung điền trạch tự hóa lục

Cung điền trạch tự hóa và cung tử nữ có liên quan quan hệ đều và đào hoa hữu quan. Cung điền trạch tự hóa vừa chủ tiền tài cách dùng. Tử tự

Tự hóa lộc, chính là đối tiền tài không lo, tức rất có tiền bất tại hồ hoa một ít. Tử xấu

Tự hóa quyền, chính là ta đối tiền tài rất trọng thị, nhất mao đều không bỏ được hoa. Mão cảm hỏa

Tự hóa khoa, chính là trung dung hình, đương tiết kiệm thì tiết kiệm, đương dụng thì dụng. Địa dễ phối

Tự Hóa kị, chính là bất luận nhiều ít, đáo tối hậu bởi vì không được tiết chế, tốn không sai biệt lắm. Tử mệnh hôn

11, cung phúc đức tự hóa mộc mệnh hào

Cung phúc đức tự hóa và tài hữu quan, cũng chủ bản thân có phúc và hưởng thụ. Sổ thủy

Tự hóa lộc, là tổ tiên có sản nghiệp, dùng tiền không lo, lại rất bỏ được là hưởng thụ mà dùng tiền. Vi ngọ

Tự hóa quyền, là không quan tâm người khác, vì tư lợi, chích đồ mình yên tỉnh. Tọa tự dần

Tự hóa khoa, là có sửa người nuôi, mọi việc theo lý mà đi, không được cực đoan. Hoàng

Tự Hóa kị, là trời sanh sầu lo hình hoặc lao lực hình người. Nhâm thủy tài

12, cung phụ mẫu tự hóa tuất phối

Cung phụ mẫu tự hóa đối cung tật ách có ảnh hưởng, cũng chủ tâm tính tính tình. Tài tam dậu

Tự hóa lộc, thái độ làm người độ lượng rộng thùng thình, là đương chủ quản tiêu chuẩn nhất người đó chọn. Đất

Tự hóa quyền, thái độ làm người làm việc có quyết đoán, là trên thương trường danh nhân. Đấu cảm đất

Tự hóa khoa, thái độ làm người an phận thủ thường, là lý tưởng đi làm tộc. Tụ diệu tài

Tự Hóa kị, là chủ tâm hung nhỏ hẹp, thường nhân việc nhỏ khả nghi tâm, hội ghi hận tìm cơ hội trả thù. Không thích hợp làm chủ quản nhân, không dễ dàng và thủ trưởng hoặc thuộc hạ ở chung. Địa diệu

Cung tài bạch tọa vũ tướng, vũ khúc là chính tài Tinh, là ổn định địa thu nhập, cung tài bạch can nhâm vũ khúc tự Hóa kị, biểu đoạt được thủ không tốn sức, thần tài qua cửa. Từ đâu cung hóa lộc tiến tài bạch, biểu thị tiền tài từ nơi đó kiếm tiến. Bản thức cung Nô bộc kỷ khiến cho vũ khúc hóa lộc nhập tài bạch. Giao hữu là quan lộc cha mẹ của, là sự nghiệp thủ trưởng, nên đi làm tộc hoặc vệ tinh nhà xưởng, đại công các loại. Huyền

Cung tài bạch hóa xuất lộc, quyền, khoa, kị, biểu ta phân phối thế nào lợi dụng tiền tài. Lộc là kinh thường tính, quyền là thỉnh thoảng nhất phiếu, khoa là không có trở ngại, kị là một chút tích tích. Cung tài bạch nhâm thiên lương hóa lộc nhập tử nữ, biểu tài nguyên không ngừng mà đầu tư tại tí nữ trên người. Cung tử nữ cũng là giao hữu là sự nghiệp, là kết phường cung. Tài bạch hóa lộc nhập tử nữ, cũng ưa đầu tư bằng hữu sự nghiệp, cùng người kết phường. Kết phường trừ cộng đồng gây dựng sự nghiệp, kinh doanh sự nghiệp bên ngoài, tham gia hội giúp nhau coi như là hợp hỏa hành vi. Mộc

Tài bạch hóa lộc nhập tử nữ là đầu tư kết phường sự nghiệp, cung tử nữ quý chuyển hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, biểu kết phường sự nghiệp sẽ làm ta cảm giác mệt chết đi, cho nên không thích hợp cùng người kết phường, thậm chí ngay cả hội giúp nhau, người bảo đảm cũng không có thể. Năm sinh can giáp vũ khúc hóa khoa nhập tài bạch, khoa biểu thị ổn định, quý nhân, không có trở ngại là tốt rồi, không thích vì tiền tài bôn ba tác trâu ngựa. Thân

Cung Quan lộc trì liêm phủ, liêm trinh làm quan lộc chủ, ưa nhập cung Quan lộc. Liêm trinh lâm sự nghiệp nam tính, đối chức nghiệp rất năng lực chuyên chú, có chuyên nghiệp tinh thần, hợp tác rất chịu đựng, có thể không khuất không buông tha địa một mình đảm đương một phía, nên đi làm tộc, nữ tính nên công nghệ. Thiên phủ đặc tính là khuyết thiếu sáng tạo độc đáo năng lực, năng lực thích ứng hoàn cảnh, đại thể tiếp thu trưởng giả dẫn, làm yên ổn công tác, như phục công chức hoặc mở nhỏ cửa hàng, hợp tác tự đắc tự tại, không cùng nhân tranh danh trục lợi. Liêm phủ hai sao ở quan lộc tổ hợp, có thể nói là một loại trung dung hình, năng lực chạy nước rút, cũng có thể gìn giữ cái đã có. Dậu tị

Cung Quan lộc là sự nghiệp, cho ta làm việc phương pháp, cung Quan lộc Tứ Hóa biểu ta sự nghiệp phát triển biến hóa. Cung Quan lộc mậu tham lang hóa lộc nhập thiên di biểu sự nghiệp tại ngoại đắc ý, bên ngoài có quý nhân, tham lang là tiêu khiển Tinh, tại ngoại được hoan nghênh, nhân duyên hảo, rượu và đồ nhắm đa, đào hoa không khỏi. Thiên cơ Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ cho ta thành tựu Vị, hóa kỵ nhập biểu đang vì nhân phương diện không có thành tựu, xung giao hữu, là thời kì giáp hạt, chính và phụ sự công tác có mùa tính, phi thường năm xem trọng hành nghiệp, đầu tư cũng không thuận, ý kiến phân tranh. Để ý tử

Tư tựu mệnh tài quan tam hạng tái làm một tìm tòi nghiên cứu: Ái

Thành tựu có thể phân tam phương mặt mà nói, vừa là nhân cách thăng hoa, vừa là sự nghiệp thành tựu, vừa là tài phú dành dụm, phán đoán đến đây tam hạng, nhu các dĩ đầy đủ cung làm gốc Vị, dĩ các đầy đủ cung của vị thứ chín, cũng xưng khí số Vị, tựu kỳ can biến thành của lộc quyền khoa kị tương ứng tình hình lai quyết định. Tụ hôn xấu

Bản thức cung Quan lộc mậu thiên cơ Hóa kị nhập huynh đệ, xung giao hữu. Huynh đệ cho ta thành tựu Vị, hóa kỵ nhập biểu đang vì nhân phương diện không có thành tựu, xung giao hữu, là thời kì giáp hạt, chính và phụ sự công tác có mùa tính, phi thường năm xem trọng hành nghiệp. Cung mệnh người đại biểu, do kỳ khí số Vị hóa xuất của kị xung giao hữu, giao hữu là sự nghiệp thủ trưởng, nghĩa rộng là sự nghiệp chủ, xung biểu thị cân hắn vô duyên, loại này mệnh thức, gặp được ông chủ, thường thường là công tác một ít thời gian, ông chủ tựu duy trì không đi xuống, tình thế bức bách không nên lánh mưu phát triển bất khả. Sổ

Cung tài bạch dĩ kỳ vị thứ chín cung mệnh Thiên can khứ Tứ Hóa, bính thiên đồng hóa lộc nhập tật ách, tật ách là tài bạch huynh đệ, huynh đệ là việc chính thành tựu, biểu một thân ở tiền tài phương diện thành công tựu. Tứ mệnh vi

Cung Quan lộc dĩ kỳ vị thứ chín cung tài bạch Thiên can khứ Tứ Hóa, nhâm thiên lương hóa lộc nhập tử nữ, tử nữ làm quan lộc giao hữu, huynh giao hữu tuyến vì trở thành tựu tuyến, phi hóa lộc nhập biểu sự nghiệp thành công. Hoàng thủy tài

Đã ngoài tổng hợp lại mà nói, bản thức nên đi tài chính và kinh tế, kiến thiết lộ tuyến (kiến thiết phi chỉ xây dựng nghiệp, phàm tất cả khai phá tính chất công tác giai thuộc của) so sánh cụ phát triển tính, không thích hợp đi danh lộ tuyến, nhân quan lộc Hóa kị nhập huynh đệ, biểu một thân của xã hội đánh giá tất soa, cho nên nhược đi văn giáo, chính trị lộ tuyến, tất nhiên bất năng đầy hứa hẹn. Hoàng

Luận đi vận, tựu tài quan mà nói, yếu lo lắng mệnh tài quan tam cung biến thành của kị, nhập ở đâu đại hạn cha tật tuyến, biểu cai đại hạn tất nhiên có việc. Quá khứ giống nhau nói kị đều nói [tọa kị bất hảo, xung càng hung], nhưng phương ngoại nhân phát hiện hung nhất chính là [xung cung giao hữu]. Diệu

Bản thức trí mạng nhất là: Cung mệnh bính liêm trinh Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê — tử vong điểm. Đương đại hạn nhập nhập tử điền tuyến thời gian, hóa kỵ nhập cung vị trở thành đại hạn phụ tật tuyến, không may ở nơi này một hạn. Phu thê là điền trạch thứ sáu Vị, dựa vào nhất lục cộng tông nguyên tắc, lục thụ xung thì chết nhất, đó là tật ách thụ xung, Bản cung khó bảo toàn. Phát sinh ở na một năm, nhân cung mệnh là tài bạch quan lộc, cố sự đoan và tiền tài hữu quan. Nếu và tiền tài hữu quan, như vậy xung cung nhập lưu niên tài bạch, điền trạch, trí mạng ở nơi này một năm, lưu niên và đại hạn trùng điệp thời gian còn có dư ba, phát sinh nữa một lần. Phối

Mệnh, tài, quan nếu có Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, đều là thất nghiệp đảo cửa hàng cách cục, suốt đời phát triển tất nhiên không được thuận, chắc chắn một đoạn so sánh bóng tối thời gian. Thất nghiệp, đảo cửa hàng cách, trong cổ thư không có, là phương ngoại nhân chưa từng phát minh. Nhật mão

Nếu bàn về sự nghiệp hành trình vận, dĩ cung Quan lộc khí số Vị (tài bạch) Tứ Hóa, bản thức tài bạch nhâm tự Hóa kị, chỉ là tài thủ không tốn sức, đối sự nghiệp còn không dồn cấu thành trọng đại thương tổn. Bát hợi tử

Luận người kỳ ngộ, yếu xem xét quan lộc của Tứ Hóa, bản thức quan lộc mậu thiên cơ Hóa kị nhập huynh đệ xung giao hữu, đây chỉ là thời kì giáp hạt, còn không dồn thất nghiệp đảo cửa hàng. Tiền thuật của cung mệnh Hóa kị xung phu thê tử vong điểm, mới là hội thất nghiệp, đảo cửa hàng cách cục. Như vậy luận đi vận, thời kì giáp hạt ứng với từ lúc nào? Đồng lý hóa kỵ nhập cung vị, trở thành đại hạn phụ tật tuyến, lưu niên đi tới xung cung thì, hoặc xung cung trở thành lưu quan hoặc lưu tật thì, tương đối nghiêm trọng. Tam tinh

Kỳ để ý thú ở địa phương nào? Thiên lộc địa

Mệnh đại diện ta, lưu niên nhập xung cung, biểu thời kì giáp hạt hiện tượng, cùng ta tương ứng sản sinh quan hệ của cho nên. Vừa xung cung trở thành lưu quan thì, quan cho ta việc nghiệp, biểu một năm này sự nghiệp thời kì giáp hạt. Tật ách làm quan lộc của điền trạch, cho ta chỗ làm việc, phát tài của tràng phòng. Phát tài của tràng phòng thụ xung, cũng biểu thị thời kì giáp hạt phát sinh ở một năm này. Kể trên tình huống, hạn năm phùng, ngàn vạn lần yếu bảo thủ, cậy mạnh không được. Không có việc gì đáo vị thủy bờ sông tìm Khương lão học câu cá khứ. Tam

Sổ ưa

1, [cung mệnh Tứ Hóa ở mười hai cung luận pháp] hỏa

Cung mệnh Thiên can của Tứ Hóa, biểu ta sở quan tâm nhất. Tam

Cung mệnh Tứ Hóa phi Tinh — hóa lộc vị đất phối

1 cung mệnh tự hóa lộc nhân duyên tốt, cá tính so sánh độc lập, trí tuệ cũng khá cao. Là “Đầu to bệnh “, năm phút đồng hồ nhiệt độ, làm một chuyện gì thường thường bất năng quán triệt thủy chung, thường cải biến ý chí. Sổ

