Thiên Phủ ở cung tật ách

Thiên Phủ thuộc dương thổ, ở tạng phù là vị. Thiên Phú thủ cung tật ách, nếu là là “kho lộ”, “kho trống”, có thể luận đoán là chức năng tiêu hóa kém, cơ năng tiêu hóa thất thường. Nếu lại gặp Tử Vi, Thiên Nguyệt, thì đây là chứng biếng ăn; có lúc lại biểu trưng cho cơ năng ăn uống bị trở ngại.
Nếu như Thiên Phủ có sao lộc, hoặc hóa làm sao khoa, thì đây là bệnh về dạ dày thuộc chứng thực, như vị nhiệt, viêm dạ dày. Nếu Liêm Trinh có sát tinh đến hội, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, thì đây là xuất huyết dạ dày; trường hợp Liêm Trinh không có sát tinh, do Liêm Trinh thuộc hỏa, hỏa thố tương sinh, thông thường thuộc vị nhiệt, vị nhiệt lâu ngày có thể thành thấp nhiệt.
Nhưng Thiên Phủ lại dễ bị ảnh hưởng của các sao khác. Cho nên khi đồng độ với Vũ Khúc, là Thiên Phủ thuộc thổ sinh Vũ Khúc thuộc kim, không còn biểu trưng cho bệnh dạ dày, mà là bệnh ở kinh phế, tức lấy Vũ Khúc làm luận đoán chủ yếu. Tính chất này không chi giới hạn ở chính diệu, có lúc Thiên Phủ đồng độ với tạp diệu cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như có Đà La đồng độ, có thể biểu trưng cho bệnh viêm họng; có Nguyệt Đức, Thiên Nguyệt đồng độ, là đại tiện ra máu. Hai sao Đà La, Linh Tinh đồng độ với Thiên Phủ, thường lại chủ về bệnh túi mật.
Thiên Phủ đối nhau với “Liêm Trinh, Thất Sát”, có Thiên Hình đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về té ngã bị thương. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung với Thiên Phủ, thì đây là trường vị bị tổn thương.
Thiên Phủ đồng độ với Liêm Trinh, có lúc chỉ chủ về bệnh đường hô hấp và do đó mà chuyển thành chứng nhược. Ví dụ như có Thiên Nguyệt, Âm Sát đồng độ, chủ về hen suyễn, là ứng nghiệm chuyển thành chứng nhược.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.