Thiên Đồng ở cung tài bạch

Thiên Đồng thủ cung tài bạch, chủ về tay trắng làm nên. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, có tổ nghiệp cũng sẽ mất hết, mới chủ về bản thân tự sáng lập sự nghiệp. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì sự nghiệp do bản thân tạo dựng cũng phá tán, thất bại, nhưng có thể làm lại từ đầu, kết cục thành giàu có.
Thiên Đồng không ưa độc tọa ở cung tài bạch, nếu độc tọa, chủ về trung niên phải gian khố kiếm tiền, đến vãn niên mới được thuận lợi toại ý, tay trắng làm nên sự nghiệp càng lớn thì càng nhiều gian khổ.
Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về vãn niên có thể trở thành “phú cục”. Nhưng nếu đồng thời gặp sát tinh, chủ về trước khi phát đạt tiền bạc phải phá tán không còn một xu, mới có thu hoạch bất ngờ. Nếu không có sát tinh, thì mức độ phá tán nhẹ hơn.
Thiên Đồng Hóa Quyền, thông thường tình hình khá ổn định, tuy cũng chủ về tay trắng làm nên, nhưng mức độ “tay trắng” không đến nỗi không có xu nào.
Thiên Đồng đồng độ với Đà La, thường thường sau 50 tuổi thì hoàn cảnh biến thành tốt, có thể giàu có hay không cần phải xem vận vãn niên ưu liệt thế nào mà định.
Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về tài vận lên xuống thất thường; nếu gặp các sao sát, hình, hư, hao, thì nguồn tiền tài hơi thuận thì phải dời đi, thường phải thổi bếp mới.
Thiên Đồng ưa gặp “Lộc Mã giao trì”, đây là điềm tượng rời xa quê hương, tay trắng mà thành “phú cục”. Nếu lại trùng điệp Hóa Lộc, chủ về phát tài vạn kim. Hễ Thiên Đồng ở cung tài bạch, nghề nghiệp nên có tính chất hưởng thụ, hoặc kinh doanh những sản phẩm có tính tiêu khiển, hưởng thụ. Nếu gặp các sao khoa văn, thì chủ về hưởng thụ theo lối thanh nhã; gặp các sao đào hoa, thì thích hợp làm những nghề nghiệp lấy người khác giới làm đối tượng khách hàng.
“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, là tình hệ có lợi nhất về nguồn tiền tài trong số các tính hệ Thiên Đồng thủ cung tài bạch. Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về sau khi phá sạch tổ nghiệp, đột nhiên hưng phát; Thái Âm Hóa Lộc, thì cuộc đời ít nhất cũng phải một lần gặp bất trắc về nguồn tiền tài.
“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Tí, nữ mệnh thường chủ về nhờ kết hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa) mà thành giàu có; nam mệnh chủ về được tiền của nhờ vợ. Nhưng Thái Âm Hóa Lộc thì không đúng.
“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Lộc Tồn ở cung sự nghiệp, gặp Thiên Mã, cũng chủ về phát tài ở phương xa.
“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung tài bạch, nếu Thái Âm Hóa Quyền, ắt chủ về tuổi trẻ phiêu lưu, ở nơi xa có địa vị rồi trở thành giàu có. Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Kị, hoặc Thái Âm Hóa Kị, tiền bạc đều khó tích tụ. Nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao, thì chủ về nguồn tiền tài trồi sụt thất thường.
“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Kình Dương, vì tiền mà xảy ra bất hòa, tranh chấp, hoặc chủ về cạnh tranh nguồn tiền tài.
“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, tính chất cơ bản là chủ về vì tiền mà sinh điều tiếng thị phi. Vì vậy rất thích hợp “nói năng vất vả để kiếm tiền”. Trường hợp Cự Môn Hóa Kị, là buộc phải “nói năng vất vả” để kiếm tiền. Nếu gặp Kình Dương, Đà La, cũng chủ về lao tâm.
“Thiên Đồng, Cự Môn” có Âm Sát, Thiên Hư, Đại Hao đồng độ, chủ về tính toán, cơ mưu. Gặp Thiên Hình, thì thích hợp làm việc trong lãnh vực pháp luật, hoặc những nghề nghiệp có liên quan đến bất hòa, tranh chấp, như làm việc trong ngành tư pháp, luật pháp.