Cung mệnh tự hóa là can cung hóa diệu vừa lúc rơi vào cung mệnh đích tình hình, đương nhiên cung mệnh tự hóa đối kỳ nhân cũng có ảnh hưởng trọng đại. Trừ hóa khoa tình hình tốt hơn, chủ khảo thử danh tiếng phát biểu ngoại, tự hóa lộc kị lực lượng lớn nhất, tự hóa quyền chủ thị phi đa tranh. Phàm cung mệnh có tự hóa người, làm việc duy trì liên tục tính yếu kém, dùng tài hùng biện không động thủ, hảo ra lệnh. Cung mệnh tự hóa lộc, một thân so sánh ngay thẳng. Tự hóa quyền thiện vì mình biện hộ. Tự hóa khoa ăn nói văn nhã phong độ tốt. Tự Hóa kị tính tình không ổn định, không cảm kích. Phối kị vận

Quan tụ chủ

2 cung mệnh hóa lộc nhập huynh đệ cung có huynh đệ, và huynh đệ so sánh có duyên phận, kháo huynh đệ trợ giúp thành công. Bang trợ huynh đệ, hiếu thuận mẫu thân, nhân duyên hảo. Phối bát nhật

Cung mệnh hóa lộc nhập huynh đệ, chủ đối đãi người thân thiết, nhân duyên hảo. Đối với mẫu thân, huynh đệ, tỷ muội, bằng hữu hữu tình, có thể cho phối ngẫu mang đến quang minh, rất lưu ý tử nữ phúc lợi và tiền đồ. Duy thượng tình mệnh tạo bản thân cứu hệ làm sao biểu hiện, lúc này phải lo lắng cung mệnh là cái gì Thiên can, khiến cho ở đâu Tinh hóa lộc nhập huynh đệ? Mệnh dậu

Cung mệnh giáp khiến cho liêm trinh hóa lộc nhập huynh đệ: So sánh phú biến hóa, thiện nhìn sắc mặt, năng lực đầu nhân sở hảo, đón ý nói hùa quần chúng lợi ích, kiến nghị bằng hữu kinh doanh sự nghiệp phương châm, kéo gia tộc hưng nghiệp. Quan diệu

Thiên cơ: Thiên cơ là gián nghị ngôi sao, ở nhân chủ huynh đệ, bằng hữu, họ hàng gần, ngang hàng. Phi hóa lộc nhập huynh đệ chủ trí tuệ, đối lục thân đối xử bình đẳng, vô phân trường ấu, kỳ ái tâm biểu hiện là dành cho người khác tính kiến thiết kiến nghị, đạo nhân vu thiện, kỳ đối sự vật phân tích khá phú triết lý. Hợi chủ hoàng

Thiên đồng: Thiên đồng là phúc đức chủ, cung mệnh can khiến cho của hóa lộc biểu hảo hưởng thụ, nhập huynh đệ có thể cùng lục thân giai đại vui mừng, chơi với nhau nhạc, có chút tính tình. Tọa vận

Thái âm: Chủ hảo cùng người kết phường, kỳ kết thân nhân bằng hữu yêu biểu hiện thường là cho và tiền tài thượng trợ giúp, ví dụ như tài trợ hội giúp nhau, cấp lục thân dung tư chờ. Sổ

Tham lang: Tham lang chủ họa phúc, hóa thành đào hoa, phi hóa lộc nhập huynh đệ, chủ đối lục thân dụ dỗ, hảo mời khách, đối với người khác phái tình cảm lưu lộ quá tốt đẹp ta. Xấu thân địa

Vũ khúc: Chủ đối lục thân cương trực công chính, năng lực thay nhân chủ trì công đạo, đối kiếm tiền rất cảm thấy hứng thú, có thể bởi đối sự nghiệp mưu cầu danh lợi và thành tựu mà gây cho mọi người rất nhiều chỗ tốt. Chủ

Thái dương: Chủ một thân tương đương bác ái, thông thường đối với bằng hữu khá thiện dĩ ngôn từ để diễn tả kỳ nội tâm quan tâm. Hảo cùng người kết phường kinh doanh. Ở vượng địa mà khi lão đại. Địa tuất

Cự môn: Chủ đối với bằng hữu đa tình, bình thường là dĩ mời khách phương thức để diễn tả. Khẩu tài hảo, có thể nói được đạo lý rõ ràng, rất có nguyên tắc, năng lực thay bằng hữu chủ trì công đạo. Quan bát

Thiên lương: Thiên lương có thể nói là gà mẹ Tinh, chuyện của người khác so với chính mình hoàn trọng yếu, phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu năng lực phúc ấm người khác, kỳ đối tình cảm phương thức biểu đạt, bình thường là tặng lễ vật. Cung mệnh trì nhâm can người có tổng cộng cùng đặc tính —- hảo nói khoác, khuyếch đại. Thân

Phá quân: Biểu và giữa bằng hữu khá năng lực hỗ huệ, đối với bằng hữu hùng hồn, bằng hữu đối kỳ bản thân trợ lực cũng lớn. Hào

Cái khác cung mệnh hóa quyền, khoa nhập huynh đệ, có thể loại suy ứng dụng. Chỗ bất đồng người: Quyền là tranh chấp, tranh thủ, ví dụ như dùng sức mạnh cứng rắn thái độ biểu đạt đối với bằng hữu quan ái, sở dĩ không được rất được hoan nghênh. Hóa khoa còn lại là quan tâm hữu hạn, nhưng rất hiền hoà, ví dụ như xưa nay tịnh không chủ động hướng bằng hữu biểu thị thân mật, nhưng bằng hữu nhu phải giúp một tay thời gian có thể cấp cho thích đương bang trợ. Ngày hào

Cung mệnh Hóa kị nhập huynh đệ: Tình huống tương đối đặc thù, thường thường là yêu được rất thống khổ lại không thể khán phá. Kể lại thử liệt thuật như sau —- ngọ tụ nhật

Thái dương hóa kỵ nhập huynh đệ: Biểu lục thân có tổn thương, bởi vậy tâm phiền không ngớt. Xung giao hữu chủ không thích thụ cố vu nhân, sự nghiệp khúc chiết đa. Rõ ràng nhất một điểm là vợ chồng bất hòa. Mệnh thiên mão

Thái âm: Biểu thường là lục thân tổn hại tài, nhất là nữ tính thân thuộc. Dễ nhật nhâm

Liêm trinh: Chủ và thượng cấp hoặc lục thân trong lúc đó có thị phi tranh cãi. Hôn bát

Cự môn: Bất lợi lục thân. Thị phi tranh chấp đặc biệt đa, vưu bất lợi nữ mệnh, xen vào việc của người khác. Bát quan

Thiên cơ: Lục thân có tổn hại, giữa huynh đệ phiền lòng sự đặc biệt đa, nam mệnh vưu không được cát. Hỏa tụ đấu

Văn khúc: Chủ kết thân bằng bạn tốt bất thiện ngôn từ, hoặc nói rất không xuôi tai. Thìn kim để ý

Thiên đồng: Chủ vì huynh đệ bằng hữu vất vả cực nhọc mà tổn hại mình phúc lợi. Hợi mão

Văn xương: Biểu bình thường nhân thân hữu đang lúc một ít công văn thượng vấn đề tâm phiền không ngớt. Tình

Vũ khúc: Biểu bình thường nhân lục thân khó hoà hợp mà tâm phiền không ngớt. Tụ tị chủ

Tham lang: Thường là tình dục sự làm phiền. Mệnh

Ưa

3 cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê hôn nhân duyên sớm, bằng hữu khác phái khá nhiều. Đông lão bà, lão bà mập ra. Tuất bát

Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu đối phối ngẫu đa tình, cũng là rất chiếu cố gia đình, đối với bằng hữu nhiệt tình. Ra sao Tinh hóa lộc nhập huynh đệ, như nhau hóa lộc nhập huynh đệ, yếu tường xem xét Tinh tình. Theo Tinh tình bất đồng, biểu đạt quan tâm phương thức cũng khác nhau. Hào

Quyền nhập thì biểu thị tìm cách tương xứng ngẫu cao, luôn cho là mình so với hắn (người) đi. Nhâm

Khoa nhập là mặc dù không nhiệt tình, nhưng năng lực dư và thích đương quan tâm. Hợi hỏa

Hóa kỵ nhập không khỏi phần nhiều là phi, đặc biệt âm Tinh ám Tinh Hóa kị canh như thế phán đoán. Tinh

Nhật

4 cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ có tử nữ, đông tử nữ, có quý tử. Háo sắc. Mệnh lục

Cung mệnh hóa lộc quyền khoa hóa kỵ nhập tử nữ người, có vừa thông suốt tính, tức mỗi đa cùng người có kết phường hành vi. Mão

Trận đấu chính cảm

5 cung mệnh hóa lộc nhập cung tài bạch kiếm tiền dễ, dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, mà lại dễ có thiên tài vận. Đối tiền rất cảm thấy hứng thú. Đấu

Cung mệnh hóa lộc nhập tài bạch, biểu bình thường tưởng tiền, cũng biểu thị tiền yếu dựa vào chính mình kiếm. Cung mệnh, huynh đệ, tật ách, quan lộc hóa lộc nhập tài bạch, biểu tiền dựa vào chính mình kiếm. Nhược điền trạch hóa lộc nhập tài bạch, tức biểu một thân phát tài phương thức là một loại gia tộc thức là sự nghiệp; đi làm tộc còn lại là người cả nhà chỉ cần có năng lực làm việc đô hội chăm chú đi công tác; bằng không cũng sẽ là tam thế cùng đường đại gia tộc, tiền tài, tài sản tập trung quản lý. Nếu như tiến thêm một bước lo lắng là cái gì Thiên can hóa ngôi sao gì nhập tài bạch, đương canh có thể xác nhận lúc nào tới tài phương thức. Thử tái tựu cung mệnh thập can hóa lộc nhập tài bạch làm một tham thảo —- đấu diệu

Liêm trinh hóa lộc nhập tài bạch: Khá nhiều biến hóa, cũng chính là nghĩ hết biện pháp tranh thủ rốt cuộc. Thích tác nhà nước sinh ý, nếu như quan lộc canh hóa cát nhập tật ách, nhà nước sinh ý có thể tố rất khá. Lục hợi

Thiên cơ: Chủ một thân kiếm tiền đa dạng đặc biệt nhiều, nhưng thực tiễn không còn chút sức lực nào. Bộ nhất cú bản địa nói [nhất minh chuyên hạng nhất, sắc trời vô nửa bước.] tình

Thiên đồng: Thích tiền mặt vừa không chịu chăm chú, tẫn tưởng tiền tài từ trên trời rơi xuống lai. Mộc ngọ

Thái âm: Hiện tượng tốt, Thái âm nguyên là tài Tinh, nhập điền trạch, tài bạch giai chủ phú, cung mệnh can hóa lộc nhập, biểu muốn kiếm tiền cũng có thể kiên định địa khứ kinh doanh. Tị tự mộc

Tham lang: Thích làm tài chính và kinh tế công tác, nói cách khác thích kinh thương kiếm tiền. Tham lang cụ tài nghệ, sở dĩ có chứa ăn ý tính, là một loại thiên tài. Đường chủ vị

Vũ khúc: Rất biết kiếm tiền, kiếm đều là chính kinh hợp lý tiền tài, rất kiên định địa doanh mưu, điều không phải thiên không muốn phát tài mà thôi. Mộc

Thái dương: Hảo chưởng thực quyền, mình làm ông chủ. Thích dĩ lời lẽ kiếm tiền, ví dụ như làm lão sư, đại diện, triển nghiệp công tác chờ. Nhâm

Cự môn: Chủ khảo tát vào mồm kiếm tiền, giới thiệu buôn bán, quan ngoại giao, người đại diện, giáo sư, ngôi sao ca nhạc, mệt nhọc. Ưa nhật tự

Thiên lương: Cũng không biểu thị nỗ lực kiếm tiền, có một loại may mắn lòng của để ý, muốn dùng đánh cuộc phương thức kiếm tiền, ví dụ như ngoạn cổ phiếu, sao phòng địa, trữ hàng đầu cơ tích trữ chờ thủ pháp. Nhật

Phá quân: Rất thực tế, khẳng dụng sức lao động kiếm tiền, là nhân viên xây cất hoặc người lao động. Tọa tam

Quyền nhập tài bạch, thì chủ hảo chưởng quyền sở hữu tài sản, khoa nhập đối kim tiền dục vọng không lớn. Hóa kỵ nhập là thần giữ của, duy cung mệnh, tài bạch có tự hóa lộc, hoặc không kiếp nhập tài phúc người lánh đương biệt luận. Tinh đất

Vận tứ hợi

6 cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách thái độ làm người so sánh lạc quan, dễ có tính trơ. Tích mệnh, có tiền tựu hoa ở trên người mình, không phải tựu uống thuốc. Tứ nhâm hôn

Cung mệnh hóa lộc nhập tật ách, vậy thông tính là lo được lo mất, quá để ý thân thể của chính mình, tố chất thần kinh, thường thường nghi ngờ mắc có tật bệnh, sảo thụ một điểm bị thương tức kêu sợ hãi không ngớt. Lục Hỏa Tinh

