Liêm Trinh ở cung tử nữ

Liêm Trinh ưa nhập cung tử nữ, trong các tình hình thông thường đều chủ về tình cảm giữa hai đời rất sâu đậm, có ngăn cách cũng có thể cùng nhau bàn bạc để giải quyết. Cho nên Liêm Trinh Hóa Kị, thường thường đại biếu cho nỗi đau của tình cảm, cũng tức là con cái yểu mạng. Còn Cự Môn Hóa Kị là biểu trưng cho tranh cãi bất hòa,
Liêm Trinh Hóa Lộc ở cung tử nữ, biểu trưng cho tình cảm vui vẻ, nên có thể có con gái hiếu thào. Có các sao cát hóa chưa chắc biểu trưng cho số con cái tăng lên, nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc thì có thể có biểu trưng như vậy. Liêm Trinh Hóa Kị hay Hóa Lộc cực kì mẫn cảm đối với ảnh hưởng của các sao, những điều thuật ở trên chỉ là nguyên tắc thông thường, các tổ hợp sao cụ thể như thế nào có thể làm thay đổi một số chi tiết.
Ví dụ như cùng là Liêm Trinh Hóa Kị, có lúc chi chủ về con cái lấy oán báo ân, chẳng chủ về bị “hình thương”. Chủ yếu phải xem Liêm Trinh có đồng độ với sát tinh hay không mà định. Nếu có hơn hai sát tinh bay vào cung tử nữ, thì có thể đoán là bị “hình thương”, yểu mạng. Nếu sát tinh chi ở tam phương, thì chủ về lấy oán báo ân.
Liêm Trinh đồng độ hay đối nhau với Thiên Phủ, là tổ hợp sao rất ốn định; đồng độ hay đối nhau với Phá Quân, là tổ hợp sao không ổn định. Đây là nguyên tắc luận đoán.
“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có hai con; gặp các sao đào hoa hoặc các sao phụ, tá đều chủ về tăng số con. Nếu gặp “sao lẻ” phụ, tá, còn gặp các sao đào hoa trùng trùng, sẽ chủ về có con cái khác dòng. Trường hợp được “Tài ấm giáp ấn”, con cái tuy có thể phát đạt, nhưng có con trai muộn, sau 30 tuổi thường sinh khó hay sinh thiếu tháng, nên con cái dễ bị hình khắc. Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về con cái hại cha mẹ. Cần phải xem xét kĩ cung phu thê để tổng hợp mà luận đoán.
“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao hội hợp, chủ về con ruột bị “hình thương”, nên xin con nuôi; nếu đồng thời gặp thêm cát tinh, thì sau khi xin con nuôi có thể sinh một đứa con trai; nếu đồng thời gặp thêm sao đào hoa, chủ về người bên ngoài hay nhị phòng sinh con trai.
Đối với “Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ do Tham Lang, Phá Quân, hay “Liêm Trinh, Thiên Tướng” tọa thủ là những lưu niên hay đại hạn ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về chỉ có một con trai. Gặp các sao phụ, tá có thể tăng số con, tính cách và phẩm hạnh của con cái cũng có cải thiện. Nếu có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình hội hợp, sẽ chủ về bị hình khắc, có thể chỉ còn lại một đứa con trai.
“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hỏa Tinh, Linh Tinh dồng độ, con cái chủ về sinh li. Liêm Trinh Hóa Lộc, thì tình cảm vân sâu đậm; Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về cha con bất hòa; cũng chủ về hậu bối thân tín lấy oán báo ân. Được cát hóa, gặp các sao phụ, tá cát, thì con cái thành tài.
Đối với “Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ do Thiên Tướng, “Tử Vi, Tham Lang”, “Vũ Khúc, Phá Quân”, hay “Liêm Trinh, Thất Sát” tọa thủ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, không gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ về sinh con gái trước. Nếu có các sao đào hoa đồng cung, thì con gái nhiều hơn; gặp các sao phụ, tá cát, chủ về có hai con trai. Không có sao đào hoa mà gặp cát tinh thì chủ về có ba con trai.
Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, con cái không thích hợp kinh doanh buôn bán. Gặp Lộc Tồn, Thiên Mạ, con cái nên xa gia đình để phát triển. Liêm Trinh Hóa Lộc, hội Vũ Khúc Hóa Khoa, là kết cấu khá đẹp, con cái có thể phát triển về phương diện tài chính kinh tế, thích hợp làm công chức. Liêm Trinh Hóa Kị thì tình cảm giữa hai đời dễ xảy ra chuyện buổn đau. Cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tế mà định sự cố. Có thể chủ về con cái bị hình khắc, hoặc vì tình cảm giữa hai đời không tốt mà có nỗi khổ giấu trong lòng. Mối quan hệ với hậu bối cũng luận đoán như vậy.
Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ do Thất Sát, Phá Quân, hay Tham Lang tọa thú là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về có một con trai. Gặp “sao đôi” phụ, tá, thì số con cái tăng lên thành số chẵn. Gặp sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì con cái bị hình khắc, chi còn một người; nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, cũng chủ về con cái bị hình khắc, còn lại số lẻ. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, cũng chủ về số con cái là số lẻ. Trong các tình hình thông thường đều chủ về con trai đầu khó nuôi. Có thêm cát, cát hóa, có thể con trai đầu bị phá tướng. Nếu gặp “sao lẻ” phụ, tá, sẽ chủ về nhận con nuôi; hoặc con đầu của mệnh tạo làm con nuôi của người khác; còn có tình hình đặc biệt, chủ về có con giả.
“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ưa Hóa Lộc. Liêm Trinh Hóa Lộc thì con cái giỏi lập kế hoạch; Phá Quân Hóa Lộc thì rất có tài tố chức, nên theo đó mà bồi dưỡng cho con cái. Đối với mối quan hệ với hậu bối thân tín, cũng luận đoán tương tự như vậy. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì con cái có tính phản bội, mệnh vận cũng thường gặp trắc trở nghiêm trọng. Vì vậy, nếu có thểm các sao sát, hình, không, kiếp, sẽ chủ về yểu mạng hoặc bị tổn thưorng, tàn tật. Nhưng Hóa Kị mà gặp cát tinh thì trái lại, sẽ chủ về con cái là người ôn hòa lễ phép, có tài năng đột phá. Cũng có thể dựa vào đây để luận đoán hậu bối, chủ về có đệ tử giỏi.
Đối với “Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ do “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thái Dương, Cự Môn”, hay “Liêm Trinh, Phá Quân” tọa thủ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có ba con trai; gặp “sao đôi” phụ, tá cát, thì có thể có tới năm con trai. Có các sao đào hoa đồng cung, thì nhiều con gái, ít con trai. Hội Vũ Khúc Hóa Kị, con cái bị khắc cho tới khi còn lại số chẵn. Liêm Trinh Hóa Kị, con cái bị cho tới khi còn lại số lẻ. Được cát hóa và có sao cát, chủ về con cái phát đạt quý hiển. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao hội hợp, chủ về con cái bị khắc, nhưng không ảnh hưởng đến phẩm cách hoặc địa vị của con cái.
“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở cung Tuất, hội “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, mà Vũ Khúc Hóa Kị và bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về con cái bị tổn thương, tàn tật, yểu mạng. Cũng chủ về bị hậu bối thân cận phản bội.
Đối với “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ do “Thiên Đồng, Cự Môn”, Thất Sát, Phá Quân tọa thủ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về chỉ có một con trai. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, sinh con trai trước, sinh con gái sau; có các sao sát, kị, hình, hao hội hợp, thì bị khắc cho đến khi chỉ còn một đứa con. Có sao cát tụ hội, số con tăng lên thành số chẵn; nếu lại hơi gặp sát tinh, thì không tăng, hoặc tăng những vẫn là số lẻ. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, lại gặp cát tinh, chủ về tuy vất vả nhưng con cái cũng sẽ thành tài. Hóa Kị thì không cát tường, chủ về tình cảm bất hòa, cũng chủ về con cái chia li với gia đình; gặp sát tinh sẽ chủ về xảy ra sự cố bất trắc, hoặc sinh thiếu tháng.
Đối với “Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng Thiên Lương”, Thái Dương, hay Cự Môn tọa thủ, là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.