Thiên Cơ ở cung huynh đệ

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp nhiều sao phụ, tá cát, cũng chủ về nhiều anh chị em. Cũng chủ về cuộc đời tuy giao du nhiều, nhưng khó gặp tri kỉ, hoặc có thì nứa chừng xa nhau. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, thì dễ bị anh em hoặc bạn bè gây lụy, phạm có chuyện là bản thân mệnh tạo tự xuất đầu lộ diện, đứng ra gánh vác.
Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không nên đến các cung hạn Thái Dương Hóa Kị, Thái Âm Hóa Kị, chủ về bị anh em, bạn bè gây lụy.
Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, bản thân mệnh tạo ưa hợp tác với người khác; trừ phi sao phụ, tá cát trùng trùng, nếu không ắt dễ gặp người có cơ tâm, kết cục rất xấu.
Thiên Cơ độc tọa hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về hình khắc, hoặc trong anh chị em có người sinh thiếu tháng, sinh khó; gặp thêm cát tinh cũng chủ về sinh non. Còn chủ về hợp tác với người mình không biết rõ, gây ra tổn thất.
Thiên Cơ độc tọa hai cung Sửu hoặc Mùi gặp các sao sát, kị, hình trùng trùng, dễ xảy ra tranh chấp, kiện tụng với anh em hoặc bạn bè. Năm ứng nghiệm thường là lúc Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương thủ cung huynh đệ của lưu niên. Nếu gặp tình hình cát, sẽ chủ về có anh em, bạn bè vì bản thân mệnh tạo mà phải bôn ba.
“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Hóa Kị, thì giữa anh em, bạn bè dễ sinh âm mưu thủ đoạn. Cần phải gặp cát tinh, mới chủ về bình hòa, nhưng vẫn thiếu trợ lực.
“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp các sao phụ, tá cát, thì cuộc đời được anh em, bạn bè giúp sức. Hợp tác với người khác tuy không lâu dài, nhưng thường thường sử dụng được người ta. Nếu gặp thêm “Lộc Mã giao trì”, thì có bạn bè ở phương xa trợ lực.
“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp sát tinh, anh em hay bạn tri giao sống lưu lạc khắp nơi.
“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về lúc đầu tốt sau xấu; gặp cát tinh, thì được nhiều trợ lực tạm thời, không nên mưu cầu quan hệ hợp tác lâu dài.
“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về nhiều bạn bè thù tạc, ăn uống.
“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, không nên đến cung hạn “Sát, Phá, Lang” thủ cung huynh đệ; gặp các sao sát, kị, chủ về tuyệt giao, thị phi, kiện tụng.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, chủ về trong anh chị em có người sinh khó, sinh thiếu tháng. Cũng chủ về nửa chừng chia tay với bạn tri giao hoặc người hợp tác. Gặp các sao phụ, tá chỉ làm tăng số người, mà không thay đổi tính chất.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có bạn giỏi biện luận; gặp cát tinh là bạn tốt, dám nói thắng, can ngăn.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất; gặp cát tinh, phần nhiều ứng nghiệm lúc “Thái Dương, Cự Môn”, “Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung huynh đệ của đại vận hoặc lưu niên; gặp sát tinh, phần nhiều ứng nghiệm lúc “Thái Dương, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung huynh đệ của đại vận hoặc lưu niên.
Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, dù không có sát tinh, cũng chủ về anh em hoặc bạn bè trở mặt nhau, hiếm có bạn tri giao. Cần phải gặp các sao phụ, tá, mới chủ về giao du rộng, nhưng vẫn hiếm bạn tri giao.
Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, không nên hợp tác với người khác, chủ về có thủ đoạn chiếm đoạt tài sản chung. Gặp cát tinh, phần nhiều cũng chì là trợ lực tạm thời.
Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thường ứng nghiệm cát hung lúc “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, “Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung huynh đệ của đại vận hoặc lưu niên.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.