Cung mệnh hóa quyền nhập tật ách, vậy thông tính là tự cho mình là rất cao, bất quá tật ách chỉ là tâm tính, tự cho là đúng mà thôi, hoàn không đến mức rất phách lối tùy thời biểu lộ vu ngoại. Tình

Cung mệnh hóa khoa nhập tật ách, biểu thị rất năng lực chiếu cố thân thể của chính mình, bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực bình thường hóa, năng lực cho mình thiết kế thái đơn, tìm thích đương y sư bảo dưỡng bản thân. Quan chủ

Cung mệnh Hóa kị nhập tật ách, tự cho là đúng, bởi vậy rất không biết dùng người duyên, cũng có thể là thường là thân thể của chính mình quan tâm phiền não, có bệnh cũ. Tụ mão diệu

Đồng dạng cứu hệ ở đâu Tinh hóa lộc quyền khoa kị, yếu đồng thời xếp vào lo lắng. Ái tị hôn

Đường

7 cung mệnh hóa lộc nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên tốt, quý nhân đa, kiếm tiền nhiều cơ hội, tại ngoại đắc ý. Tâm đều đặt ở bên ngoài, xuất ngoại “Kiếm có tiền “, kiếm tiền cấp lão bà phóng. Tinh hôn

Lộc là đa tình, quyền là tranh thủ, khoa là tùy tiện, kị là câu nệ. Cung mệnh đại diện ý chí, do đó có thể liên tưởng cung mệnh hóa lộc quyền khoa hóa kỵ nhập thiên di hội là một loại tình huống gì? Thân tình cảm

Mệnh phi hóa lộc nhập thiên, là thường muốn đi ra ngoài, mà không nhất định đi ra ngoài. Thiên thân

Quyền nhập thiên, là đi ra ngoài tranh thủ nhất chút gì, xuất ngoại cùng người đa tranh. Xấu

Khoa nhập thiên, là đi ra ngoài rất hiền hoà, biết dùng người duyên, mọi người đối kỳ quan niệm không sai. Hóa kỵ nhập thiên, là người trong giang hồ, bình thường xuất môn tại ngoại, tại gia đãi không được. Đấu cảm

Huyền tứ dần

8 cung mệnh hóa lộc nhập nô bộc cung tại ngoại bằng hữu đa, giao tế xã giao cũng đa, bằng hữu bang trợ đại. Tích tình, có tiền có thể đi cổ đông. Tài mộc để ý

Cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu, biểu đối với bằng hữu đa tình. Tư tựu các Tinh hóa lộc nhập giao hữu làm một tham thảo —- diệu

Liêm trinh hóa lộc nhập giao hữu: Có chứa đào hoa, đánh bạc tính chất, giao hữu rộng khắp mà hay thay đổi. Diệu

Thiên cơ: Đối với bằng hữu có chút mà [lão gian], nhưng vẫn có thể xem là người tốt, có thể cho bằng hữu gián nghị. Đất nhâm tứ

Thiên đồng: Tìm bằng hữu đơn giản để vui đùa, ngây thơ rất [thoải mái là tốt rồi]. Ái chủ dần

Thái âm: Tìm bằng hữu nói chuyện làm ăn, tố cổ đông sinh ý. Và bằng hữu ở chung ôn hòa nhu thuận. Hào Tinh

Tham lang: Tìm bằng hữu đàm kiếm tiền, cũng có thể là đàm tình dục, nói yêu thương. Bát

Vũ khúc: Triệu bằng hữu đàm kiếm tiền, tính tình cương trực công chính, và bằng hữu ở chung có thể vừa đúng. Hôn

Thái dương: Tìm bằng hữu thiên nam địa bắc [hải khẩu hảo], có ái tâm, hảo cùng người kết phường việc buôn bán. Mộc địa

Cự môn: Cũng là [hải khẩu tiên], nói sáng sủa, ăn nhiều hát, tìm bằng hữu đơn giản muốn chơi muốn ăn. Hoàng sổ

Thiên lương: Tìm bằng hữu hội thuận tiện đái lễ vật, đối với bằng hữu quan tâm rất nhiệt tâm. Xấu tam

Phá quân: Tửu sắc tài vận, háo khách, đối với bằng hữu thiện dụ dỗ (thi ơn huệ nhỏ bé). Tử

Cung mệnh hóa quyền nhập giao hữu, biểu thị bả quyền giao cho bằng hữu, đối với bằng hữu [tử trung]. Để ý nhật

Cung mệnh hóa khoa nhập giao hữu, biểu thị đối với bằng hữu hiền hoà, là bằng hữu quý nhân. Hôn

Cung mệnh Hóa kị nhập giao hữu, là [dòng nước vải rách], bình thường cắm ở nhà bạn. Đường tài

Đấu

9 cung mệnh hóa lộc nhập cung Quan lộc công tác dễ dàng tiền lương cao, gây dựng sự nghiệp so sánh năng lực kiếm tiền. Khổ cực, hội “Muốn chết “, đối sự nghiệp rất nóng trung. Mão

Cung mệnh phi hóa lộc nhập quan lộc, là muốn công tác, không nhất định sẽ đi thực tiễn, khả năng chỉ là không trung lâu các. Tư tựu cung mệnh can hóa lộc nhập quan lộc, thử tác tham thảo —- huyền thủy

Giáp can liêm trinh hóa lộc nhập quan lộc: Liêm trinh là tù Tinh, nghĩa rộng là tường vây, bên trong, nội bộ, ở quan lộc chủ doanh nghiệp trạng huống, kiếm tiền trạng huống. Liêm trinh cũng là hay thay đổi ngôi sao, bởi vậy cung mệnh hóa lộc nhập quan lộc biểu ở sự nghiệp thượng yêu cầu tân yêu cầu thay đổi, ví dụ như nạp lại hoàng, cải biến tác nghiệp trình tự, cải biến doanh nghiệp hạng mục. Vị để ý thìn

Thiên cơ: Điều không phải hiện tượng tốt, [một đêm thiên điều lộ, hừng đông như trước mài đậu hũ.] nghe hắn triển nghiệp kế hoạch sẽ là nhất lưu, nhưng vĩnh viễn vô lực thực tiễn, hoặc đầu hổ thử đuôi không giải quyết được gì. Và sao Liêm trinh vừa lúc tương phản, liêm trinh là [giá khê vô cá, biệt khê điếu.] bất quá nếu vì đi làm tộc, thiên cơ hội là rất kiệt xuất phụ tá nhân viên. Tài

Thiên đồng: Cũng không phải hiện tượng tốt, không cầu tiến tới, chỉ cầu kiểm tiện nghi. Hỏa

Thái âm: Hiện tượng tốt, nhất đầu óc tưởng tiền, tưởng tiền sẽ dốc sức làm, tất nhiên có nhiều. Nữ mệnh như nhau có thể làm lão bản. Cảm hoàng

Tham lang: Cũng là muốn kiếm tiền, bất quá tưởng quy tưởng, vũ tham không được phát niên thiếu. Không được phát niên thiếu, hiện tại chỉ là bốn mươi sau đó. Vị

Vũ khúc: Thích tác đường dài phát triển, kiếm lấy hợp lý lợi nhuận, suốt đời ở tiền tài phương diện rất có thành tựu, duy nhất vậy đa tương đối vãn thành. Diệu thiên

Thái dương: Biểu thị thích nắm quyền, cũng có thể quả thực ác có quyền chuôi. Thái dương và giáo dục, công danh, học phủ hữu quan, cho nên thái dương ở quan lộc người nên văn giáo công tác. Mệnh hỏa quan

Cự môn: Cự môn chủ khẩu tài, tuy không đại học vấn, nhưng có thể nói được đạo lý rõ ràng, làm việc có khác một bộ. Cung mệnh khiến cho của hóa lộc đặc biệt ái nói. Phối nhật

Thiên lương: Cũng không chủ chăm chú kiếm tiền, hảo may mắn của tài, như cổ phiếu, mọi người vui, đánh bạc chờ, nên hướng ra phía ngoài địa phát triển. Xấu vi dễ

Phá quân: Chủ lục thân duyên sâu, hảo chạy nước rút, làm so sánh cơ sở công tác, ví dụ như nhận thầu thương, bọc nhỏ công, nên chính kinh thương. Tử địa bát

Cung mệnh hóa quyền nhập quan lộc: Chủ hảo nắm quyền. Thập can hóa quyền nhập quan lộc như sau —- để ý

Giáp can phá quân hóa quyền: Có dịch mã hiện tượng, như tuân lệnh kỳ, hảo xung phong. Hoàng thiên

Thiên lương: Có trưởng bối phong phạm, có đức có năng lực, giỏi về lĩnh đạo. Xấu đường

Thiên cơ: Chủ là sự nghiệp, gia đình quan tâm, năng lực cường, có tôn giáo tình cảm sâu đậm. Tài dậu nhâm

Thiên đồng: Có thể ở tài chính và kinh tế phương diện chưởng quyền to. Ưa thủy tử

Thái âm: Chủ có thể chưởng quyền sở hữu tài sản, nữ mệnh lao lực là sự nghiệp hối hả. Nhâm ưa

Tham lang: Chủ hảo chưởng quyền sở hữu tài sản, quản lý tiền tài tiền trả, quản lý tài sản phương diện quyết giữ ý mình. Tụ

Vũ khúc: Chủ quản xử lý công việc nghiệp không bị câu thúc, hảo phát triển cá nhân trường tài. Lộc cảm cảm

Thái dương: Có thể là việc chính quản nhân viên, tựa-hình-dường như sáng lập sự nghiệp. Chữ tình lục

Tử vi: Tất có thể ở sự nghiệp thượng chưởng quyền to, quan việt đương càng lớn. Cự môn: Nói rất năng lực thuyết phục nhân, ở sự nghiệp thượng khá năng lực phát huy trường tài. Để ý ưa Tinh

Cung mệnh hóa khoa nhập quan lộc: Làm thích hợp chính phạm vi năng lực công tác. Thập can hóa khoa như sau —- để ý dậu để ý

Vũ khúc hóa khoa: Chính và phụ sự tài chính tài chính công tác, nắm quyền không lớn. Diệu lộc dậu

Tử vi: Biểu hiện vu trong công tác rất hiền hoà, nhã nhặn, không cùng nhân tính toán. Sổ

Văn xương hóa khoa: Có giải trừ ách công năng, sự nghiệp THUẬN, lợi cho công văn. Đấu tị

Thiên cơ: Chủ thông minh kiên định, không thích động não gân. Tuất thiên

Hữu bật: Lợi cho phục vụ tính chất công tác, dĩ thành tựu người khác đổi lấy lợi ích. Hào tị nhâm

Thiên lương hóa khoa: Làm giám sát công tác, như đốc học, đôn đốc. Vận

Thái âm: Thiện nói tồn công quỹ, bảo hiểm kim, dự tác khẩn cấp chuẩn bị. Vi kim mão

Văn khúc: Lợi cho công văn, nói chuyện vừa đúng, nên làm viết thay công tác. Để ý

Tả phụ hóa khoa: Thích làm bào chân công tác, dĩ phục vụ người khác đổi lấy lợi ích. Tụ

Thái âm: Quý can Thái âm hóa khoa so sánh ưa làm và nữ tính có liên quan công tác. Tứ

Cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc: Biểu đối sự nghiệp tương đương chăm chú câu nệ, thập can hóa kỵ nhập quan lộc hiển tượng như sau —- hợi

Thái dương Hóa kị: Đối ngôn ngữ học tập rất nghiêm túc, xuất khẩu thành thơ, khá thiện biểu đạt. Hỏa tử

Thái âm: Chặt thủ tài khố, nhưng nhưng không khỏi vì tiền tài quan tâm phiền não. Lộc Tinh

Liêm trinh Hóa kị: Thường ưa nhân sự nghiệp vấn đề cùng người tranh tụng tính toán. Hoàng

Cự môn: Bởi hợp tác yêu cầu hảo tâm thiết, bởi vậy thường thường cùng người phát sinh tranh cãi. Cảm tọa vị

Thiên cơ: Hảo nghiên cứu khai phá, nên làm phát minh công tác. Xấu hỏa tứ

Văn khúc: Trái lại sẽ không liền vọng, thường thường dọn nhà (xung điền trạch tật ách, tức quan xung phu). Địa

Thiên đồng: Chủ là sự nghiệp bôn ba và lao lực, không dễ dàng thu được quý nhân hiệp trợ. Lục tọa tự

Văn xương: Thường là công văn sự vắt óc, thường thường dọn nhà. Kị quan

Vũ khúc: Bất lợi hôn nhân, phu thê bình thường cãi nhau, cũng khả năng sinh ly tử biệt. Đường hỏa

Tham lang: Thích hợp kinh doanh hôn nhân giới thiệu sở, thật là thần tiên, ngũ thuật. Nhâm ưa

Đất

10 cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch gia đình hoàn cảnh tốt, bố trí xa hoa, mà lại có tổ nghiệp. Hội ái so sánh lớn tuổi chính là nữ nhân, tiền và tình liên cùng một chỗ, rất chiếu cố gia đình, không được nhân đào hoa mà không lo cho gia đình. Tử hợi ái

