Phá Quân ở cung phụ mẫu

Phá Quân thủ cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là không tốt; hơi gặp sát tinh thì chủ về xa cách; sát tinh nặng thì “hình khắc”.
Phá Quân đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, càng chủ về xa cách cha mẹ. Hỏa Tinh, Linh Tinh một sao ở cung phụ mẫu, một sao ở cung mệnh, chủ về có quan hệ xa cách với cha mẹ. Gặp Cô Thần, Quả Tú, càng chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ.
Phá Quân độc tọa ở cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là cô độc, cũng chủ về quan hệ xa cách với cấp trên, cho nên có lúc cũng chủ về hay thay đổi công việc. Có điều, nếu gặp “sao đôi” phụ, tá thì có thể điều hòa mối quan hệ.
Phá Quân có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Thương, Thiên Hư đồng độ, chủ về “hình khắc”. Cổ nhân cho rằng nên làm con nuôi, là người có hai họ. Ở thời hiện đại, có thể là sau khi chia li với gia đình khó đoàn tụ với cha mẹ, nhưng gần gũi bên thân gia.
Phá Quân có sao kị tương hội, phần nhiều chủ về “hình khắc”, nếu gặp thêm Kình Dương, Đà La thì càng đúng. Luận về quan hệ với cấp trên, chủ về suốt đời khó được cấp trên nâng đỡ, mà còn bị cấp trên đoạt công.
Phá Quân Hóa Lộc, thì cha mẹ hạnh phúc; gặp thêm các sao phụ, tá cát thì càng tốt.
Phá Quân Hóa Quyền, tuyệt đối không nên đồng cung với Kình Dương, Đà La, nếu không sẽ chủ về cha con bất hòa, hoặc bất hòa với cấp trên.
Phá Quân đồng cung với “sao lẻ” phụ, tá, gặp các sao đào hoa, chủ về có hai mẹ; gặp Hóa Kị, thì chủ về mẹ bị “hình thương”.
Phá Quân thủ cung phụ mẫu của lưu niên, có “sao lẻ” Tả Phụ hay Hữu Bật đồng độ, có lưu sát bay vào cung hạn, chủ về cha mẹ bệnh nặng, cũng chủ về kết oán với cấp trên.
Phá Quân thủ cung phụ mẫu của lưu niên, gặp Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, có Lưu Xương, Lưu Khúc, cũng chủ về có tang sự. Nếu không có Lưu Xương, Lưu Khúc thì lấy trường hợp gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La làm ứng nghiệm.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.