Thiên Tướng ở cung phúc đức

Thiên Tướng thủ cung phúc đức, bị ảnh hưởng các sao hội hợp rất nặng, cũng bị ảnh hưởng các sao giáp cung.
Thiên Tướng đối nhau với “Liêm Trinh, Phá Quân”, chủ về rất có lòng chính nghĩa và lòng cảm thông. Không gặp sát tinh thì khó bị kích động; không gặp Văn Xương, Văn Khúc thì tình cảm và lí trí quân bình.
Nếu Liêm Trinh được cát hóa, thì tình cảm nặng hơn lí trí; nếu Phá Quân được cát hóa, thì lí trí nặng hơn tình cảm. Liêm Trinh Hóa Kị thì tình cảm bị tổn thương.
Thiên Tướng đối nhau với “Tử Vi, Phá Quân”, là người rất hay phản đối; gặp sát tinh thì dễ kích động, mà còn không gánh vác trách nhiệm; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì biểu hiện ôn hòa, mà còn có tinh thần trách nhiệm. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, thì khá kích động, nhưng tinh thần trách nhiệm rất cao; Tử Vi Hóa Khoa, cực kì xem trọng danh dự; Phá Quân cát hóa, càng chủ về lí trí.
Thiên Tướng đối nhau với “Vũ Khúc, Phá Quân”, thì rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng gặp việc lại thiếu chủ trương, vì vậy mà dễ bị người ta xúi giục; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì tình hình này càng nặng; gặp sát tinh ít, thì có thể kích phát ý chí của bản thân mệnh tạo; gặp sát tinh nặng thì dễ vì người khác mà xả thân; gặp Vũ Khúc được cát hóa, thiên vể hướng thụ vật chất hơn là hưởng thụ tinh thần, năng lực quyết đoán cũng khá tốt; Vũ Khúc Hóa Kị thì vì tiền mà mất nghĩa.
Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, thì hay có tính ỷ lại; bị “Hình kị giáp ấn”, thì hay buồn rầu, lo nghĩ nhiều.
Thiên Tướng có tứ sát tinh hội hợp, thì việc gì cũng sinh nhiều phiền phức, chướng ngại; có Địa Không, ĐỊạ Kiếp hội hợp, thì không tưởng, ngồi nói mà không làm.
Thiên Tướng hội Thiên Phủ thuộc loại “kho lộ”, “kho trống”, chủ về cuộc đời hay bị người ta đả kích; nếu hội Thiên Phú có sao lộc, thì tự cảm thấy đủ. Thiên Tướng có sao lộc, chủ về sinh hoạt tinh thần phong phú.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.