Cung mệnh hóa lộc nhập điền trạch, biểu quan tâm gia tộc, gia đình, và phối ngẫu ở chung hòa hợp, nhớ thương tử nữ tại ngoại sinh hoạt. Đối dư tiền, mua phòng địa sản rất cảm thấy hứng thú. Tình thìn

Liêm trinh hóa lộc nhập điền trạch: Thích tứ hợp viện hoặc điền hình chữ hoặc có tường vây phòng ở. Bát ngọ địa

Thiên cơ: Thích bên lề đường phòng ở, nhà ở đường cái bàng. Tử diệu

Thiên đồng: Thích hữu sơn hữu thủy địa phương —- cầu nhỏ nước chảy nhân gia. Chủ

Thái âm: Tương đương có nhiều, nhà cao cửa rộng liên điền, vượng địa canh nghiệm. Tài

Tham lang: Thích phố xá sầm uất sinh hoạt, ở phụ cận có tiếng sắc nơi. Nước lửa tự

Vũ khúc: Hội thất sát nhà ở đường sắt bàng. Suốt đời không lo tiền tài. Tam hôn vận

Thái dương: Vượng địa thích ở tia sáng hảo, có thể mình làm ông chủ. Thủy sổ

Cự môn: Ở phụ cận có lũ lụt câu hoặc tổng hợp lại y viện, hảo ẩm thực chi đạo. Tam

Thiên lương: Thích lâm vườn sinh hoạt, ở phụ cận có rừng rậm. Nhâm chủ tọa

Phá quân: Nhà ở cạnh biển hoặc lũ lụt bàng, hội xương khúc canh nghiệm. Tọa hợi diệu

Đã ngoài cận tựu nơi ở làm một nói rõ, hắn như lục thân đối đãi, điền trạch là một then chốt cung vị, cũng có thể dùng lai phán đoán suy luận đối đãi tình hình. Tư thử tựu cung mệnh thập can khiến cho chư Tinh hóa lộc nhập điền trạch bản tóm tắt của —- bát ngọ mão

Liêm trinh tình cảm phong phú ưa nộ biến hóa đại, thiên cơ dùng tốt tâm cơ, thiên đồng hảo cùng người sống phóng túng, Thái âm thích xa hoa sinh hoạt, tham lang tư tưởng hảo, vũ khúc nghiêm túc, thái dương có ái tâm, cự môn hảo ẩm thực, thiên lương thiện chiếu cố nhân gia, phá quân hảo bố thí. Lục vị địa

Cung mệnh hóa quyền nhập điền trạch, ở nhà sinh hoạt bá đạo, hóa khoa hiền hoà, Hóa kị phu thê cãi nhau. Đồng lý yếu lo lắng Tinh tình tài năng minh kỳ đến tột cùng. Vi

Vi

11 cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức đa hưởng thụ, lão vận hảo, phúc trạch tốt. “Kiếm có cật “, kiếm tiền dễ dàng mà lại rất biết hưởng thụ ý tứ. Ngọ dễ tứ

Phúc đức chủ ham mê, cung mệnh hóa lộc nhập biểu thị bả tình đặt ở ham mê thượng, duy ham mê có bao nhiêu đoan, phi nhất định sống phóng túng, đến tột cùng hứng thú ở phương diện nào, yếu tường Tinh tình. Ngọ

Cung mệnh thập can hóa lộc nhập phúc đức —- vị dậu tọa

Liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức: Sinh hoạt đa tư đa thải, háo sắc tình, đánh bạc. Chủ chủ

Thiên cơ: Dĩ động não gân làm hưu nhàn tiêu khiển, cố tình cơ. Bát dậu mộc

Thiên đồng: Hết ăn lại nằm, trò chơi nhân gian, hoặc thuyết [thật tốt mệnh]. Tứ tử

Thái âm: Nhất đầu óc tưởng tiền, tưởng làm lão bản, nữ mệnh cũng sẽ làm lão bản. Diệu tình

Tham lang: Tửu sắc tài vận, tính nhu cầu cuộc sống đa, hội đánh bạc. Bát tình đường

Vũ khúc: Muốn kiếm tiền, suốt đời không được lo cơm áo, tất có phú quý. Nhâm tam

Thái dương: Hảo cùng người thiên nam địa bắc, hiểu được mình biểu hiện. Phối tình

Cự môn: Hảo ẩm thực chi đạo, năng lực cật cũng có thể giảng, hội đánh bạc. Quan tài nhâm

Thiên lương: Dễ làm lão đại, thích tặng quà làm cho, rất có ái tâm. Lộc thân nhật

Phá quân: Hội đánh bạc, rất hùng hồn chuyên gia, ưa sống phóng túng. Ưa hôn tử

Cung mệnh hóa quyền nhập phúc đức, hảo xưng lão đại, có điều hưởng thụ thì, hảo mời khách xuất tiền túi. Cung mệnh hóa khoa nhập phúc đức, có điều hưởng thụ thì năng lượng nhập ra. Cung mệnh Hóa kị nhập phúc đức, hết ăn lại nằm, cả đời nỗi sầu nghèo khổ chán nản. Dễ đường tự

Hào

12 cung mệnh hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối duyên, ban cho, đề bạt. Nhân rất “Sâu duyên “, hiếu thuận, kiếp trước khiếm “Nhân trái ” . Dậu nhật

Cung mệnh hóa lộc nhập phụ mẫu, chủ sĩ diện. Cung mệnh hóa quyền nhập phụ mẫu, chủ tranh mặt mũi. Cung mệnh hóa khoa nhập phụ mẫu, chủ có mặt mũi. Cung mệnh Hóa kị nhập phụ mẫu, chủ thật mất mặt. Thìn

Huynh đệ cung đại diện lục thân —- huynh đệ, mẫu thân, phối ngẫu. Huynh đệ cung hóa xuất lộc quyền khoa kị đương lục thân đối đãi ứng dụng. Ngọ thìn

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, phối ngẫu rất thưởng thức của ngươi thái độ làm người. Lộc chấm nhỏ

Phu thê hóa quyền nhập mười hai cung, tức biểu thị bả quyền giao cho đến đây nhất cung vị, đối với lần này nhất cung vị khăng khăng một mực. Sáu sao

Phu thê hóa khoa nhập mười hai cung, biểu phối ngẫu là đến đây nhất cung vị quý nhân. Ái

Phu thê Hóa kị nhập mười hai cung, biểu thị hôn về sau nhất cung vị việc cho ngươi rất đau đầu. Ví dụ như —- ái lục hoàng

Phu thê hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, biểu hôn hậu sàng thứ sinh hoạt rất không thích ý. Hóa kỵ nhập tử điền tuyến cùng luận. Cảm ưa

Hóa kỵ nhập tài phúc tuyến, biểu phu thê đang lúc thường vì tiền tài sự khắc khẩu, một phúc hưởng. Tài

Hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, biểu hôn hậu chuyện xui xẻo nhất đống lớn, rất không thuận lợi. Hào

Hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, biểu phối ngẫu cho ngươi cảm thấy rất phiền, áp lực rất lớn. Thủy

Hóa kỵ nhập phu quan tuyến, biểu phối ngẫu việt bang việt mang, hoặc thuyết ái quản sự lại không giúp được gì. Vi

Cung tử nữ hóa cát — lộc quyền khoa nhập phụ mẫu, biểu thị tử nữ vừa sanh ra, tức đi vào đường bằng phẳng, tất cả cũng rất thuận lợi. Lộc là đắc lai toàn bất phí công phu, quyền là tranh tới, khoa là có hết ý may mắn. Nhược Hóa kị nhập, thì tử nữ vừa sanh ra chuyện xui xẻo sẽ, hoặc thuyết sinh thời tất là tử nữ sự hổ thẹn. Tử nữ Hóa kị nhược nhập tật ách xung phụ mẫu, hiển tượng bỉ thẳng vào phụ mẫu càng hung. Tứ vị quan

Cung tử nữ Tứ Hóa phi Tinh — hóa lộc chủ

Cung tài bạch hóa diệu biểu hiện tiền tài phân phối lợi dụng. Hỏa đường mộc

Cung tài bạch Tứ Hóa phi Tinh — hóa lộc tụ chủ

Đồng dạng địa chúng ta tương cung tài bạch Tứ Hóa và Tinh tình cùng nhau lo lắng thì có ý sinh ra. Ví dụ như —- lục

Giáp liêm trinh hóa lộc, là vui vui mừng mua phát tài khí cụ. Tụ tọa

Thiên cơ: Là vui vui mừng đầu tư phương tiện giao thông. Nhật mão nhật

Thiên đồng: Là hảo đầu tư ăn uống tiêu khiển hoặc âm dương học. Thìn

Thái âm: Là vui vui mừng đầu tư phòng địa sản. Nhật ái

Tham lang: Là hảo đầu tư nghề giải trí hoặc thần tiên thư. Vận đất phối

Vũ khúc: Là vui vui mừng đầu tư ngũ kim, kim chúc khí cụ. Vi đường

Thái dương: Hảo đầu tư học phí cấu thư, hoặc để biểu hiện mình mà đầu tư. Tự

Cự môn: Hảo đầu tư chữa bệnh phương tiện, dược liệu, hoặc đầu tư đương [đi chân trần tiên]. Lý số

Thiên lương: Hảo đầu tư công cộng sự nghiệp, từ thiện sự nghiệp. Hoàng ưa dậu

Phá quân: Hảo đầu tư xe tải hoặc thuỷ sản sự nghiệp, hoặc thuỷ điện nghiệp. Để ý

Nhâm

Cung tật ách là thân thể, thân thể chỉ có thể năng hoạt động. Cung tật ách trừ đại diện bản thân ngoại, còn có thể đem coi như phát tài của tràng phòng đến xem, kỳ can hóa xuất phi hóa lộc nhập ở đâu đại hạn dĩ tường kỳ đoạt được trạng huống. Hỏa

Cung thiên di hóa diệu biểu hiện ra ngoài hoạt động lợi và hại được mất. Xấu quan tị

8, [cung Nô bộc Tứ Hóa ở mười hai cung luận pháp] tị tử dần

Giao hữu hóa cát nhập phụ mẫu, biểu chơi được người bạn tốt, hóa kỵ nhập phụ mẫu biểu giao tổn hại giao hữu. Tinh

Giao hữu hóa cát nhập huynh đệ biểu bằng hữu lai thành tựu ta, ví dụ như miễn phí cho ta học bổ túc công khóa. Tinh vị

Cung Nô bộc Tứ Hóa phi Tinh — hóa lộc đấu tình

Nhập mệnh, bằng hữu đa lấy lòng ta, trước mặt thuyết dễ nghe nói. Tử sổ

Nhập huynh, bằng hữu chỗ tốt chính trước phải. Bát tứ

Nhập phu, bằng hữu đều muốn tìm ta kết phường việc buôn bán, bằng hữu quan tâm sự nghiệp của ta, đối với ta sự nghiệp bang trợ đại. Tam

Nhập tử, đa và bằng hữu phong hoa tuyết nguyệt, xã giao giao du. Bằng hữu thích cùng ta kết phường, cũng quan ái ta tử nữ. Thân vận tử

Nhập tài, bằng hữu trợ giúp ta kiếm tiền. Cũng có thể làm nhị thủ công tác, ví dụ như đại công, túi thương chờ (phi sinh sản nghiệp). Cảm địa

Nhập tật, bằng hữu rất quan tâm và chiếu cố cơ thể của ta. Vi

Nhập thiên, bằng hữu có kiếm tiền cơ hội hội giới thiệu cho ta. Xuất môn tại ngoại có có thể tin bằng hữu. Tử

Tự hóa lộc, có bằng hữu duyên, vô sự bằng hữu nhất đống lớn tới tìm ta. Tứ phối thân

Nhập quan, sự nghiệp thượng bằng hữu đa bang trợ, thái độ làm người có trách nhiệm cảm. Có thể cùng người kết phường việc buôn bán. Tinh

Nhập điền, bằng hữu khác phái có ở chung của tượng. Bằng hữu ái đáo nhà ta làm khách. Bằng hữu chiếu cố cuộc sống của ta. Huyền

Nhập phúc, tổ đức của ấm, có phúc khí. Bằng hữu thường mời khách, đối với ta bố thí đa. Sổ thủy

Nhập phụ, chơi được người bạn tốt, có bằng hữu chiếu cố làm việc thuận lợi. Bằng hữu rất biết kiếm tiền. Cung Nô bộc Tứ Hóa phi Tinh — hóa quyền tứ đường

Nhập mệnh, cùng người lui tới, đa cạnh tranh thưởng quyền mà tranh chấp. Vị thìn hào

Nhập huynh, bằng hữu hảo và cổ đông tranh quyền. Kị mộc đấu

Nhập phu, bằng hữu can thiệp sự nghiệp của ta. Diệu

Nhập tử, bằng hữu ra kỹ thuật cùng ta kết phường. Hỏa

Nhập tài, bằng hữu vừa đấm vừa xoa, thiết kế lừa gạt ta của tiền tài. Xấu

Nhập tật, đào hoa bị đối phương cuốn lấy, dễ có xâm phạm tính. Sổ ái hào

Nhập thiên, bằng hữu can thiệp ta của việc tư. Chủ vị

Tự hóa quyền, bằng hữu ích kỷ, cùng ta đa cạnh tranh. Vận

Nhập quan, bằng hữu tới tìm ta trao đổi hắn ra kỹ thuật kết phường sự nghiệp. Phối

