Tham Lang ở cung tử nữ

Tham Lang ở cung tử nữ, có các sao đào hoa hội hợp, chủ về chính thất không có con trai, nhưng có con gái, thứ thất hoặc tì thiếp thì sinh con trai.
Tham Lang ở cung tử nữ, gặp sao đào hoa, còn gặp thêm “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có ở rể. Tham Lang nhập cung miếu hội sao cát, thì con rể và con trai kế hòa hợp; nếu Tham Lang lạc hãm còn hội sát tinh, thì con rể và con trai kế bất hòa.
Tham Lang ở cung tử nữ, gặp cát tinh, chủ về cha con hòa hợp; nếu gặp các sao sát, kị thì cha con bất hòa.
Các tình hình thuật ở trên, có thể vận dụng một cách linh hoạt trong lúc luận đoán về mối quan hệ nhân tế với hậu bối. Như chính thất sinh con gái, thứ thất sinh con trai, có thể biểu trưng là thiếu người dưới quyền trực tiếp, cần phải mượn ở bộ môn khác điều qua.
Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm giữa hai đời lúc đầu dung hợp, về sau biến thành lạnh nhạt, chứ chẳng chủ về con cái phát đột ngột.
Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, còn hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về sinh khó; lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, chủ về lúc sinh phải phẫu thuật.
Tham Lang có các sao phụ, tá cát đồng cung, chủ về số con cái tăng lên; gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có người bên ngoài hoặc kế thất sinh con.
Tham Lang Hóa Kị ở cung tử nữ, cũng chủ về có người bên ngoài sinh con; gặp sát tinh, chính thất phần nhiều sinh khó.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có bốn con, trong số đó có hai con trai; gặp các sao phụ, tá có thể tăng số con lên; gặp sao đào hoa, phần nhiều có ba gái một trai, nhung con cái dễ thành kiêu ngạo, phóng túng, lãng phí. Nếu có Phi Liêm đồng cung, gặp sát tinh mà không có sao lộc, chủ về con cái lãng phí.
Tham Lang ở cung Tí, thành cách “Phiếm thủy sao đào hoa”, chủ về phâh nhiều sinh con gái, hoặc con đầu là gái, chẳng chủ về con cái đào hoa.
Tham Lang ở cung Ngọ, gặp cát tinh, là cách “Mộc hỏa thông minh”, thường thưòng con đẩu là trai, cũng không chủ về tính cách của con cái.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về chỉ có hai con; gặp sao đào hoa và sao phụ, tá cát, số con cái mới tăng lên. Cũng chủ về giữa hai đời có tình cảm thân thiết, tốt hơn Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Nếu hội Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về tình cảm có rạn nứt; gặp các sao sát, hao, hình, sẽ chủ về đau buồn đến rơi lệ.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về muộn có con trai. Cho nên cũng chủ về chậm có môn sinh đệ tử và hậu bối thân tín. Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về bôn ba khắp nơi; cho nên lúc Tham Lang có các sao phụ, tá tụ tập, mà gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, thường thường là có con cái khắp nơi.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về chỉ có một con trai, hai con gái; gặp các sao phụ, tá, sao đào hoa, thì con cái có anh em khác mẹ, số con cái cũng do đó mà tăng lên. Trường hợp đối nhau với Vũ Khúc Hóa Lộc, lại gặp sát tinh, chủ về sau trung niên xa con cái, thậm chí từ đó không gặp nhau, đến già mới gặp lại. Nếu đối nhau với Vũ Khúc Hóa Kị, mà sát tinh nặng, chủ về con cái bị hình khắc. Trường hợp sát tinh nhẹ đồng thời còn gặp cát tinh, chủ về con cái mắc bệnh, hoặc cần phải phẫu thuật. Đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, giữa hai đời có tình cảm thân thiết, nhưng sau trung niên dần dần biến thành người lạ, hoặc lúc con còn bé đã chia li.
Đối với Tham Lang tọa cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Thái Âm, Thái Dương, Thiên Cơ, Cự Môn tọa thủ là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.