Thiên Lương ở cung sự nghiệp

Thiên Lương là sao sang quý thanh cao, dù gặp Lộc, Quyền, Khoa và các sao phụ, tá cát, cũng không làm về hành chính, chỉ nên ở chức vị giám sát, kiểm toán. Nếu ở trong giới thương nghiệp, thì thích hợp về tài vụ, quản lí nhân sự. Nếu làm nghề tự do thì có liên quan các ngành như y dược, pháp luật, quảng cáo, quảng bá, v.v…
Hội Thái Dương nhập miếu, ở thời hiện đại là người hoạt động xã hội, hoặc nghị sĩ.
Thiên Lương còn là sao “cô khắc hình kị”, các nghề nghiệp và chức vụ thuật ở trên, nếu suy nghĩ tỉ mỉ thì biết được sắc thái “cô độc và hình khắc” của nó. Các chức vụ này đều cần phải tuân thủ một số phép tắc nhất định, hoặc cần phải đối diện với công chúng, mà còn gánh vác trách nhiệm lớn.
Thiên Lương cũng là sao nghiên cứu khoa học, vì nghiên cứu khoa học cũng có một số phép tắc nhất định và cũng phái đối diện với công chúng.
Các chức vụ này thoạt nhìn thì thấy rối rắm, không biết phái định như thế nào, nếu không dựa vào các sao phụ, tá và tạp diệu hội hợp. Như Thiên Hình là “hình pháp”, Thiên Nguyệt là y dược; Thiên Vu lợi làm việc trong chính giới; Lộc Tồn, Thiên Mã thì nên kinh doanh buôn bán; Văn Xương, Văn Khúc thì thích hợp quảng cáo và quảng bá; v.v…đều có điểm tượng đê truy tìm. Nhưng định tinh chất ca bản, vẫn phải lấy tổ hợp chính tinh làm chuẩn.
Đại khái là, gặp Thái Dương đồng cung hay vây chiếu thì lợi về quảng bá, tu pháp, y dược, v.v…; gặp Thiên Đồng đồng cung hay vây chiếu thì thích hợp vể nội vụ, thu kí, tham tán, v.v…; gặp Thiên Cơ đồng cung hay vây chiếu thì thích hợp công tác kế hoạch, thiết kế, kiểm toán, nghị sĩ, v.v…
Thiên Lương Hóa Lộc ở cung sự nghiệp, nếu phụ trách tài vụ, kế hoạch là rất thích hợp. Nếu nghề nghiệp không có liên quan đến tài vụ, phần nhiều sẽ vì tiền bạc mà bị rối rắm; làm việc trong chính giới thì rối rắm càng lớn.
Thiên Lương Hóa Quyền, lợi về công tác có tính quyền uy, pháp luật đương nhiên có liên quan đến quyền uy; công việc giám sát và thư kí cũng không phái là không liên quan đến quyền uy, suy nghĩ kĩ thì có thể hiểu được.
Thiên Lương Hóa Khoa, thích hợp với các nghề nghiệp có tính chất sang quý thanh cao, cho nên cần phải cực lực tranh thù địa vị xã hội, tài phú mới theo đó mà đến. Nói cách khác, danh là chính, lợi theo danh, nhất thiết không được đao ngược vị trí.
Thiên Lương Hóa Lộc mà thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, cần phái đăng kí quyền sở hữu phát minh, lấy sự nghiệp phát minh làm mục tiêu phấn đấu. Nếu kinh doanh buôn bán, cũng nên làm đại lí cho thương phẩm nổi tiếng, hoặc tạo dựng thương hiệu, mới có thế thành tựu. Nhóm sao này có quan hệ rất lớn với sự nghiệp, tính chất tuy tốt, nhưng cần phải nỗ lực phấn đấu mới có.
Thiên Lương ở ba cung Tị, Ngọ, Mùi thì tính chất “cô khắc hình kị” rất lớn. Nhất là ở cung Tị, làm việc trong chính giới thì có nhiệm vụ đặc biệt, kinh doanh buôn bán cũng có thú pháp và mục đích riêng, đều phải lấy “hòa đồng với đại chúng” làm nhiệm vụ quan trọng. Trường hợp ở cung Ngọ, gặp cát tinh thì sự nghiệp to tát; gặp hung thì thì mất số người ủng hộ; cũng không được đối chọi với người khác. Trường hợp ở cung Mùi thì sự nghiệp một đời biến động đa đoan, những biến động này là cát hay hung, cũng phải xem các sao phụ, tá hội hợp thế nào là chủ và nỗ lực hậu thiên để bổ cứu như làm nhũng nghề nghiệp có sắc thái biến động thay đổi (như nghệ điện từ, máy tính, v.v…), đây cũng là phép “theo cát tránh hung”.
Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, có sao cát là phát minh sáng tạo, có sao hung thì thành không tưởng, trường hợp này cũng có thể mượn hành động hậu thiên để bổ cứu. Hễ Thiên Lương ở cung sự nghiệp thì cần phải nỗ lực tranh thủ học tập; tư cách và từng trải là thể lệ cho tình hình chung.
Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ngại Thái Dương Hóa Kị, trừ phi làm công việc có tính chất “hình pháp, kỉ luật”, hoặc nghề nghiệp chuốc oán kị, thậm chí những nghề nghiệp mà người ta cho là đáng ghét mà có sắc thái phục vụ; nếu không sẽ chuốc thị phi, oán trách, hoặc chức vụ bị người ta thay thế.
Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thì thích hợp làm công chức hay nhân viên công ti, tập đoàn; nếu Thái Âm Hóa Kị thì càng nặng tính chất vừa nói. Nếu tự kinh doanh, thường thường đưa ra kế hoạch sai lầm, không đủ kinh nghiệm và kiến thức thì chỉ thích hợp làm nghề bán lẻ.
Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, sự nghiệp nhiều biêín động; hội các sao phụ, tá cát, sẽ chủ về kiêm nhiều chức vụ.
Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cũng không ưa Thái Dương hay Thái Ằm Hóa Kị. Trường hợp trước thì chủ về vì danh mà chuốc oán, trường hợp sau thì chủ về vì tiền mà chuốc đố kị.
Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Cơ Hóa Kị, cuộc đời sự nghiệp gặp nhiều thị phi, thường bị nói xấu, gièm pha; nhưng không nên thanh minh; thanh mình thì rối rắm.
Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất sợ mượn Cự Môn Hóa Kị để hội hợp, nhưng rất ưa mượn Cự Môn Hóa Lộc để hội hợp. Nếu hội Hóa Kị, thích hợp làm những nghề nghiệp có tính chất thị phi, mạo hiểm; trường hợp ở cung Tị, thường thường vì vậy mà thập tử nhất sinh; nếu Cự Môn Hóa Lộc, sẽ chủ về dùng tài ăn nói để kiếm tiền.
Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, không nên lộ mũi nhọn, dù một mình đảm trách công việc nhưng cũng nên đúng ở phía sau.
Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều làm nhiệm vụ bí mật. Nếu kinh doanh buôn bán thì tính chất hung hiểm sẽ ít hơn, nhưng sự nghiệp một đời vẵn có liên quan với thương vụ bí mật.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.