Nhập điền, sở giao của bằng hữu đều có thể cùng ta bảo trì lâu dài hữu nghị. Nhật địa kim

Nhập phúc, làm con nuôi tổ nghiệp, cũng giúp cho phát triển. Vận tụ dần

Nhập phụ, chơi được người bạn tốt, tịnh được bằng hữu của đến đỡ. Cung Nô bộc Tứ Hóa phi Tinh — hóa khoa phối

Nhập mệnh, hữu tình chân thành, quân tử chi giao nhạt như nước, hữu nghị thâm căn cố đế. . Tình

Nhập huynh, bằng hữu thái độ làm người quang minh lỗi lạc. Tinh

Nhập phu, bằng hữu chiếu cố sự nghiệp của ta. Vi

Nhập tử, bằng hữu đối gia đình của ta tử nữ cũng quan tâm. Dễ đường

Nhập tài, bằng hữu ở tài vụ có thể bang trợ ta. Vi hỏa dần

Nhập tật, bằng hữu chiếu cố cơ thể của ta. Tử dễ nhâm

Nhập thiên, xuất ngoại bằng hữu rất tốt với ta, mọi việc đa nhượng ta. Ái

Tự hóa khoa, bằng hữu cùng ta ít lợi hại quan hệ gặp gỡ. Hỏa vị

Nhập quan, bằng hữu là ta sự nghiệp thượng quý nhân. Mộc

Nhập điền, bằng hữu chiếu cố gia đình của ta, có thể cho nhà của ta mang đến vui sướng. Chủ mộc thìn

Nhập phúc, có tổ tiên âm đức mà năng lực gặp dữ hóa lành. Vị

Nhập phụ, chơi được người bạn tốt, ở ta hấp hối thì có thể giải khốn. Cung Nô bộc Tứ Hóa phi Tinh — Hóa kị huyền hôn

Nhập mệnh, bằng hữu bình thường tìm ta. Bằng hữu đa tiểu nhân, tổn hại ta tài. Hôn

Nhập huynh, bằng hữu sẽ không bang trợ ta, trái lại tổn hại ta. Ái

Nhập phu, ở sự nghiệp thượng thiếu khuyết bằng hữu tương trợ. Hào tứ

Nhập tử, tại gia ngoại có đào hoa, cùng người ở chung của hiện tượng. Tài tụ

Nhập tài, bằng hữu trăm phương ngàn kế yếu xâm chiếm ta của tài. Cảm

Nhập tật, suốt đời dễ thụ bằng hữu của liên lụy mà rơi vào công văn phiền phức. . Để ý

Nhập thiên, suốt đời bằng hữu ít, cùng ta vô duyên. Hoàng nhật

Tự Hóa kị, giao hữu không tốn sức cố, mà lại bằng hữu không lớn cảm kích. Tuất vị

Nhập quan, bằng hữu và sự nghiệp của ta liên lụy cùng một chỗ, có thể cộng sáng lập sự nghiệp. Hợi hôn

Nhập điền, trước khi cưới đã có tính tiếp xúc. Bằng hữu thường đáo nhà ta lai tìm phiền toái. Vị

Nhập phúc, suốt đời dễ phạm tiểu nhân tai ương, dễ nhân giao hữu mà mất tiền. Tị tị tử

Nhập phụ, giao tổn hại giao hữu, hãm ta vu bất nghĩa. Chủ để ý huyền

Sổ kị

Xấu diệu

Quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu chủ quang minh, thành công được lai rất may mắn, quyền nhập là dốc sức làm tranh thủ tới, khoa nhập chủ được quý nhân tương trợ, hóa kỵ nhập biểu thị tổn hại quang minh, rất không may. Quản lý tài sản

Quan lộc hóa diệu nhập mệnh, biểu công tác hiểu được tố. Lễ đường

Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ, và thành tựu hữu quan. Xấu tứ đấu

Quan lộc hóa cát nhập tật ách chiếu phụ mẫu chủ quang minh, duy lực lượng so sánh hơn thẳng vào phụ mẫu. Kị

Quan lộc hóa cát nhập giao hữu chiếu huynh đệ chủ thành tựu, duy lực lượng so sánh hơn thẳng vào huynh đệ. Thìn tuất

Quan lộc hóa cát nhập lục cường cung — mệnh thiên, tài phúc, phu quan, chủ cách cục. Thìn

Quan lộc Hóa kị sở vào cung Vị cực kỳ xung cung, biểu sinh thời chuyện xui xẻo tất cùng với hữu quan. Ví dụ như —- địa dậu

Hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, biểu làm việc ngây thơ, tổn hại quang minh, tự hủy tương lai. Đường tọa tình

Hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, biểu chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất nhân huynh đệ, bằng hữu mà khiến cho. Tam

Hóa kỵ nhập phu quan tuyến, biểu chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất và phối ngẫu, sự nghiệp hữu quan. Tọa diệu lộc

Hóa kỵ nhập tử điền tuyến, biểu chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất và đào hoa, gia tộc, phòng địa sản hữu quan. Vi

Hóa kỵ nhập tài phúc tuyến, biểu chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất và tiền tài cập mình cá tính hữu quan. Đường

Hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, trong ngoài ngoại không được thuận, tiến thoái lưỡng nan. Nhâm

Cung điền trạch hóa diệu có thể dùng đến xem trực hệ quan hệ huyết thống thông tính, nhân loại hằng thụ tổ tiên di truyền ảnh hưởng, sở dĩ cung điền trạch hóa diệu phán đoán cá tính độ chuẩn xác rất cao. Ví dụ như —- mệnh phối

Giáp can liêm trinh hóa lộc, chủ một thân giỏi thay đổi, thường nhân nói nhiều gây chuyện. Ưa ưa dần

Ất can thiên cơ hóa lộc, tuyệt đỉnh thông minh, rắp tâm cao minh. Tài tuất

Thiên đồng: Một thân sống quãng đời còn lại cũng là một lão ngoan đồng, hảo sống phóng túng. Mệnh

Thái âm: Có khiết phích, nữ tính hóa, mưu cầu danh lợi tiền bạc phòng địa sản. Kị

Tham lang: Đa tài nghệ, đánh bạc tốt, phi nhất định bài bạc, đổ mệnh, đổ sự nghiệp cũng có thể năng lực. Địa

Vũ khúc: Ngay thẳng nghiêm túc, đối kim chúc khí cảm thấy hứng thú, hảo ổn định phát triển. Quan dần đường

Thái dương hóa lộc: Hảo biểu hiện, nhiệt tâm bác ái, nhiệt tình vì lợi ích chung. Ái ưa

Cự môn: Hảo đào lậu thuế, tố ngầm sinh ý, đi chân trần tiên. Hôn

Thiên lương: Từ bi thiện lương, hảo thi tế, nhiệt tâm công ích. Kim mão

Phá quân: Biểu có nhiều xung kích người đó sinh, dám đảm đương, chuyên gia. Kim

Phúc đức là vợ chồng khí số Vị, kỳ can của hóa diệu phối hợp cung phu thê Tinh tình, dùng để lý giải phối ngẫu hội là người ra sao. Dậu

Cung phụ mẫu hóa diệu có thể dùng đến xem phụ mẫu, trưởng bối cùng ta của đối đãi vấn đề.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫薇十二宫自化,

紫薇十二宫自化(2009-08-09 07:27:27)

[编辑][删除]

标签:杂谈

分类:紫微斗数

四化表:

干化、化祿、化權、化科、化忌、

甲干、廉貞、破軍、武曲、太陽、

乙干、天機、天梁、紫微、太陰、

丙干、天同、天機、文昌、廉貞、

丁干、太陰、天同、天機、巨門、

戊干、貪狼、太陰、右弼、天機、

已干、武曲、貪狼、天梁、文曲、

庚干、太陽、武曲、天府、天相、

辛干、巨門、太陽、文曲、文昌、

壬干、天梁、紫微、左輔、武曲、

癸干、破軍、巨門、太陰、貪狼、

十二宫自化皆与本人有关。命盘十二宫皆无自化者,较无社会性,自立门户。有自化忌二三以上者为人慷慨好施济。聚

任何六亲宫有自化忌,皆表不领情,有自己的看法,这是一个共同的特性。理官

1、命宫自化巳

凡是命宫自化的人,多半经不起考验,做事也只有五分钟的热度。这种人比较善于原谅自己,遇到挫折会为自己找借口,找下台阶。斗主财

凡命宫有自化者,多半比较率直,不领情,多变性,做事不能持续有恒,善于自我解嘲,找借口、找下台。理微忌

命宫自化禄,为人[土直],善演中立派,说话颇为得体。命宫自化禄的人(或坐有生年禄星),做人比较善演中间派,说话较有技巧,又能言之有理而不得罪他人。使人感到他斯文有礼而不粗俗,讲话也懂得分寸。命宫坐生年科又自化禄的人,感觉上他说的话有条理,又风度翩翩,可说是极其有修养的人。但看所化之星的星性如何方可论断。戌

自化权,好争夺,惟争到最后还是一场空,好掌权而不具实权,易有纠纷,墙里墙外界线分明。命宫自化权的人(或坐有生年权星),比较会为自己或自己人辩护,内外分得很清楚。而且喜欢专权,任何事都不信任他人,非要亲身过问或插手不可。惟恐大权落入他人手中,也易生纠纷。官未

自化科,谈吐文雅,颇有儒者的风范。内向、温文、名声好,外在的评价比实质的为高。自化忌,性情不稳定,软硬不吃,自以为是,惟多半慷慨大方。命宫自化科的人(或坐有生年科星),谈吐文雅,举止有风度,不会有脱口[三字经]德情形。这种人多半也比较内向,外表文质彬彬,令人喜欢与他接近。斗感

自化忌,命宫自化忌的人(或坐有生年忌星),他的脾气不稳定,可以说是[晴时多云偶阵雨],情绪易受外来因素的影响或刺激。而且潜意思里不太信任他人,有猜忌心过重的倾向。而坐生年忌星也具有劳碌或人生运途多灾阻的现象。命宫坐生年禄又自化忌的人,乃是为人心性忠厚,但却又不太信任他人,对别人说的话总是抱着怀疑的态度。命宫坐生年禄又自化忌的人,一生自我困扰,易惹是非祸端。命

2、兄弟宫自化喜酉忌

兄弟宫有自化星时,都与命造本人有关联,好坏除了四化外,仍要看所化为何星,就其星性配合解释,必然精确。未土

兄弟宫自化禄,因为兄弟位乃我财帛宫之田宅,自化禄者指先天俱来的开我财库与人共享,主好客,对兄弟或亲近的朋友很好。只要我有钱,朋友开口借,绝对一声ok,没问题。假如没有抵押或借据也没有关系。金喜

兄弟宫自化权,因为疾厄宫主我之身体,疾厄之气数在兄弟,故我要掌权乃与兄弟、朋友会有争执,又奴仆之迁移位在兄弟,因此出外时,最好让朋友出出风头;若是在我家中,则我大可当仁不让。千万不要在外强出头,否则不免会有金钱上的争执。又兄弟自化权,也主所结交的朋友多半亦是有社会地位的人士。忌

兄弟宫自化科时,因为乃我身体的气数位,故我的外表穿着让人感到温文儒雅,而我的朋友也多为有学识、有修养的人,我与他们之间的往来讲求信义、涵养,也就较无利害关系或冲突。理寅官

自化忌,兄弟为田宅的财帛,有自化忌,表经常欠少生活费。兄弟乃我之[财库]位,乃是所赚的钱留不住,会花出去的意思,而这种情形多半也和朋友有关。基本上已有[欠债忌]德味道,乃我与朋友之间最好避免钱财的交流,以免产生纠纷,甚至朋友的交情也差不多了。若是兄弟宫坐生年禄星又逢自化忌,乃是我对朋友很好,有酒肉与朋友共享,可说仁至义尽;但朋友并不感谢我,相反地又希望从我这里[挖]更多的钱出去。有此命格的人要注意,很可能这是你一生中最大的败笔,甚至因而倾家荡产。火

3、夫妻宫自化情亥戌

夫妻宫的自化,除了与另一半有关外,因为对宫是我的官禄宫,故对我的事业有很大的影响。因此中国人很重视夫妻关系,认为贤妻是男人在社会上成功的一大要素。易戌

夫妻宫自化禄,主夫妇有很深的缘分,所谓[五百年修来的福],夫妇互相恩爱帮忙。又因为夫妻照官禄,主事业吉利且出外赚钱多。而此禄因在夫妻宫之中,未结婚前很难见其功效,起码有多年感情的异性朋友才会有较明显的助力。八四

夫妻宫自化权时,主夫妇互不相让、有争执。看其宫干化忌化往何宫位,若在子女宫主第三者的困扰,若是在对宫官禄主为工作问题起纠纷。一般而言,夫妻宫看配偶,故化权乃对象喜欢来管我,如我让他(她)就没事,若我不同意对方的看法或意见时,便会常有不愉快的现象发生在夫妇之间。聚斗

