Tham Lang ở cung phu thê

Tham Lang thủ cung phu thê, gặp sát tinh, thông thường chủ về hình khắc, li hôn, hoặc bạn đời tử vong. Nên kết hôn muộn, hoặc trước hôn nhân đã từng xảy ra sóng gió, trắc trở, mới tránh được đổ vỡ.
Tham Lang thuộc cách cục “Hòa Tham” hay “Linh Tham” thủ cung phu thê, chủ về lúc đầu tình yêu nồng cháy, sau kết hôn không bao lâu thì nguội lạnh.
Tham Lang có Kình Dương, Hỏa Tinh đồng độ, hoặc có Đà La, Linh Tinh đồng độ, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, tử vong. Gặp các sao hư, hao, hình, kiếp là đúng, lấy các sao ở cung hạn phu thê để định mức độ nghiêm trọng.
Tham Lang Hóa Kị ở cung phu thê, chủ về bị người ta đoạt mất người yêu, cho nên trước hôn nhân mà xảy ra nhiều sóng gió, trắc trở, thì sau kết hôn mới tốt; nếu tình yêu hôn nhân thuận lợi, thì sau kết hôn dễ xảy ra biến cố.
Tham Lang có các sao đào hoa đồng cung, lại gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về xảy ra rắc rồi, giành giật về sắc tình, tình yêu đa phưong. Tham Lang đôi nhau với Liêm Trinh thì càng nặng. Nếu gặp sao không, Thiên Hình, thì mức độ lại giảm nhẹ, chủ về có thể kiểm soát, giải quyết.
Tham Lang thủ cung phu thê, ở thời cổ đại thì nam mệnh ưu hơn nữ mệnh, bởi vì nam mệnh nếu nạp thiếp, có thể tránh những khiếm khuyết đáng tiếc; còn nữ mệnh thì không làm nhị phòng thì không xong, hoặc lấy chồng lớn tuổi, làm kế thất, mà còn nên kết hôn muộn. Ở thời hiện đại, quan điểm thuật ở trên cần phải sửa đổi. Ở thời hiện đại không có nạp thiếp, vì vậy chủ về có tình nhân bên ngoài, nhưng tình nhân bên ngoài có chuyên nhất hay không, cần phải xem cung phu thê có các sao sát, kị, đào hoa hay không mà định, nếu không, vẫn không chủ về cát; nữ mệnh thường thường chủ về li hôn rồi tái giá.
Tham Lang có Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, chủ về lấy nhau không có hôn lễ chính thức, hoặc hôn lễ bị trắc trở hay trì trệ. Nữ mệnh Tham Lang ở cung phu thê, gặp Linh Tinh đồng độ, còn gặp thêm các sao phụ, tá và các sao đào hoa, chủ về bản thân mệnh tạo là tình nhân ở bên ngoài của người khác.
Nữ mệnh Tham Lang thủ cung phu thê, ngoại trừ “Tử Vi, Tham Lang” ở hai cung Mão hoặc Dậu và độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất ra, các trường hợp khác đều dễ bị người đã có vợ theo đuổi, thường vì vậy mà hôn nhân xảy ra sóng gió. Cần phải xem tình hệ của cung mệnh mà định. Nếu có tính chất thiên nặng dục tình ắt sẽ nổi sóng gió, tính chất của các sao ở cung phu thê cũng thay đổi rất lớn. Xin tham khảo thêm ở chưong “Luận về sáu mươi tính hệ” để luận đoán.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Tử Vi, rất ưa cố Thiên Hình, sao không đồng độ, nếu không, hôn nhân ắt sẽ nổi sóng. Gặp “sao lẻ” phụ, tá thì chủ về có kẻ thứ ba xen vào.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ thành cách cục “Phiếm thủy đào hoa”, thì tình yêu có nhiều sắc thái, sau kết hôn cũng nhiều rối ren. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi hơn mình, nữ mệnh thì cần phải lấy chồng xứng đôi, mới có thể tránh xảy ra sự cố không lành. Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, nêu li hôn rồi tái hôn thì càng bất lợi.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao đào hoa, cũng dễ có tình yêu với người đã có gia đình, ở thời hiện đại, thường thường do đó chìm đắm hôn nhân.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, lại gặp Âm Sát, Thiên Hư, Cô Thần, Quả Tú, Niên Giải, Nguyệt Giải, Phá Toái, chủ về bị bạn đời bỏ rơi, hoặc bản thân mệnh tạo bị nạn tai, bệnh tật, khiến hôn nhân giữa chừng đứt đoạn.
Đối với Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, rất dễ bị người đã có gia đình theo đuổi, nhất là trường hợp Thất Sát ở cung phúc đức có các sao đào hoa đồng cung, thì càng đúng.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, rất ngại đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hư, hao, chủ về li hôn rồi tái hôn, kết hôn lần sau vẫn không mĩ mãn. Nếu lại gặp các sao đào hoa thì tình hình càng thêm phức tạp, thường thường là tình yêu đa phương.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, mà đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, lại gặp các sao Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật bất ngờ.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung phu thê, mà cung mệnh có các sao sát, kị, hình, hao, Tham Lang lại gặp sát tinh và “sao lẻ” phụ, tá, chủ về bản thân mệnh tạo bị bệnh hoạn.
Đối với Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, đến các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Liêm Trinh thủ cung phu thê là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất là “Thiên La, Địa Võng”, ý vị đào hoa sẽ giám nhẹ, nên tính chất khá tốt. Nếu được cát hóa, có sao cát, thì vợ chồng hạnh phúc. Dù gặp sát tinh, nếu không nặng lắm thì chỉ chủ về trước hôn nhân, tình yêu gặp nhiều sóng gió, trắc trở.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp “sao lẻ” phụ, tá và sao đào hoa, nam mệnh chủ về sau kết hôn vẫn có tình nhân bên ngoài, nhưng không chủ về li hôn. Nếu không gặp “sao lẻ” phụ, tá thì chỉ chủ về sau kết hôn sinh con gái trước.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về kết hôn muộn. Nếu gặp sát tinh nặng, mà còn có các sao hình kị tụ tập, chủ về suốt đời không có hôn ước. Thành cách cục “Hỏa Tham” hay “Linh Tham”, thì vợ chồng tình cảm khá bền lâu; nếu gặp thêm cát tinh, thì sống với nhau đến bạc đầu. Trường hợp Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị người ta đoạt người yêu, nhưng chỉ ứng nghiệm trước hôn nhân.
Đối với Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, lúc đến các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ”, Cự Môn, Vũ Khúc thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.