“Thiên Đồng, Cự Môn” có Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, lại gặp các sao đào hoa và Thiên Hình, Đại Hao, chủ về vì sắc mà phá tán, thất bại, có nỗi đau khổ thầm kín không cho ai biết.
“Thiên Đồng, Cự Môn” ưa Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung. Văn Xương và Văn Khúc giáp cung thì năng lực tích lũy tiền hơi mạnh. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về tiền bạc không tích lũy được. Nếu Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp Cự Môn Hóa Kị, lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, đây là vì phạm pháp, kiện tụng mà phá tài.
“Thiên Đồng, Cự Môn” được cát hóa, có sao cát, cũng thích hợp làm công việc quảng bá, hoặc công tác chuyên nghiệp để kiếm tiền.
“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp cát tinh, chủ về nguôh tiền tài dồi dào, nhưng mệnh tạo là người so đo tính toán tiền bạc.
Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, sẽ chủ về có tiền bất ngờ, nhưng không phải hoạnh tài. Nhưng Thiên Lương Hóa Lộc, thì nguồn tiền tài của mệnh tạo thường bị người ta chi trích.
Thiên Lương Hóa Lộc, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, lại gặp Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về tham ô.
“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Mã, hoặc cung phúc đức có Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về có thế nhờ tiền ở phương xa mà thành giàu có, nhưng không chủ về thương nghiệp mậu dịch. Gặp Thiên Vu, chủ về ở phương xa hiện đã có sẵn sự nghiệp, nhờ thừa kế hoặc tiếp nhận mà thành “phú cục”.
“Thiên Đồng, Thiên Lương” có Thiên Tài đồng độ, hoặc có Long Trì, Phượng Các đồng độ, chủ về dựa vào nghề nghiệp hưởng lương để kiếm tiền. Trường hợp có Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa đồng độ, gặp Thiên Mã mà không gặp sao lộc thì chủ về “tài khí” do người khác giới mang lại.
Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm, chủ về tay hắng làm nên. Thiên Đồng Hóa Lộc là dựa vào vốn ít mà lại thành “phú cục”. Nếu đối nhau với Thái Âm Hóa Lộc, thì Cự Môn ở cung sự nghiệp cũng sẽ Hóa Kị, nên chủ về vất vả nói năng để kiếm tiền. Thiên Đồng Hóa Kị, nếu có Kình Dương, Đà La giáp cung, chủ về vì tiền mà gây ra họa. Cung phúc đức gặp sao đào hoa là vì sắc mà gây ra họa; không có sao đào hoa, mà Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, chủ về gánh trách nhiệm thay cho người khác.
Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Cự Môn, tính chất cơ bản là kiếm tiền một cách gian khổ, vất vả. Nếu có Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, thì cuộc đời gặp nhiều cơ duyên. Có sát tinh đồng độ, ắt phải hao tổn tâm lực.
Nếu Thiên Đồng có Thiên Diêu, Âm Sát, Thiên Hư đồng độ, hoặc Linh Tinh đồng độ, đều chủ về tính toán đủ cách để kiếm tiền.
Thiên Đồng Hóa Kị ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về bị người ta gây lụy mà phá tài; lại gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về phạm pháp, kiện tụng.
Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, dù Hóa Lộc, cũng chỉ thích hợp làm việc cho người khác, tự đứng ra kinh doanh thì “tài khí” khó tụ.
Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thiên Lương, không chủ về vượng tài. Nhưng nếu cung mệnh là “Thiên Cơ, Cự Môn” được “Lộc trùng điệp” là “phú cục”. Đây là do cung mệnh, không liên quan các sao của cung tài bạch. Trường hợp đối nhau với Thiên Lương Hóa Khoa, thì danh lớn hơn lợi; nhưng nếu có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, thì đây là ngụy quân tử, danh tuy cao nhung thủ đoạn kiếm tiền bất chính.
Thiên Đồng Hóa Kị ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Thiên Hình đồng độ, vì tiền mà bị thưa kiện, dễ gây ra tổn thất.
Thiên Đồng Hóa Quyền ở hai cung Tị hoặc Hợi, do cung mệnh ắt sẽ gặp Cự Môn Hóa Kị, nên cũng chủ về lao tâm phí sức, kiếm tiền phần nhiều đều xảy ra thị phi.
Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung tài bạch, là cung nhược, hơi gặp sát tinh, chủ về lao tâm phí sức; không gặp sát tinh, mà gặp cát tinh, vãn niên mới có thể giàu có.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.