夫妻宫自化科时,主配偶有涵养、风度好,家世清白且多为书香门第之家庭。因为科星主贵,除了表示对方出身外,亦说明对方本人乃一斯文或清秀之人。同时主夫妇能[百年好合],是让人钦羡的一对,也是使人称道的一对。黄

夫妻宫自化忌是,乃表示一种[相欠债],但因不是命宫化入,故其意义不同,并不是会离异,而是夫妇之间常因小事吵架,可说是一对[冤家],若再加煞则其吵架更严重,甚至对簙公堂之上。紫曜午

1、若是夫妻宫坐有本生年化禄星,而又自化时:土寅

再自化禄时,主我对配偶好,但配偶认为这是[天经地义]的事,不感谢我,也不会珍惜我。土

再自化权时,主我对配偶好,而配偶也能体谅我,且也很能干,对我有帮助,可协助我的事业。玄

再自化科时,主我对配偶好,而配偶家世修养也不错,能为我分忧解劳,对我关心入微。午

再自化忌时,主我对配偶依旧很好,但配偶却不见得对我好,而且因禄忌相冲,对我的异性朋友交往大加限制,会吃醋。酉地爱

2、若是夫妻宫坐有本生年化权星,而又自化时:水堂

自化禄,乃我本身能力够,而配偶又协助我,使我升迁或成功的机会更大,虽然彼此仍有争议执,但不会影响两人的感情。三数

自化权,乃我想管配偶,而对方也想管我;我能力强,配偶也能干;我个性强,对方个性也强。彼此可说是半斤八两。理

自化科,乃我发脾气时,配偶忍让我,不理我,不与我计较。因为有科星自化,乃配偶修养好。座财

自化忌,乃我想管配偶,而对方乃发脾气,,与我起争吵,没有让步的余地,这种情形或持续一生,便形成了[冤家]。丑

3、若是夫妻宫坐有本生年化科星,而又自化时:卯官

自化禄,主夫妻能白首偕老,恩爱对待过一生。酉亥卯

自化权,主我对配偶温柔体贴,对方却非但不知爱惜,反而对我约束,事事不顾及我。四木

自化科,主配偶不知珍惜感情,不痛不痒,好坏不分,对我不很重视,我对配偶好,他(她)却认为是应该的。三情壬

自化忌,主配偶常对我发脾气,我对配偶好,他(她)却无风起浪,与我争吵不休。丑易

4、若是夫妻宫坐有本生年化忌星,而又自化时:禄日

自化禄,此种情形乃我对配偶不好,时常借故争吵,而他(她)非但不生气,反而对我好,使我自觉对不起配偶。喜婚

自化权,主我对配偶没有好脸色,而对方又想约束我、管我,因此互不相让,争吵不休,甚至大打出手。火紫

自化科,因科之力量不及忌的力量,而依然会有争吵的情形,或配偶有意协助我,好言相劝,而我却不信任、不理睬。感寅

自化忌,乃形成双忌现象,彼此都不好;我对配偶凶,配偶也不甘示弱,往往不会白首偕老。午爻

4、子女宫自化微

子女宫自化禄,乃子女太旺、太多,不想再生了,若是有孕的话,会坠胎拿掉。但子女宫也主桃花异性,此宫自化禄必然会有桃花多的情形,而这种情形又主不需花钱的。亥

子女宫自化权,乃主不想生太多小孩,而有意少生,但若是一旦有孕想拿掉,会比较麻烦,不会很顺利。而自化权的另一层意义,乃是跟异性交往要小心,以免发生不合分手时,产生许许多多的纠纷,甚至造成家庭纠纷,闹进法院。戌运堂

子女宫自化科,主子女清秀聪明,若是不想生太多小孩,要拿掉的话比较顺利,对健康也没有太大的影响。另外也主异性桃花不会影响到家庭,婚前的交往能自我约束,不会超过友谊。辰爱

子女宫自化忌,主生产不顺利,会有流产或剖腹生产的情形,观看其化星之星性及宫内是否有煞星,有则其祸难当。又化忌在子女冲田宅,除了异性交往不顺外,更有破财之虑。子女宫自化忌时,当大限行官禄宫(阳男阴女),则子女宫为大限之奴仆宫,自化忌主非吉也,有劫数。六

子女宫自化出了与子女有关以外,桃花问题及财的问题也很重要。子女宫若有自化的情形,则一生在男女问题上烦恼,不是桃花扯不清就是桃花交不住,找不到理想的对象。四禄卯

5、财帛宫自化辰

财帛宫自化禄,因为财帛乃本命之三合,影响本性很大。自化禄主财,很会赚钱且精于成本观念;但从另一角度来看,则亦主看钱不重,也很会花钱。财帛宫为夫妻之夫妻宫,也可看命造自己,若财帛自化禄,主用钱不愁,身边不会缺钱用。卯

财帛宫自化权,看何星自化,若是武曲自化权,主掌管大财政,可在银行、合库等机关当经理、主管。若是贪狼化禄,则非常适合餐饮业或演艺事业。若是破军化禄,则适合汽车、机车业或演艺事业。财帛宫自化权也主赚钱不轻松,要经过一番奋斗与竞争才会成功。财帛宫若是自化禄又自化权,如武曲贪狼在丑同宫,乙年或庚年生人己干(己丑)武曲化禄,贪浪化权,命宫辛巳坐七杀紫微,必然是一个拥有多家企业的大忙人。感

财帛宫自化科,对金钱不会刻意去追求,但也不会浪费。若是武星化科,则为武官文职的钱(收入),若是文星化科,则利于从事文化事业,如出版社、杂志社、图书公司等。字火喜

财帛宫自化忌,一生为财奔波,也是比较重视金钱主义,但却又很会花钱,口袋里存不住钱。因为财帛自化忌冲福德宫,会因为享受把钱花掉了。又财帛为奴仆的田宅宫,主赚他人的钱也不容易,必须经过一番心思努力,才能赚到利润。堂

6、疾厄宫自化主

疾厄宫乃与命宫一六同道,疾厄主身体,主修养脾气。因此疾厄宫自化的情形,也主心性修养。疾厄宫化禄化权化忌都不是好现象,凡命盘中疾厄宫有自化的情形,都必须小心验断。官玄聚

疾厄宫自化禄,主为人心性有度量,不善与人计较,能得朋友之尊敬。疾厄宫自化禄,看何星自化,可看出此人身体有何毛病,大半与胃肠有关。官理

疾厄宫自化权,主身体生病时比较麻烦,不容易治好,要经常时间的治疗与修养。寅未

疾厄宫自化科,主心性忠厚,谈吐有风度,不会随便发脾气,是好好先生,能自我修身,不会与人同流合污。疾厄宫自化科也主对疾病的抵抗力较强,遇疾病比一般人恢复得快,遇灾难时有贵人相助。情

疾厄宫自化忌,主心性善猜忌,自我矛盾,不相信他人,心胸狭窄,做事自私自利,有时为了本身利益,不惜损伤到他人。疾厄宫自化忌也主身体有慢性疾病或暗疾缠绵的情形,看何星所化而断,如破军自化忌,必冲天相,主心脏不好或血液有问题,如高低血压,血管硬化等等。忌

7、迁移宫自化数金

迁移宫与命宫乃相辅关系,从命宫可看出一个人的外个性,从迁移可看出一个人的内个性,不能少看任何一宫位,即不可单从一个宫位来判验。八

自化禄,主出外赚钱,到他乡远地较有发展。紫

自化权,出外不可与人争强好胜,否则多是非纠纷。卯禄

自化科,宜出外求学或离开家乡从事文职工作较有升迁的机会。座金命

自化忌,出门不安宁,一心挂念家庭。冲命出外要小心。辰四

8、交友宫自化辰

自化禄,主对朋友很够意思,即使借钱不还也不会在意。三

自化权,乃朋友会与我争权,跟我抬杠,扯后腿。水命

自化科,乃是朋友修养好,与我不甚计较,也无甚利害关系。座三

自化忌,乃主卧与朋友之间相欠债的情形,纠缠不清。爻丑日

9、官禄宫自化易官黄

自化禄,为人稳重,到处受欢迎;做事比较不会得罪人。亥财

自化权,为人喜欢专权,容易与人产生纠纷。做事较有冲劲,适合从政或经商。三官

自化科,为人做事较有风度。土子主

自化忌,不能成就大事业,目光较短浅。适合领固定薪水的上班工作。斗

10、田宅宫自化六

田宅宫自化与子女宫有连带关系都与桃花有关。田宅宫自化又主钱财的用法。子字

自化禄,乃是对金钱不愁,即很有钱不在乎花一些。子丑

自化权,乃是我对金钱很重视,一毛都不舍得花。卯感火

自化科,乃是中庸型,当省则省,当用则用。地易配

自化忌,乃是不论多少,到最后因为不节制,花得差不多了。子命婚

11、福德宫自化木命爻

福德宫自化与财有关,也主本身福分与享受。数水

自化禄,乃祖上有产业,花钱不愁,又很舍得为享受而花钱。微午

自化权,乃不关心他人,自私自利,只图自己的安适。座字寅

自化科,是有修养的人,凡事按理而行,不偏激。黄

自化忌,乃天生的忧虑型或劳碌型之人。壬水财

12、父母宫自化戌配

父母宫的自化对疾厄宫有影响,也主心性脾气。财三酉

自化禄,为人度量宽大,是当主管的最标准的人选。土

自化权,为人做事有魄力,是商场上的名人。斗感土

自化科,为人安分守己,是理想的上班族。聚曜财

自化忌,乃主心胸狭小,常因小事起疑心,会记恨找机会报复。不适合当主管人,不容易与上司或下属相处。地曜

财帛宫坐武相,武曲为正财星,为稳定地收入,财帛宫干壬武曲自化忌,表所得守不牢,过路财神。从何宫化禄进财帛,表示钱财从那里赚进。本式交友宫己使武曲化禄入财帛。交友是官禄的父母,为事业的上司,宜上班族或卫星工厂、代工之类。玄

财帛宫化出的禄、权、科、忌,表我怎么分配利用钱财。禄是经常性的,权是偶尔一票,科是过得去,忌是点点滴滴。财帛宫壬天梁化禄入子女,表财源不断地投资在子女身上。子女宫也是交友的事业,为合伙宫。财帛化禄入子女,也比较喜欢投资朋友的事业,与人合伙。合伙除共同创业,经营事业以外,参加互助会也算是合伙的行为。木

财帛化禄入子女为投资合伙事业,子女宫癸转忌入迁移冲命,表合伙事业会让我感觉很累,故不宜与人合伙,甚至连互助会、作保都不可。生年干甲武曲化科入财帛,科表示稳定、贵人,过得去就好,不喜为钱财奔波作牛马。申

官禄宫持廉府,廉贞为官禄主,喜入官禄宫。廉贞临事业的男性,对职业很能专注,有敬业精神,对工作很有耐力,能不屈不饶地独当一面,宜上班族,女性宜工艺。天府的特性是缺乏独创的能力,能适应环境,大多接受长者的提携,从事安定的工作,如服公职或开小店,对工作自得自在,不与人争名逐利。廉府两星在官禄的组合,可以说是一种中庸型,能冲刺,也能守成。酉巳

官禄宫为事业,为我办事的方法,官禄宫的四化表我事业的发展变化。官禄宫戊贪狼化禄入迁移表事业在外得意,外面有贵人,贪狼为娱乐星,在外受欢迎,人缘好,酒食多,桃花不免。天机化忌入兄弟,兄弟为我成就位,忌入表在为人方面没有成就,冲交友,为青黄不接,主从事的工作有季节性,非常年看好的行业,投资也不顺,意见纷争。理紫

兹就命财官三项再作一探究:爱

成就可分三方面来说,一为人格的升华,一为事业的成就,一为财富的积聚,断此三项,需各以该宫为本位,以各该宫之第九位,亦称气数位,就其干所化之禄权科忌相应之情形来决定。聚婚丑

本式官禄宫戊天机化忌入兄弟,冲交友。兄弟为我成就位,忌入表在为人方面没有成就,冲交友,为青黄不接,主从事的工作有季节性,非常年看好的行业。命宫代表人,由其气数位化出之忌冲交友,交友为事业的上司,引申为事业主,冲表示跟他无缘,这种命式,所遇到的老板,往往是工作了一些时候,老板就维持不下去,情势所迫非要另谋发展不可。数

财帛宫以其第九位命宫的天干去四化,丙天同化禄入疾厄,疾厄为财帛的兄弟,兄弟为主成就,表其人在钱财方面有成就。四命微

官禄宫以其第九位财帛宫的天干去四化,壬天梁化禄入子女,子女为官禄的交友,兄友线为成就线,禄入表事业有成。黄水财

以上综合的来说,本式宜走财经、建设路线(建设非指营造业,凡一切开发性质的工作皆属之)较具发展性,不宜走名的路线,因官禄化忌入兄弟,表其人之社会评价必差,故若走文教、政治路线,必然不能有为。黄

论行运,就财官而言,要考虑命财官三宫所化之忌,入何大限之父疾线,表该大限必然有事。过去一般言忌都说[坐忌不好,冲更凶],但方外人发现最凶的是[冲宫的交友]。曜

本式最致命的是:命宫丙廉贞化忌入官禄冲夫妻–死亡点。当大限入入子田线的时候,忌入的宫位成为大限的父疾线,倒霉就在这个限。夫妻为田宅的第六位,依一六共宗的原则,六受冲则死一,亦即疾厄受冲,本宫难保。发生在哪一年,因命宫为财帛的官禄,故事端与钱财有关。既然与钱财有关,那么冲宫入流年的财帛、田宅,致命就在这一年,流年与大限重叠的时候尚有余波,再发生一次。配

命、财、官若有化忌入官禄冲夫妻,均为失业倒店的格局,一生发展必然不顺,定有一段较黑暗的时光。失业、倒店格,古书上没有,是方外人的旷古发明。日卯

若论事业之行运,以官禄宫的气数位(财帛)四化,本式财帛壬自化忌,只是财守不牢,对事业还不致构成重大伤害。八亥紫

论人的机遇,要审官禄之四化,本式官禄戊天机化忌入兄弟冲交友,这只是青黄不接,还不致失业倒店。前述之命宫化忌冲夫妻死亡点,才是会失业、倒店的格局。那么论行运,青黄不接应在什么时候?同理忌入的宫位,成为大限的父疾线,流年走到冲宫时,或冲宫成为流官或流疾时,比较严重。三星

其理趣在什么地方?天禄地

命代表我,流年入冲宫,表青黄不接的现象,与我相应产生关系之故。又冲宫成为流官时,官为我之事业,表这一年事业青黄不接。疾厄为官禄之田宅,为我工作的地方,生财之场屋。生财之场屋受冲,也表示青黄不接发生在这一年。上述情况,限年逢,千万要保守,逞强不得。没事到渭水河边找姜老学钓鱼去。三

数喜

1、【命宫四化在十二宫论法】火

命宫天干之四化,表我所最关心的。三

命宮四化飛星–化祿未土配

1命宮自化祿 人緣佳,個性較獨立,智慧亦較高。为“大头病”,五分钟热度,做任何事每常不能贯彻始终,常改变意志。数

命宫自化是宫干化曜正好落入命宫的情形,当然命宫自化对其人也有重大的影响。除化科情形较好,主考试名声发表外,自化禄忌力量最大,自化权主是非多争。凡命宫有自化者,做事的持续性较弱,动口不动手,好发号施令。命宫自化禄,其人较率直。自化权善为自己辩护。自化科谈吐文雅风度好。自化忌性情不稳定、不领情。配忌运

官聚主

2命宮化祿入兄弟宮 有兄弟,與兄弟較有緣分,靠兄弟之助成功。帮助兄弟,孝顺母亲,人缘好。配八日

命宫化禄入兄弟,主待人亲切、人缘好。对母亲、兄弟、姐妹、朋友有情,能给配偶带来光明,很在意子女的福利与前程。惟上情命造本身究系如何表现,此时必须考虑命宫是什么天干,使何星化禄入兄弟?命酉

命宫甲使廉贞化禄入兄弟:较富变化,善察颜观色,能投人所好,迎合群众的利益,建议朋友经营事业的方针,带动家族兴业。官曜

天机:天机为谏议之星,在人主兄弟、朋友、近亲、平辈。禄入兄弟主智慧,对六亲一视同仁,无分长幼,其爱心的表现是提供他人建设性的建议,道人于善,其对事物的分析颇富哲理。亥主黄

天同:天同为福德主,命宫干使之化禄表好享受,入兄弟能与六亲皆大欢喜,一起玩乐,颇为性情。座运

太阴:主好与人合伙,其对亲人朋友爱的表现常是给与金钱上的支援,例如赞助互助会,给六亲融资等。数

贪狼:贪狼主祸福,化为桃花,禄入兄弟,主对六亲怀柔,好请客,对异性情感的流露太美好了些。丑申地

武曲:主对六亲刚正不阿,能替人主持公道,对赚钱很感兴趣,可由于对事业的热衷与成就而带给人们很多好处。主

太阳:主其人相当博爱,通常对朋友颇善以言词来表达其内心的关怀。好与人合伙经营。在旺地可当老大。地戌

巨门:主对朋友多情,通常是以请客的方式来表达。口才好,能说得头头是道,很有原则,能替朋友主持公道。官八

天梁:天梁可以说是鸡婆星,别人家的事情比自己的还重要,禄入兄弟表能福荫他人,其对感情的表达方式,通常是馈赠礼物。命宫持壬干者有一共同的特性—-好吹嘘、夸大。申

破军:表与朋友之间颇能互惠,对朋友慷慨,朋友对其本人的助力也大。爻

其他命宫化权、科入兄弟,可类推应用。所不同者:权为争执、争取,例如用强硬的态度表达对朋友的关爱,所以不很受欢迎。化科则是关心有限,但很随和,例如平素并不主动的向朋友表示友善,但朋友需要帮忙的时候又能给与适当的帮助。日子爻

命宫化忌入兄弟:情况比较特殊,往往是爱得很痛苦又不能看破。详细试列述如次—-午聚日

太阳忌入兄弟:表六亲有损伤,因此心烦不已。冲交友主不喜受雇于人,事业波折多。最明显的一点是夫妻不和。命天卯

太阴:表常为六亲损财,尤其女性的亲属。易日壬

廉贞:主与上级或六亲之间有是非纠纷。婚八

巨门: 不利六亲。是非争端特多,尤不利女命,多管闲事。八官

天机:六亲有损,兄弟间烦心事特多,男命尤不吉。火聚斗

文曲:主对亲朋好友不善言词,或说话很不中听。辰金理

天同:主为兄弟朋友辛劳而损自己的福利。亥卯

文昌:表经常因亲友间一些文书上的问题心烦不已。情

武曲:表经常因六亲寡合而心烦不已。聚巳主

贪狼:常为色情事烦劳。命

3命宮化祿入夫妻宮 婚姻緣早,異性朋友較多。疼老婆,老婆发福。戌八

命宫化禄入夫妻,表对配偶多情,也是很照顾家庭,对朋友热情。是何星化禄入兄弟,一如化禄入兄弟,要详审星情。随着星情的不同,表达关怀的方式也各异。爻

权入则表示想法比配偶高,总以为自己比他(她)行。壬

科入是虽不热情,但能予与适当的关怀。亥火

忌入不免多是非,尤以阴星暗星化忌更如是断。星

4命宮化祿入子女宮 有子女、疼子女,可得貴子。好色。命六

命宫化禄权科忌入子女者,有一通性,即每多与人有合伙行为。卯

主斗感

5命宮化祿入財帛宮 賺錢容易,靠自己努力賺錢,且易有偏財運。对钱很感兴趣。斗

命宫化禄入财帛,表经常想钱,也表示钱要靠自己赚。命宫、兄弟、疾厄、官禄化禄入财帛,表钱靠自己赚的。若田宅化禄入财帛,即表其人生财的方式是一种家族式的事业;上班族则是全家人只要有工作能力的都会认真去工作;要不然也会是三世同堂的大家族,金钱、财产集中管理。如果进一步考虑是什么天干化什么星入财帛,当更可确认其来财的方式。试再就命宫十干化禄入财帛作一探讨—-斗曜

廉贞化禄入财帛:较多变化,也就是想尽办法争取到底。喜欢作公家的生意,如果官禄更化吉入疾厄,公家生意可以做得很好。六亥

天机:主其人赚钱的花样特别多,但实践乏力。套一句本地话说[一瞑专头路,天光无半步。]情

天同:喜欢钞票又不肯认真,尽想钱财从天上掉下来。木午

太阴:好现象,太阴原是财星,入田宅、财帛皆主富,命宫干化禄入,表想赚钱也能踏实地去经营。巳字木

贪狼:喜欢从事财经工作,换句话说喜欢经商赚钱。贪狼具才艺,所以带有投机性,是一种偏财。堂主未

武曲:很会赚钱,赚的都是正经合理的钱财,很踏实地营谋,不是空想发财而已。木

太阳:好掌实权,自己当老板。喜欢以唇舌赚钱,例如当老师、代表、展业工作等。壬

巨门:主考嘴巴赚钱,介绍买卖、外交官、经纪人、教师、歌星、演戏的。喜日字

天梁:并不表示努力赚钱,有一种侥幸的心理,想用赌的方式赚钱,例如玩股票,炒房地,囤积居奇等手法。日

破军:很实际,肯用劳力赚钱,为工程人员或劳动者。座三

权入财帛,则主好掌财权,科入对金钱的欲望不大。忌入是守财奴,惟命宫、财帛有自化禄,或空劫入财福者另当别论。星土

运四亥

6命宮化祿入疾厄宮 為人較樂觀,易有惰性。惜命,有钱就花在自己身上,不然就吃药。四壬婚

命宫化禄入疾厄,一般的通性是患得患失,太在意自己的身体,神经质,每常疑虑患有疾病,稍受一点创伤即惊叫不已。六火星

命宫化权入疾厄,一般的通性是自视甚高,不过疾厄只是心态,自以为是而已,还不至于很嚣张地随时表露于外。情

命宫化科入疾厄,表示很能照顾自己的身体,起居饮食正常化,能给自己设计菜单,找适当的医师保养身体。官主

命宫化忌入疾厄,自以为是,因此很不得人缘,也可以是常为自己的身体操心烦恼,有宿疾。聚卯曜

同样的究系何星化禄权科忌,要同时列入考虑。爱巳婚

7命宮化祿入遷移宮 在外人緣佳、貴人多、賺錢機會多,在外得意。心都放在外面,出外“赚有钱”,赚钱给老婆放。星婚

禄是多情,权是争取,科是随便,忌是执着。命宫代表意志,从而可以联想命宫化禄权科忌入迁移会是一种什么情况?申情感

命禄入迁,是常想出去,而不一定出去。天申

权入迁,是出去争取一点什么,出外与人多争。丑

科入迁,是出去很随和,得人缘,人们对其观念不错。忌入迁,是江湖中人,经常出门在外,在家待不住。斗感

玄四寅

8命宮化祿入奴僕宮 在外朋友多、交際應酬亦多,朋友幫助大。惜情,有钱可以去股东。财木理

命宫化禄入交友,表对朋友多情。兹就各星化禄入交友作一探讨—-曜

廉贞化禄入交友:带有桃花、赌博的性质,交友广泛而多变。曜

天机:对朋友有些儿[老奸],但不失为好人,能给朋友谏议。土壬四

天同:找朋友无非为了玩乐,天真得很[爽就好]。爱主寅

太阴:找朋友谈生意,做股东生意。与朋友相处温和柔顺。爻星

贪狼:找朋友谈赚钱,也可以是谈色情、谈恋爱。八

武曲:赵朋友谈赚钱,性情刚正不阿,与朋友相处能够恰到好处。婚

太阳:找朋友天南地北[海口好],有爱心,好与人合伙做生意。木地

巨门:也是[海口仙],说话爽直,多吃喝,找朋友无非想玩想吃。黄数

天梁:找朋友会顺便带礼物,对朋友的关怀很热心。丑三

破军:酒色财气,好客,对朋友善怀柔(施小惠)。子

命宫化权入交友,表示把权交给朋友,对朋友[死忠]。理日

命宫化科入交友,表示对朋友随和,是朋友的贵人。婚

命宫化忌入交友,是[水流破布],经常卡在朋友家。堂财

9命宮化祿入官祿宮 工作輕鬆薪水高,創業較能賺錢。辛苦,会“做死”,对事业很热衷。卯

命宫禄入官禄,是想工作,不一定会去实践,可能只是空中楼阁。兹就命宫干化禄入官禄,试作探讨—-玄水

甲干廉贞化禄入官禄:廉贞是囚星,引申为围墙、室内、内部,在官禄主营业状况,赚钱状况。廉贞也是多变之星,因此命宫化禄入官禄表在事业上求新求变,例如重新装璜,改变作业程序,改变营业项目。未理辰

天机:不是好现象,[一夜千条路,天亮依旧磨豆腐。]听他的展业计划会是一流的,但永远无力实践,或虎头鼠尾不了了之。和廉贞星正好相反,廉贞是[这溪无鱼,别溪钓。]不过若为上班族,天机会是很杰出的幕僚人员。财

天同:并不是好现象,不求上进,只求捡便宜。火

太阴:好现象,一脑子想钱,想钱就会打拼,必然富有。女命一样可以当老板。感黄

贪狼:也是想赚钱,不过想归想,武贪不发少年。不发少年,现在指的是四十以后。未

武曲:喜欢作长程发展,赚取合理的利润,一生在钱财方面很有成就,惟一般多较为晚成。曜天

太阳:表示喜欢掌权,也能确实的握有权柄。太阳与教育、功名、学府有关,故太阳在官禄者宜文教工作。命火官

巨门:巨门主口才,虽无大学问,但能说得头头是道,做事别有一套。命宫使之化禄特别爱说话。配日

天梁:并不主认真赚钱,好侥幸之财,如股票、大家乐、赌博等,宜向外地发展。丑微易

破军:主六亲缘深,好冲刺,从事较基层的工作,例如承包商、小包工,宜自己经商。子地八

命宫化权入官禄:主好掌权。十干化权入官禄如次—-理

甲干破军化权:有驿马现象,如得令旗,好冲锋。黄天

天梁:有长辈的风范,有德有能,善于领导。丑堂

天机:主为事业、家庭操心,能力强,有宗教情操。财酉壬

天同:可在财经方面掌大权。喜水紫

太阴:主可掌财权,女命劳碌为事业奔忙。壬喜

贪狼:主好掌财权,管理金钱支付,理财方面固执己见。聚

武曲:主管理事业不受拘束,好发展个人长才。禄感感

太阳:可为主管人员,好自创事业。情字六

紫微:必可在事业上掌大权,官越当越大。巨门:说话很能折服人,在事业上颇能发挥长才。理喜星

命宫化科入官禄:从事适合自己能力范围的工作。十干化科如次—-理酉理

武曲化科:主从事财政金融工作,掌权不大。曜禄酉

紫微:表现于工作上很随和、斯文、不与人计较。数

文昌化科:有解厄的功能,事业平顺,利于文书。斗巳

天机:主聪明踏实,不喜欢动脑筋。戌天

右弼:利于服务性质的工作,以成就他人换取利益。爻巳壬

天梁化科:从事监督工作,如督学、督察。运

太阴:善提存公积金、保险金,预作紧急准备。微金卯

文曲:利于文书,讲话恰到好处,宜从事代书工作。理

左辅化科:喜欢从事跑腿的工作,以服务他人换取利益。聚

太阴:癸干太阴化科较喜从事与女性有关的工作。四

命宫化忌入官禄:表对事业相当认真执着,十干忌入官禄显象如次—-亥

太阳化忌:对言语学习很认真,出口成章,颇善表达。火子

太阴:紧守财库,但仍不免为钱财操心烦恼。禄星

廉贞化忌:常喜因事业的问题与人争讼计较。黄

巨门:由于对工作求好心切,因此每常与人发生纠纷。感座未

天机:好钻研开发,宜从事发明工作。丑火四

文曲:反而不会便妄,常常搬家(冲田宅的疾厄,即官冲夫)。地

天同:主为事业奔波与劳碌,不容易获得贵人协助。六座字

文昌:常为文书事绞脑汁,常常搬家。忌官

武曲:不利婚姻,夫妻经常吵架,也可能生离死别。堂火

贪狼:适宜经营婚姻介绍所,好神仙、五术。壬喜

10命宮化祿入田宅宮家庭環境佳,布置豪華,且有祖業。会爱较年长的女人,钱和情连在一起,很照顾家庭,不因桃花而不顾家。子亥爱

命宫化禄入田宅,表关心家族、家庭,与配偶相处融洽,惦记子女在外生活。对存钱、购置房地产很感兴趣。情辰

廉贞化禄入田宅:喜欢四合院或田字形或有围墙的房子。八午地

天机:喜欢马路边的房子,家住公路旁。子曜

天同:喜欢有山有水的地方—-小桥流水人家。主

太阴:相当富有,广厦连田,旺地更验。财

贪狼:喜欢闹市生活,住家附近有声色场所。水火字

武曲:会七杀家住铁道旁。一生不愁金钱。三婚运

太阳:旺地喜欢住家光线好,可以自己当老板。水数

巨门:住家附近有大水沟或综合医院,好饮食之道。三

天梁:喜欢林园生活,住家附近有森林。壬主座

破军:家住海边或大水旁,会昌曲更验。座亥曜

以上仅就住宅作一说明,他如六亲对待,田宅是一个关键的宫位,也可用来论断对待的情形。兹试就命宫十干使诸星化禄入田宅简述之—-八午卯

廉贞感情丰富喜怒变化大,天机好用心机,天同好与人吃喝玩乐,太阴喜欢豪华生活,贪狼情调好,武曲严肃,太阳有爱心,巨门好饮食,天梁善照顾人家,破军好施舍。六未地

命宫化权入田宅,居家生活霸道,化科随和,化忌夫妻吵吵闹闹。同理要考虑星情才能明其究竟。微

11命宮化祿入福德宮 多享受,老運好,福澤佳。“赚有吃”,赚钱轻松且很会享受的意思。午易四

福德主嗜好,命宫化禄入表示把情放在嗜好上,惟嗜好有多端,非一定吃喝玩乐,究竟兴趣在哪方面,要详星情。午

命宫十干化禄入福德—-未酉座

廉贞禄入福德:生活多姿多彩,好色情、赌博。主主

天机:以动脑筋作为休闲娱乐,有心机。八酉木

天同:好吃懒做,游戏人间,或说[真好命]。四紫

太阴:一脑子想钱,想当老板,女命也会当老板。曜情

贪狼:酒色财气,性生活需求多,会赌博。八情堂

武曲:想赚钱,一生不愁衣食,必有富贵。壬三

太阳:好与人天南地北,懂得自我表现。配情

巨门:好饮食之道,能吃也能讲,会赌博。官财壬

天梁:好当老大,喜欢送礼物给人,很有爱心。禄申日

破军:会赌博,很慷慨大方,喜吃喝玩乐。喜婚子

命宫化权入福德,好称老大,有所享受时,好请客掏腰包。命宫化科入福德,有所享受时能量入而出。命宫化忌入福德,好吃懒做,一辈子穷愁潦倒。易堂字

12命宮化祿入父母宮 有長輩緣,賞賜、提拔。人很“深缘”、孝顺,前生欠“人债”。酉日

命宫化禄入父母,主爱面子。命宫化权入父母,主争面子。命宫化科入父母,主有面子。命宫化忌入父母,主没面子。辰

兄弟宫代表六亲—-兄弟、母亲、配偶。兄弟宫化出的禄权科忌当六亲对待应用。午辰

夫妻宫化禄入命宫,配偶很欣赏你的为人。禄星子

夫妻化权入十二宫,即表示把权交给此一宫位,对此一宫位死心塌地。六星

夫妻化科入十二宫,表配偶是此一宫位的贵人。爱

夫妻化忌入十二宫,表示婚后此一宫位之事让你很头疼。例如—-爱六黄

夫妻忌入兄友线,表婚后床第生活很不惬意。忌入子田线同论。感喜

忌入财福线,表夫妻间常为钱财事争吵,没福享。财

忌入父疾线,表婚后倒霉事一大堆,很不顺利。爻

忌入命迁线,表配偶让你觉得很烦,压力很大。水

忌入夫官线,表配偶越帮越忙,或说爱管事又帮不上忙。微

子女宫化吉–禄权科入父母,表示子女一出生,即步入坦途,一切都很顺利。禄是得来全不费功夫,权是争来的,科是有意外的幸运。若化忌入,则子女一出生倒霉事就来,或说有生之年必为子女事蒙羞。子女化忌若入疾厄冲父母,显象比直入父母更凶。四未官

子女宫四化飞星–化禄主

财帛宫化曜显示钱财的分配利用。火堂木

财帛宫四化飞星–化禄聚主

同样地我们将财帛宫的四化与星情一起考虑则有意思的多了。例如—-六

甲廉贞化禄,是喜欢购置生财器具。聚座

天机:是喜欢投资交通工具。日卯日

天同:是好投资餐饮娱乐或阴阳学。辰

太阴:是喜欢投资房地产。日爱

贪狼:是好投资娱乐业或神仙书。运土配

武曲:是喜欢投资五金、金属器具。微堂

太阳:好投资学费购书,或为了表现自我而投资。字

巨门:好投资医疗设施、药材,或投资当[赤脚仙]。理数

天梁:好投资公共事业、慈善事业。黄喜酉

破军:好投资卡车或水产事业,或水电业。理

疾厄宫是躯体,躯体只有体能的活动。疾厄宫除代表身体外,还可把它当作生财之场屋来看,其干化出的禄入何大限以详其所得的状况。火

迁移宫化曜显示外出活动的利弊得失。丑官巳

8、【交友宫四化在十二宫论法】巳子寅

交友化吉入父母,表可交益友,忌入父母表交损友。星

交友化吉入兄弟表朋友来成就我,例如免费给我补习功课。星未

交友宫四化飞星–化禄斗情

入命,朋友多讨好我,面前说好听的话。紫数

入兄,朋友好处自己先得。八四

入夫,朋友都想找我合伙做生意,朋友关心我的事业,对我事业帮助大。三

入子,多与朋友风花雪月,应酬交游。朋友喜欢与我合伙,也关爱我的子女。申运子

入财,朋友助我赚钱。也可以从事二手工作,例如代工、包商等(非生产业)。感地

入疾,朋友很关心和照顾我的身体。微

入迁,朋友有赚钱机会会介绍给我。出门在外有可靠的朋友。子

自化禄,有朋友缘,无事朋友一大堆来找我。四配申

入官,事业上朋友多帮助,为人有责任感。可以与人合伙做生意。星

入田,异性朋友有同居之象。朋友爱到我家里做客。朋友照顾我的生活。玄

入福,祖德之荫,有福气。朋友常请客,对我施舍多。数水

入父,可交益友,有朋友照顾做事顺利。朋友很会赚钱。交友宫四化飞星–化权四堂

入命,与人交往,多竞争抢权而争执。未辰爻

入兄,朋友好与股东争权。忌木斗

入夫,朋友干涉我的事业。曜

入子,朋友出技术与我合伙。火

入财,朋友软硬兼施,设计骗取我之钱财。丑

入疾,桃花被对方缠住,易有侵犯性。数爱爻

入迁,朋友干涉我之私事。主未

自化权,朋友自私,与我多竞争。运

入官,朋友来找我商谈他出技术的合伙事业。配

入田,所交之朋友都能与我保持长久友谊。日地金

入福,承继祖业,并予以发展。运聚寅

入父,可交益友,并得朋友之扶持。交友宫四化飞星–化科配

入命,友情真诚,君子之交淡如水,友谊根深蒂固。。情

入兄,朋友为人光明磊落。星

入夫,朋友关照我的事业。微

入子,朋友对我的家庭子女也关怀。易堂

入财,朋友在财务能帮助我。微火寅

入疾,朋友关照我的身体。紫易壬

入迁,出外朋友对我好,凡事多让我。爱

自化科,朋友与我少利害关系交往。火未

入官,朋友是我事业上的贵人。木

入田,朋友关照我的家庭,能给我家带来快乐。主木辰

入福,有祖上阴德而能逢凶化吉。未

入父,可交益友,在我临危时能解困。交友宫四化飞星–化忌玄婚

入命,朋友经常找我。朋友多小人,损我财。婚

入兄,朋友不会帮助我,反而损我。爱

入夫,在事业上缺少朋友的相助。爻四

入子,在家外有桃花,与人同居之现象。财聚

入财,朋友处心积虑要侵占我之财。感

入疾,一生易受朋友之拖累而陷入文书麻烦。。理

入迁,一生朋友少,与我无缘。黄日

自化忌,交友不牢固,且朋友不大领情。戌未

入官,朋友与我的事业牵连在一起,可以共创事业。亥婚

入田,婚前已有性接触。朋友常到我家里来找麻烦。未

入福,一生易犯小人之灾,易因友而失财。巳巳紫

入父,交损友,陷我于不义。主理玄

数忌

丑曜

官禄化禄入父母主光明,成功得来很幸运,权入是打拼争取来的,科入主得贵人相助,忌入表示损光明、很倒霉。理财

官禄化曜入命,表工作有得做。堂子

官禄化曜入兄弟,与成就有关。丑四斗

官禄化吉入疾厄照父母主光明,惟力量较逊于直入父母。忌

官禄化吉入交友照兄弟主成就,惟力量较逊于直入兄弟。辰戌

官禄化吉入六强宫–命迁、财福、夫官,主格局。辰

官禄化忌所入宫位及其冲宫,表有生之年倒霉事必与其有关。例如—-地酉

忌入父疾线,表做事懵懂,损光明,自毁前程。堂座情

忌入兄友线,表倒霉事之远近因,必因兄弟、朋友而引起。三

忌入夫官线,表倒霉事之远近因,必与配偶、事业有关。座曜禄

忌入子田线,表倒霉事之远近因,必与桃花、家族、房地产有关。微

忌入财福线,表倒霉事之远近因,必与钱财及自己的个性有关。堂

忌入命迁线,表里外不顺,进退维谷。壬

田宅宫的化曜可以用来看直系血亲的通性,人类恒受祖先遗传的影响,所以田宅宫的化曜断个性准确性颇高。例如—-命配

甲干廉贞化禄,主其人善变,常因多话惹是非。喜喜寅

乙干天机化禄,绝顶的聪明,心术高明。财戌

天同:其人终老也是个老顽童,好吃喝玩乐。命

太阴:有洁癖、女性化,热衷银钱房地产。忌

贪狼:多才艺,好赌,非一定赌钱,赌命、赌事业也可能。地

武曲:刚正严肃,对金属器感兴趣,好稳定发展。官寅堂

太阳化禄:好表现,热心博爱,急公好义。爱喜

巨门:好逃漏税,做地下生意,赤脚仙。婚

天梁:慈悲善良,好施济,热心公益。金卯

破军:表富有冲激的人生,敢做敢为,大方。金

福德是夫妻的气数位,其干之化曜配合夫妻宫的星情,用来了解配偶会是何许人。酉

父母宫的化曜可以用来看父母、长辈与我之对待问题。

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.